NCC Facility Services – kokonaispalvelu toimipisteiden ylläpitoon ja kehittämiseen

Meillä NCC:llä on pitkä kokemus lähes kaikesta, mikä liittyy rakennuksiin ja kulkualueisiin. Siksi olemme kehittäneet NCC Facility Services -palvelun, jolla tarjoamme monipuolisen osaamisemme asiakkaidemme toimipisteiden ylläpitoon.

Asiantuntija käyttöön

Haluamme tarjota vahvan asiantuntemuksemme ja pitkän kokemuksemme asiakkaidemme käyttöön ja yhdessä kehittää heidän toimipisteiden toimintaa entistä kustannustehokkaammaksi, turvallisemmaksi ja häiriöttömäksi. NCC Facility Services -palvelussa kartoitamme kattavasti toimipisteiden nykytilan ja teemme toimenpide-ehdotuksen. Sen perusteella asiakas päättää heille sopivan palvelukokonaisuuden. Ja valittuaan NCC Facility Services -palvelun, tietää asiakas jatkossa aina mihin soittaa, jos toimipisteiden ylläpidon ja sen kehittämisen suhteen on kysymyksiä.

Säästöjä oikein ajoitetuista toimenpiteistä

Varhain hoidettu vaurion ennaltaehkäisy on huomattavasti edullisempaa kuin antaa sen syntyä, edetä ja korjata seuraukset myöhemmin. Aina kaikkea ei tarvitse laittaa kuntoon heti, vaan korjaustoimet voidaan jaksottaa pidemmälle ajanjaksolle. NCC Facility Services -palveluun kuuluvassa toimenpide-ehdotuksessa annamme alustavan suunnitelman, miten toimenpiteet kannattaisi ajoittaa. Jatkossa suunnittelemme toimenpiteitä edelleen. Kustannussäästöjen lisäksi tästä on apua tulevien vuosien kunnostusten budjetointiin. Hyvin hoidettu toimipiste säilyttää arvonsa.

Turvallisuus ja kestävä kehitys huomioiden

Meillä NCC:llä turvallisuus on toiminnan lähtökohta – niin oma, asiakkaidemme kuin yhteistyökumppaneiden. NCC Facility Services -palveluilla haluamme auttaa pitämään asiakkaidemme toimipisteet turvallisina. Hyvin hoidettu toimipiste ei aiheuta ylimääräisiä turvallisuusriskejä tai seisokkeja liiketoiminnalle.

Otamme myös toimintamme ympäristövaikutukset vakavasti. Tavoitteenamme on olla johtava toimija ja edelläkävijä kestävän kehityksen saralla. Siksi kehitämme jatkuvasti tuotteita ja palveluita, joilla pyrimme vähentämään ilmastovaikutuksia, haitallisten aineiden ja energian käyttöä sekä edistämään kierrätystä. Tuote- ja palveluinnovaatiomme ovat tärkeä osa myös NCC Facility Services -palvelua.

NCC Facility Services -palvelun vaiheet

1. Nykytilan kartoitus

Nykytilan kartoitukseen kuuluvat haastattelu sekä aluekartoitus. Haastattelun tarkoituksena on käydä läpi toimipisteiden nykytilanne, haasteet ja tulevaisuuden toiveet turvallisuuden, toimitusvarmuuden ja ympäristön kannalta. Aluekartoituksessa kierrämme tutustumassa toimipisteisiin.

2. Toimenpide-ehdotus

Nykytilan kartoituksen jälkeen annamme yhteenvedon toimipisteiden tilanteesta. Teemme teille myös ehdotuksen, miten voimme auttaa niiden ylläpidossa ja kehittämisessä.

3. Toteutus

Toteutamme asiakkaan valitseman palvelukokonaisuuden ja kehitämme toimintaa jatkuvasti. Tuotamme myös sovitun mukaisen toimenpiteiden seurannan ja raportoinnin.

Joonatan Luhtaniemi

Myyntipäällikkö, Erikoispalvelut, NCC Infrastructure