NCC Viaco -erikoispäällysteet

NCC:n kehittämät Viaco-erikoispäällysteet kestävät kulutusta.

Viacogrip

Viacogrip on korkealuokkainen, kestävä ja ohut asfalttipäällyste, joka soveltuu vilkkaasti liikennöidylle tieverkolle samoin kuin taajama-alueiden katuverkolle.

Kestävä ja turvallinen

Asfalttipäällysteenä Viacogrip kestää hyvin liikenteen kulutusta tavallista rakeisemman päällystemassan ja siinä käytettävän kiviaineksen vuoksi. Se kestää myös maaperän liikkumista perinteistä asfalttia paremmin. Viacogrip on liikenteelle turvallinen, sillä rakeinen pinta antaa hyvän pidon sateellakin vähentäen huomattavasti vesiliirron riskiä.

Rakenteensa ansiosta Viacogrip on myös hiljainen.

Ohut ja ympäristöystävällinen

Viacogrip on ympäristöystävällinen asfalttivaihtoehto, sillä ohueen päällysteeseen tarvitaan vähemmän uutta materiaalia tavalliseen asfalttiin verrattuna. Viacogrip levitetään 15–30 millimetrin kerrokseksi kohteesta riippuen.

Päällystettävän alustan tulee olla mielellään jyrsitty tai tasattu.

Viacotop

Viacotop-asfaltti vastaa SMA-kivimastiksiasfalttia, mutta kestää kulutusta ja maaperän liikkumista merkittävästi paremmin.

NCC:n kehittämä Viacotop-asfalttipäällyste kestää kulutusta jopa tavallista SMA-päällystettä paremmin. Ruotsissa päällyste on ollut käytössä vuodesta 2003 lähtien ja kokemukset ovat olleet hyviä. Viime vuosina Viacotop-asfaltti on löytänyt paikkansa myös suomalaisilla teillä.

Viacotop-asfalttia suositellaan hyvin vilkkaasti liikennöidyille ja raskaan liikenteen käyttämille teille, joissa päällysteen kestävyysvaatimukset korostuvat. Kaupunkiympäristössä tällaisia paikkoja ovat muun muassa rekkojen käyttämät ajoreitit.

Liikenteen aiheuttamat kulumat ovat jääneet jopa 40 prosenttia vähäisemmiksi aiemmin käytettyihin tavallisiin asfalttipäällysteisiin verrattuna.

Viacotop-asfalttipäällysteen karkea pintarakenne lisää renkaan pitoa tiellä. Pinnan avoimuus parantaa erityisesti sadekelin ajoturvallisuutta vähentämällä oleellisesti vesiliirron riskiä.