Betonirakentaminen ja sillat

Betonirakentaminen ja sillat ovat osa kaupunkirakentamista, jota toteutetaan yhteisprojekteina monien toimijoiden kesken. Näihin hankkeisiin tarvitaan luotettava kumppani kantamaan kokonaisvastuu.

NCC suunnittelee, toteuttaa ja korjaa sillat ja tukimuurit sekä muut yhdyskuntarakentamiseen liittyvät betonirakenteet. Sillat, jos mitkä, ovat taitorakenteita, jotka tukevat muuta kunnallistekniikkaa. Betonointikokemus ja -osaaminen ovat olennaisia sillanrakennustaitoja.

Sillanrakentaminen (R2)

NCC:llä on pätevyys suunnitella ja toteuttaa tilaajan suunnitelmien mukaan tai ST-urakkana Rakentamisen laatu (RALA) ry:n määrittämät keskisuuret tai vaativat siltaurakat, joihin kuuluvien siltojen tai niihin verrattavien muiden rakenteiden yhteenlaskettu kustannusarvio on alle 10 miljoonaa euroa.

Vaativia töitä ovat sillan koosta riippumatta moniaukkoiset viisteettömät liittopalkkisillat, jännitetyt palkkisillat, jännittämättömät kotelopalkkisillat ja vaikeita perustusratkaisuja sisältävät tai vaativuudeltaan niihin rinnastettavat sillat.

Yksi esimerkki NCC:n toteuttamasta kaupunki-/ betonirakentamisen kokonaisurakasta on Helsingin kaupungin tilaama Sörnäistenniemi 3 Kalasataman alueella. Hankkeeseen sisältyi vesirakentaminen, silta ja rantamuuri sekä pilaantuneiden maiden käsittely.

Sillankorjaus (K1)

Korjausrakentaminen on aina haasteellista, varsinkin ydinkeskustassa. On tärkeää hoitaa liikennejärjestelyt niin, että projektista aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa alueen käyttäjille.

NCC:llä on Rakentamisen laatu (RALA) ry:n määrittämä pätevyys suunnitella ja toteuttaa esimerkiksi valtion ja kuntien tilaamat suuret ja vaativat sillankorjausurakat, joiden kustannusarvio on yli 10 miljoonaa euroa tai yhden sillan urakassa yli 0,5 miljoonaa euroa.

Vaativia sillankorjausurakoita ovat korjaustyön koosta riippumatta esimerkiksi korjausurakat, joihin sisältyvät:

  • jännittämistyöt
  • vaativat teräsrakennetyöt
  • siltojen leventämistyöt
  • pintarakenteiden uusimistyöt
  • teräsputkisiltojen korjaustyöt
  • vedenalaiset korjaustyöt
  • purkutyöt
Lehtonen Ville

Tuotantopäällikkö, Infrarakentaminen, Sillat, NCC Infrastructure