Kestävä kehitys asfaltoinneissa

Oikea asfaltinvalmistusmenetelmä voi viedä kohti päästötavoitteita. CO2-päästötavoitteesi kannattaa tuoda esille, sillä perinteisten menetelmien ja toimintatapojen tilalla on myös vaihtoehtoinen tapa toimia ja tuottaa asfalttia. Vastuullisuus on meille kaikessa toiminnassamme tärkeä periaate.

Haluamme toimia vastuullisesti asiakkaallemme, henkilöstöllemme ja ympäristölle. Siksi pyrimme yhä läpinäkyvämpään toimintaan, jota voidaan seurata ja raportoida nykyaikaisin, digitaalisin menetelmin. Henkilöstölle haluamme olla reilu työnantaja ja olemme aina turvallisten menetelmien puolella. Pyrimme myös kannustamaan ohikulkevaa liikennettä turvalliseen ja rauhalliseen työmaan ohittamiseen. Siellä kun työskentelee aina tärkeä ihminen, jota odotetaan työvuoron jälkeen kotiin. 

Asfaltoinnin ympäristövaikutusten pienentäminen

Asfaltin ympäristövaikutusten pienentämiseksi olemme kehittäneet Viaco-erikoispäällysteitä, joiden ympäristövaikutus perustuu parempaan kulutuskestävyyteen, laadukkaisiin raaka-aineisiin ja pienempään materiaalimenekkiin. NCC Green Asphalt -menetelmällä valmistetuissa massoissa voimme käyttää kierrätettyä asfalttia ja se voi olla matalammassa lämpötilassa valmistettua. Lopputuotteena on uutta vastaava, laadukas asfalttipäällyste. Asfalttinormitkin kannustavat asfaltin kierrätykseen. Niiden mukaisesti kulutuskerroksiin saa tällä hetkellä lisätä vanhaa asfalttia 50% ja alempiin kerroksiin 70 %. Päällysteiltä vaaditaan silti samoja ominaisuuksia ja kestävyyttä kuin neitseellisistä materiaaleista valmistetuilta päällysteiltä.

Asfalttimassa voidaan myös valmistaa matalammassa lämpötilassa, jolloin hiilidioksidipäästöt ovat vieläkin pienemmät. Näin valmistettuna bitumin elastiset ominaisuudet säilyvät ja asfalttimassa tiivistyy paremmin.

Uusimmalla teknologialla, yhteisillä päätöksillä

NCC:n levityskalusto on asfalttimarkkinoiden uusinta, näin saamme pienennettyä myös hiukkaspäästöjä tehokkaasti. Yhteisellä päätöksellä asiakkaan kanssa voimme tehdä tekoja ympäristön hyväksi ja näin asfalttivalinnoilla voidaan myös päästä lähemmäs määriteltyä päästötavoitetta.

NCC Green Asphalt

Me haluamme pienentää oman alamme hiilijalanjälkeä. Kanssamme voit saavuttaa omat tavoitteesi nopeammin ja vähentää ilmastovaikutuksia. NCC Green Asphalt on tapamme toimia kestävän kehityksen mukaisesti.

NCC Viaco -erikoispäällysteet

NCC:n kehittämät Viaco-erikoispäällysteet kestävät kulutusta ja Viaco-päällysteistä on jo viidentoista vuoden käyttökokemus.

Vettä läpäisevät päällysteet

Vettä läpäisevät rakenteet ja päällysteet ovat tulevaisuudessa tärkeitä, sillä ne tasaavat tulvahuippuja. Sateet ovat aiempaa rankempia ja ne saattavat lisääntyä 10–40 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. NCC PermaVej -konseptissa ylimmät päällystekerrokset muodostuvat vettä läpäisevistä avoimista asfalttikerroksista ja niiden alapuolisesta vettä läpäisevästä kiviaineksesta.

Aja hiljaa - tehdään teitä turvallisesti

NCC:n Aja hiljaa -kampanja näkyy erityisesti Facebookissa ja sen tarkoituksena on parantaa tietyömaiden turvallisuutta. Kannustamme hiljentämään vauhtia tietyömaan kohdalla, koska se turvaa niin tiellä liikkujia kuin siellä työskenteleviä. Tietyömaa hidastaa matkantekoa hetkellisesti, mutta lopputuloksena on tie, jolla on turvallista, sujuvaa ja mukavaa liikkua.

Tuominen Jussi

Kehitysjohtaja, Asfaltti, NCC Industry

Väänänen Sara

Laatu- ja ympäristöpäällikkö, Asfaltti, NCC Industry

Horttanainen Sami

Johtaja, Asfaltin toiminnanohjaus, NCC Industry