Uusiopintaus - Remix

Ekotehokkailla remix-uusiopintausmenetelmillä urautuneet, halkeilevat ja painuneet asfalttipäällysteet saadaan korjattua kustannus- ja materiaalitehokkaasti.

Uusiopintausmenetelmät

REM (Remix)

REM eli remix-pintaus on uusiopintausmenetelmä, jolla korjataan urautuneita, ikääntyneitä ja vaurioituneita päällysteitä.
Menetelmässä vanha asfalttipäällyste kuumennetaan tiellä kulkevilla kuumentimilla, jyrsitään irti, sekoitetaan uuden lisättävän asfalttimassan kanssa ja levitetään takaisin tielle. Uutta lisättävää asfalttimassaa tarvitaan ainoastaan sen verran kuin tie on kulunut.

Remix-menetelmä soveltuu kaikille teille, joilla on vähintään kaksi päällystekerrosta ja joiden kantavuus on hyvä. Päällyste voidaan kunnostaa remix-pintauksella ainakin kaksi kertaa peräkkäin.

REM + (Remix plus)

REM+ -menetelmällä korjataan urautuneita, ikääntyneitä ja vaurioituneita kohteita, joiden kulutuskestävyyttä ja kantavuutta halutaan parantaa. REM+ eroaa REM-menetelmästä siten, että siinä kerroksia levitetään kaksi, jolloin saadaan aikaan kulutusta ja säärasitusta hyvin kestävä päällyste.

Menetelmä sopii vilkasliikenteisille teille ja mahdollistaa kestävän uuden pinnan tekemisen laadukkaammista ja paremmin kulutusta kestävistä materiaaleista.