Asfaltin laadunvalvonta

Asfalttimme valmistuksen laadun takaa asfaltin seuranta jokaisen työvaiheen läpi, aina laadukkaat raaka-aineet, PANK-hyväksytyt laboratoriomme sekä järjestelmällinen toimintamme. Asfalttitoiminnallamme on myös ISO 9001 -laatusertifiointi.

Laadukkaat raaka-aineet takaavat keston

Asfaltin valmistuksen lähtökohtana ovat laadukkaat raaka-aineet. Asfalttimassan valmistuksessa käyttämämme bitumit, täytejauheet ja kiviainekset ovat laatudokumentoituja ja CE-merkittyjä. Valmistamme asfalttimassan aina laboratoriossa suunnitellun koostumuksen mukaisesti ja varmistamme, että koostumus täyttää standardin vaatimukset.

Asfalttimme laatu on tarkkaan valvottua

Asfaltin laatua mitataan monin tavoin eri työvaiheissa. Laboratoriossa valmistetaan tarvittaessa koemassoja, joista tutkitaan asfaltin kestävyyttä. Näin varmistamme tasalaatuisen ja koostumukseltaan suunnitellun asfaltin tuotannon.

Laboratoriot PANK-hyväksyttyjä

Kaikki asfalttilaboratoriomme ovat PANK-hyväksyttyjä laboratorioita. Keskuslaboratoriomme toimii Raisiossa. Lisäksi meillä on kaksi kiinteää laboratoriota ja neljä maastolaboratoriota, joiden ansiosta voimme seurata asfaltin laatua nopeasti ja kustannustehokkaasti työmaalla.

Järjestelmällisyys ja sertifiointi toiminnan perustana

Kaikki asfaltoinnin eri vaiheet on kuvattu toimintajärjestelmässämme, joka kuvaa toimintaperiaatteemme laadun, ympäristön, turvallisuuden ja johtamisen näkökulmista. Toimimme meille myönnettyjen ISO 9001 -laatusertifikaatin ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatin edellytysten mukaisesti. Sertifioinnit ovat osoitus yrityksen luotettavuudesta ja tahdosta ponnistella kestävän kehityksen ja paremman laadun tuottamisen puolesta.