Ympäristörakentaminen

Kansainvälisten ja valtakunnallisten tavoitteiden ansiosta ympäristörakentamisen merkitys kasvaa koko ajan.

Ympäristörakentamista on esimerkiksi pilaantuneen maan puhdistus, poisto ja siirto ongelmajätelaitokseen. Meidän kaikkien terveyden kannalta tärkeää on myös pohjaveden suojaus.

NCC on ympäristörakentamisen ja rakennusjätteen kierrätyksen pohjoismainen edelläkävijä, joka on toteuttanut kaikki uusimmat pohjarakenteet esimerkiksi Päijät-Hämeen jätehuoltoalueella.

Jätteiden käsittelyalueet

NCC urakoi jätteiden käsittelyalueet, kaatopaikkarakenteet, kaatopaikkojen pohjarakenteet, käsittelykentät, pihat ja erikoispihat sekä pohja- ja pintarakenteet suurina tai erillisinä kokonaisuuksina tilaajan tarpeen mukaan.

Näissä projekteissa on oleellista haitallisten ainesosien huomioon ottaminen, läpäisemättömät rakenteet ja se, että liukenevat nesteet ovat hallitusti johdettavissa käsittelylaitoksiin. NCC:n palveluun kuuluvat myös spesifikaatiot ja suunnittelu sekä KVR-urakat ympäristöluvat mukaan lukien.

Meluesteet

Asuinympäristöjä parantavien meluesteiden rakentamisessa on monia vaihtoehtoja: rakenteet voivat olla lasia, betonia tai ympäristön kannalta järkevästi kierrätettyä maa-ainesta. Koska rakennus- ja teollisuusjätettä syntyy nykyisellään niin paljon, sen hyötykäyttömahdollisuuksia kehitetään jatkuvasti. Nykymenetelmin teollisuusjätteistä voidaan tuottaa meluesteitä aiheuttamatta luonnolle vaaraa, kun haitallinen aines kapseloidaan kerrosten väliin. Kierrätyksen edelläkävijänä NCC auttaa tarvittaessa myös näiden erikoisrakenteiden suunnittelussa.

Kaapeloinnit

Kaapeloinnit ovat voimakkaasti kasvava ympäristörakentamisen osa-alue, johon kunnat ja verkkoyhtiöt valtion kannustamina investoivat. Kaapelointi maan alle on maisemallisesti siisti tapa parantaa sähköverkon luotettavuutta, kun myrskyjen kaatamat puut ja lumimassat eivät kaadu linjojen päälle.

NCC rakentaa sähköverkkoja ja toteuttaa maasähköverkon kaapeloinnit sekä suunnittelun että toteutuksen sisältävänä ST-urakkana esimerkiksi Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan Elenia Oy:lle.

Ilmo Hyyppä

Aluejohtaja, Infrapalvelut, NCC Infrastructure