Ura-, sauma- ja reunaremix

Uraremix-, saumaremix- ja reunaremix-palveluilla korjaamme kustannus- ja materiaalitehokkaasti asfalttipäällysteen pituussuuntaisia kulumisuria, reunapainaumia, verkkohalkeamia ja keskisauman halkeamia.

Pituussuuntaisilla uusiopintausmenetelmillä saadaan nopeasti parannettua tien kuntoa ja liikenneturvallisuutta sekä ehkäistyä suurempien ongelmien syntymistä. Aikaa, materiaaleja ja kustannuksia säästyy, kun tietä korjataan vain sieltä, missä se on tarpeen.

Pituussuuntaiset uusiopintausmenetelmät

Uraremix (UREM) ja uraremo (UREMO)

Uraremix- ja Uraremo-menetelmillä korjataan kulumisuria ja pituussuuntaisia verkkohalkeamia.

Urapaikkausmenetelmissä tienpinta kuumennetaan, minkä jälkeen vaurioitunut tai urautunut vanha päällyste kuumajyrsitään 1–2 m leveydeltä. Tarvittava lisämassa, n. 25 kg neliömetriä kohden, lisätään ja sekoitetaan vanhan massan kanssa samoin kuin REM-menetelmässä. UREM sopii AB- ja SMA-päällysteille, URAREMO PAB-päällysteille.

Menetelmät sopivat kaikille teille, joilla on vähintään kaksi päällystekerrosta.

Saumaremix (SREM)

Saumaremixillä korjataan keskisauman halkeamia sekä muita pitkittäisiä halkeamia. Saumaremixillä ei tehdä tilapäisiä korjauksia, vaan pitkäikäisiä paikkauksia.
Vaurioitunut saumakohta kuumajyrsitään ja vanhaan päällysteeseen sekoitetaan riittävä määrä uutta massaa.

Saumaremix soveltuu kaikille teille lukuun ottamatta aivan lyhyitä ja aiemmin valuasfaltilla paikattuja kohteita.

Reunaremix ja -remo (RREM ja RREMO)

Reunaremix- ja -remo-menetelmillä korjataan tien pituussuuntaisia reunapainaumia.

Menetelmissä voidaan parantaa vanhan päällysteen sivukaltevuutta suorilla tieosuuksilla. Vanha päällyste kuumennetaan ja jyrsitään keskiuran ja päällysteen reunan väliseltä alueelta. Käsitelty alusta päällystetään välittömästi uudella asfalttimassalla.

Menetelmä soveltuu kaikille päällystetyille teille lukuun ottamatta aivan lyhyitä kohteita.