Tiivis tai hiljainen asfaltti

Tiivis asfaltti on erityisen läpäisemätön asfalttipäällyste, joka estää aineiden pääsyn sen alapuolisiin kerroksiin. Hiljainen asfaltti on päällyste, jolla ajettaessa rengasmelu jää tavalliseen päällysteeseen verrattuna huomattavasti pienemmäksi.

Tiivis asfaltti

Tiivistä asfalttia käytetään erilaisissa ympäristönsuojausrakenteissa, joissa päällysteen läpi ei saa imeytyä haitallisia aineita pohjavesiin. Tällaisia erityiskohteita ovat esimerkiksi maatilat, kaatopaikat, kompostointi­alueet, läjitys- ja varastokentät sekä erilaiset altaat. Tiivis asfaltti soveltuu myös liikennöitäville alueille.

Päällysteen tiiviys varmistetaan sideainerikkaalla asfaltti­massalla ja huolellisella levitystyöllä. Myös pohjarakenteen kantavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Hiljainen asfaltti

Hiljainen asfaltti soveltuu etenkin tiheästi asutuille alueille sekä kohteisiin, joissa ei ole tilaa tai mahdollisuutta rakentaa meluesteitä. Hiljaisen asfaltin ominaisuudet tulevat parhaiten esiin 40–80 km tunnissa ajettavilla tieosuuksilla, joissa liikennemäärät ovat keskisuuria.