NCC Green Asphalt

NCC Green Asphalt on asfaltin valmistusmenetelmä, joka perinteiseen asfaltinvalmistukseen verrattuna vähentää asfaltintuotannon hiilidioksidipäästöjä 25–30 prosenttia. Laatuominaisuuksiltaan NCC Green Asphalt on vähintään yhtä hyvä kuin perinteinen asfaltti.

Vähemmän ympäristöhaittoja

NCC Green Asphalt on NCC:n kehittämä menetelmä, joka vähentää merkittävästi asfaltintuotannon hiilidioksidipäästöjä. Se mahdollistaa asfalttimassan valmistuksen perinteistä asfalttia matalammassa lämpötilassa päällystemassan laatua heikentämättä. Tämä vähentää hiilidioksidipäästöjä 25–30 prosenttia perinteisen asfaltin valmistukseen verrattuna, sekä pienentää eri oksidien pääsyä ympäristöön.

NCC Green Asphalt -menetelmä vähentää myös päällystystyömaan ympäristöhaittoja ja parantaa työturvallisuutta, sillä savua ja hajua ei synny yhtä paljon ja kuumuus jää alhaisemmaksi kuin perinteisessä menetelmässä. Tällä on merkitystä erityisesti päällystyskohteen ollessa sisätiloissa tai huonosti tuulettuvilla alueilla kuten halleissa, tunneleissa tai suljetuilla piha-alueilla.