Tapiolan terveysasema

NCC on sitoutunut vuonna 2005 valmistuneen terveysaseman managerointiin, vuosikorjauksiin ja PTS-korjauksiin 25 vuodeksi. Kohde on Suomen ensimmäisiä terveydenhoitoalan elinkaarikohteita.

Kohde rakennettiin Espoon Tapiolan keskustaan entisen ns. Konsulttitalon tontille. Vanhaan rakennukseen tehtiin täysimittainen peruskorjaus uusimalla lähes kaikki rakennusosat perustuksia ja runkoa lukuun ottamatta. Talon uudisrakentamista sisältävä laajennusosa oli vielä peruskorjattavaa osaa huomattavasti laajempi sisältäen mm. suuren valokattoaulan.

Kohteen suunnittelu ja rakentaminen toteutettiin kokonaisvastuu-urakkana, jossa suunnittelijoina ja aliurakoitsijoina käytettiin maamme eturivin toimijoita opetusrakennusten osalta. Kohteen pääsuunnittelijana oli Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Oy. Tapiolan keskustassa, perinteitä vaalivalla alueella sijaitsevalle rakennukselle on asetettu korkeat kaupunkikuvalliset tavoitteet, jotka toteutetulla suunnitelmalla ja rakennuksella saavutettiin erinomaisesti.

Terveysasema toimii Tapiolan, yhden Espoon suurimmista aluekeskuksista, kunnallisen palvelun terveysasemana. Kohde on laajuudeltaan n. 10 000 bm2. Sijainti on Tapiolan keskustassa hyvien joukkoliikenne- ja katuyhteyksien kautta saavutettavissa. Tilat ovat erittäin vilkkaassa käytössä lääkäri-, hammaslääkäri-, terveydenhoito ja laboratoriopalvelujen osalta. Lisäksi rakennuksessa on kahvila- ja ravintolapalveluita sekä sosiaali- ja terveysalaan liittyviä muita toimistotiloja.

NCC:n ylläpitojakson palveluihin sisältyvät 25 v. ajan:

 • Manageeraus / tekninen isännöinti
 • Korjauspalvelut
 • PTS- ja vuosikorjaukset
 • Erikseen sovittavat käyttäjäpalvelut

Järjestelmällisen toiminnan eli ylläpitosuunnitelmien, säännöllisten huoltojen ja kunnostuksen sekä jatkuvan seurannan etuina hankkeissa saavutetaan mm.:

 • Terveyshaitat vähenevät
 • Kalliit ja akuutit korjaukset vältetään
 • Rakennusosien käyttöikä pitenee.
 • Kiinteistönhoidon kustannukset vähenevät
 • Energiakustannukset ja vedenkulutus vähenevät
 • Käyttömukavuus lisääntyy
 • Kiinteistön arvo säilyy paremmin
Jukka Mäkitalo_NCC
Mäkitalo Jukka

Yksikön johtaja, Korjaus- ja elinkaaripalvelut, NCC Building Nordics