Vettä läpäisevät päällysteet

Vettä läpäisevät tierakenteet ja päällysteet ovat tulevaisuudessa tärkeitä, sillä ne tasaavat tulvahuippuja. Sateet ovat aiempaa rankempia ja ne saattavat lisääntyä 10–40 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. NCC PermaVej -konseptissa tien päällystekerrokset ovat läpäisevää, avointa asfalttia.

Ilmastonmuutos on tehnyt rankkasateista yhä tavallisemman ilmiön kaikissa Pohjoismaissa. Siksi NCC on kehittänyt vettä läpäisevän tierakenteen  ja päällysteen Tanskassa, jossa ilmastonmuutoksen pahentamat rankkasateet ja tulvat aiheuttavat jo todellisia ongelmia. Sademäärät ovat lisääntyneet valtavasti ja kaupungistuminen asfalttipintoineen tuo lisähaastetta tulvahuippuihin. Sadevesijärjestelmiä ei ole mitoitettu suurille vesimäärille, minkä vuoksi kadut ja torialueet tulvivat. Meteorologien laskelmien mukaan sademäärä kasvaa 10–40 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Vettä läpäisevät rakenteet auttavat myös meillä Suomessa tasoittamaan ja turvaamaan tulvahuippuja. Vettä läpäisevä rakenne sopii meillä erityisen hyvin esimerkiksi parkkipaikoille, kaduille, torialueille sekä urheilukentille.

Vettä läpäisevien tierakenteiden käyttö mahdollistaa tiiviimmän rakentamisen. Päällysteellä lisätään myös liikenneturvallisuutta sateella, koska vesi imeytyy päällysteeseen eikä lätäköidy.

Vettä läpäisevä päällyste: PermaVej® 

NCC PermaVej -konseptissa tien päällystekerrokset ovat läpäisevää, avointa asfalttia. Sen alla on tavallisesti 4060 cm:n kerros NCC:n kiviainesta. Rakenne sitoo jopa 30 prosenttia sadevedestä, joka valuu vähitellen maaperään.

PermaVej:n rakennustapoja on useita. Rakenteen tarkoituksena on tasata tulvahuippuja ja viivyttää vettä tierakenteessa. Yleisin tapa onkin tehdä rakenteet asfaltilla ja NCC:n erityiskiviaineksella. Kiviaines voidaan myös pinnoittaa vettä läpäisevillä betonikiveyksillä, tai avoin päällyste voidaan tehdä tavanomaisen asfalttipäällysteen päälle, jolloin sadevesi kerätään hulevesiverkostoon. Tällaisella päällysteellä lisätään liikenneturvallisuutta sateella, koska vesi imeytyy päällysteeseen eikä lätäköidy. Päällysteet on pestävä vähintään kerran, kaksi vuodessa. Mikäli kulutuskerros pitää uusia, niin riittää, että päällimmäinen kerros jyrsitään pois. 

Vettä läpäisevä tierakenne: AkvaVej®

AkvaVej -tierakenteessa sadevesi läpäisee sekä asfaltin ja sepelikerroksen. Vesi kerätään salaojaputkistoihin ja johdetaan saostuskaivoihin. Kolmen kaivon läpäistyään vesi on puhdasta ja se voidaan johtaa takaisin pohjavedeksi tai se voidaan varastoida esimerkiksi suihkulähteeseen.