Sirotepintauksella kätevä paikata

Sirotepintauksella voidaan paikata päällystetyn tien harvoja ja purkautuvia kohtia täsmäpaikkauksella. Tie voidaan pinnoittaa myös koko leveydeltä.

Päällystetylle tielle levitetään bituminen sideainekerros, jonka päälle sirotellaan mursketta. Pintaus tiivistetään kumipyöräjyrällä.

Sirotepintauksella voidaan myös tehdä sorapintaisesta kadusta tai tiestä edullisesti pölyämätön. Näin kesäkunnossapidon tarve vähenee. Tasoitetulle ja tiivistetylle murskepohjalle levitetään bituminen sideainekerros, jonka päälle levitetään mursketta. Pintaus tiivistetään kumipyöräjyrällä.

Puhallus-SIP

Puhallussirotepintauksella voidaan korjata nopeasti ja kustannustehokkaasti teitä ja katuja, joissa on paljon syviä reikiä. Menetelmässä letkulla puhalletaan reikään ensin ilmaa (puhdistetaan reikä mm. vedestä), jonka jälkeen reikään puhalletaan bitumoitua sepelilajiketta ja lopuksi puhdasta kiveä. Paikasta tulee kestävä, koska paikkauksen saumat bitumoidaan.