Vettä läpäisevät päällysteet

Vettä läpäisevät rakenteet ja päällysteet ovat tulevaisuudessa tärkeitä, sillä ne tasaavat tulvahuippuja. Sateet ovat aiempaa rankempia ja ne saattavat lisääntyä 10–40 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. NCC PermaVej -konseptissa ylimmät päällystekerrokset muodostuvat vettä läpäisevistä avoimista asfalttikerroksista ja niiden alapuolisesta vettä läpäisevästä kiviaineksesta.

Ilmastonmuutos on tehnyt rankkasateista yhä tavallisemman ilmiön kaikissa Pohjoismaissa. Siksi NCC on kehittänyt vettä läpäisevän tierakenteen  ja päällysteen Tanskassa, jossa ilmastonmuutoksen pahentamat rankkasateet ja tulvat aiheuttavat jo todellisia ongelmia. Sademäärät ovat lisääntyneet valtavasti ja kaupungistuminen asfalttipintoineen tuo lisähaastetta tulvahuippuihin. Sadevesijärjestelmiä ei ole mitoitettu suurille vesimäärille, minkä vuoksi kadut ja torialueet tulvivat. Meteorologien laskelmien mukaan sademäärä kasvaa 10–40 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Vettä läpäisevät rakenteet auttavat myös meillä Suomessa tasoittamaan ja turvaamaan tulvahuippuja. Vettä läpäisevä rakenne sopii meillä erityisen hyvin esimerkiksi parkkipaikoille, kaduille, torialueille sekä urheilukentille.

Vettä läpäisevien rakenteiden käyttö mahdollistaa tiiviimmän rakentamisen. Päällysteellä lisätään myös liikenneturvallisuutta sateella, koska vesi imeytyy päällysteeseen eikä lätäköidy. 

Vettä läpäisevä päällyste: PermaVej® 

NCC PermaVej -konseptissa asfalttiset päällystekerrokset ovat vettä läpäiseviä, jonka alla on noin 40–60 cm paksuinen kerros NCC:n kehittämää vettä läpäisevää kiviainesta. Rakenne sitoo jopa 30 prosenttia sadevedestä, joka valuu vähitellen maaperään.

PermaVejn rakennustapoja on useita. Rakenteen tarkoituksena on tasata tulvahuippuja ja viivyttää vettä rakenteessa. Toimiakseen on koko rakenteen oltava vettä läpäisevä. Kiviaineskerros voidaan päällystää joko asfaltilla tai betonikiveyksillä. Lisäksi avoin päällyste voidaan tehdä myös tavanomaisen asfalttipäällysteen päälle, jolloin sadevesi kerätään hulevesiverkostoon. Päällysteet on pestävä vähintään kerran, kaksi vuodessa. Mikäli kulutuskerros pitää uusia, niin riittää, että päällimmäinen kerros jyrsitään pois. 

PermaVej-rakennetta suositellaan käytettäväksi katuverkolla, jonka viereltä on poistettu lehtiä varistavat puut ja pensaat. Näin puhdistuksen tarve vähenee ja käyttöikä pitenee. Talojen pihapäällysteeksi PermaVej-rakennetta ei suositella. Parkkiruutujen päällysteeksi suositellaan betonikiveystä tai tavanomaista asfalttia.

Vettä läpäisevä tierakenne: AkvaVej®

AkvaVej-tierakenteessa sadevesi läpäisee sekä asfaltin ja kiviaineskerroksen. Vesi kerätään salaojaputkistoihin ja johdetaan saostuskaivoihin. Kolmen kaivon läpäistyään vesi on puhdasta ja se voidaan johtaa takaisin pohjavedeksi tai maastoon.