NCC:n toimintaohjeet Suomessa koronaviruksen osalta

Tälle sivulle on koottu NCC:n ohjeistus koronaviruksen leviämisen hallitsemiseksi. NCC seuraa ja noudattaa paikallisten viranomaisten koronavirukseen liittyviä ohjeita ja ohjeistaa työntekijöitä noudattamaan niitä. Tavoitteemme on pitää liiketoimintamme niin normaalina kuin mahdollista viranomaisten suositusten ja määräysten ehdoilla.

Käsihygienia

 • Käsihygieniasta huolehditaan ennen kaikkea pesemällä kädet huolellisesti vedellä ja saippualla ja kuivaamalla kädet kertakäyttöpaperiin.
 • Jos vettä ei ole saatavilla suositellaan käsidesin käyttöä.
 • Lue THL:n käsienpesuohje.

Maskien käyttö

Tämä ohje on päivitetty 15.6.2021.

Maskien käyttö työmailla

 • Varsinaisessa rakennustyössä maskia ei tarvitse käyttää, mikäli työskentelyetäisyydet voidaan säilyttää.
 • Työsuorituksen vaatimaa hengityssuojainta on käytettävä.
 • Ulkotiloissa maskia ei tarvitse käyttää.
 • Työmaakohtaisesti voidaan päättää riskiarvioon perustuen edellytetäänkö maskin käyttämistä sisätiloissa.
 • Mikäli turvaetäisyyksiä ei voida noudattaa, suositellaan maskin käyttämistä.

Maskien käyttö työmaatoimistoissa ja toimistoilla:

 • Työmaatoimistossa ja toimistoilla työskenneltäessä käytetään maskeja yhteisissä tiloissa ja omalla työpisteellä, mikäli etäisyyksien (yli 2m) pitäminen ei ole mahdollista.

Kaikkien NCC:n työmailla työskentelevien edellytetään käyttävän maskia yhteiskunnan yleisten ohjeiden mukaisesti mm.

 • käydessään kaupassa tai lounasruokailussa lounastauolla ja
 • julkisissa liikennevälineissä.

Koronarokotukset

Koronarokotus haetaan oman kotikunnan rokotuspisteestä. Varaa aika työajan ulkopuolelle, mikäli mahdollista. Jos koronarokotusaikaa ei ole tarjolla työajan ulkopuolella, voi rokotukseen mennä työajalla, kunhan sovit siitä työnantajan kanssa.

Rokotusaika matkoineen on palkallista työaikaa, lähtökohtaisesti max. 4 h ajalta. Matkakuluja ei kuitenkaan korvata.

Huom! NCC:llä ei ole rokotussopimusta Mehiläisen eikä minkään muunkaan yksityisen toimijan kanssa.

Suomessa työskentelevät muiden maiden kansalaiset

Suomessa työskentelevillä henkilöillä on mahdollisuus saada koronarokotus. Lisätietoa löytyy Kuntainfo: covid-19-rokotuksia suositellaan henkilöille, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa - Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi).  Uudenmaan alueella ajan voi varata osoitteesta https://www.koronarokotusaika.fi/ tai sitten asuin/työskentelypaikkakunnan koronarokotusajanvarauksesta soittamalla.

Etätyö

Etätyön tekeminen toimistoilla

 • Työskennellään etänä mahdollisuuksien mukaan.
 • Lähityöpäivät sovitaan esimiehen kanssa.
 • Jos alueen tautitilanne on perustasolla, voidaan alueella jatkaa normaalia toimistotyöskentelyä huomioiden voimassa olevat ohjeet turvaväleistä, käsihygieniasta jne.
 • Etätyö ei kuitenkaan ole pakollista, vaan henkilö voi halutessaan työskennellä myös vaikka kokoaikaisesti toimistolla.
 • Etätyötä tekevillä alueilla osastot/tiimit sopivat työskentelyrytmin esimiehen johdolla. Rytmityksessä tulee huomioida mahdollisuuksien mukaan mm. avainhenkilöiden ja avaintyötehtävien turvaaminen ja toiminnan jatkuvuus.

Etätyön tekeminen työmailla

 • Työmaiden toimihenkilöiden on mahdollista tehdä etätöitä tapauksissa, jolloin työtehtävä ei ole varsinaista rakennustöiden johtamista ja etätyö ei vaaranna rakennustöiden turvallista johtamista.
 • Suositeltavia etätyötehtäviä ovat esimerkiksi muistioiden ja pöytäkirjojen tekeminen, tuotannon suunnitelmien päivitystehtävät, työmaan talousennusteiden tarkastaminen/päivitykset, myyntilaskujen laatiminen, alihankkijoiden laskuntarkastuksen mittauspöytäkirjojen perusteella.
 • Etätyöt tulee kuitenkin suunnitella työmaittain ja työpäällikkö hyväksyy etätyösuunnitelman.

Etätyöstä sopiminen

 • Ennen etätyöhön siirtymistä jokaisen henkilön tulee sopia asiasta esimiehensä kanssa.
 • Henkilön tulee sopia esimiehen kanssa, miten viikoittainen yhteydenpito hoidetaan, mikä on järkevin tapa sijoittaa toimistopäivät ja miten raportoidaan esim. työn tuloksista.
 • Esimiehen tulee luoda mallit osasto/tiimikohtaisesti, miten mm. keskinäistä yhteydenpitoa ylläpidetään. Malli voi olla esim. viikoittainen tiimipalaveri, yhteiset aamukahvit tv.
 • Etätöissä noudatetaan lähtökohtaisesti samoja työ- ja läsnäoloaikoja kuin toimistolla työskennellessä. NCC-talon liukuvan työajan malli ja läsnäolovaatimus 9-15 välillä pätee täten myös etätyöskentelyyn.

Nyt käsissä oleva koronaepidemiatilanne edellyttää esimiehiltä luottamusta ja meiltä kaikilta joustavuutta sekä tehokasta ja oikea-aikaista työntekoa ja aikaansaannoksia.  

Tapaturman sattuessa

 • Työtapaturmavakuutus on voimassa etätyötä tehdessä, mutta käytännössä kuitenkin vain todella työtä tehdessä. Tapaturmat korvataan kun ne ovat yksiselitteisesti syy-yhteydessä työtehtäviin. Vakuutus EI kata esim. taukoja, lounastamista, kodin ulkopuolella käymistä eikä myöskään useimmissa tapauksissa liikkumista kodin sisällä.
 • Etätöissä tapahtuvat työtapaturmat on aina ilmoitettava normaalin ohjeen mukaan heti esimiehelle sekä tehtävä ilmoitus Synergiin esimiehen toimesta.  

Matkustaminen

 • NCC noudattaa Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Suomen viranomaisten antamia matkustusohjeita ja terveydenhuollosta vastaavien viranomaisten ohjeistuksia.
 • Matkustamista työmatkalle ulkomaille tulee harkita tarkasti ja matkustaja on itse velvollinen varmistamaan matkustamiseen liittyvät kyseessä olevana ajankohtana voimassa olevat rajoitukset THL:n ja Rajavartiolaitoksen sivuilta.
 • Jos kokous on liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävä, eikä kokousta ole mahdollista järjestää videoneuvotteluna Teamsilla tai vastaavilla palveluilla, ulkomaan matkaa voidaan harkita huomioiden matkan jälkeinen mahdollinen karanteeni ja sen vaikutukset työtehtävien hoitoon.
 • Vapaa-ajan matkoihin liittyvien matkojen karanteenin ajalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta.

Tilaisuuksien ja kokousten järjestäminen

Koronaepidemian aikana voidaan järjestää kokouksia, koulutustilaisuuksia tai muita vastaavia tapahtumia huomioiden yleinen viranomaisten antama ohjeistus kokoontumisrajoituksista sekä epidemiatilanne.

NCC:llä huomioidaan lisäksi seuraavat asiat:

Ennen tilaisuutta

Arvioidaan tilaisuuden tarpeellisuus sekä kriittisyys liiketoiminnan kannalta

 • Edellyttääkö tilaisuus aidosti henkilökohtaista kontaktointia vai voisiko sen hoitaa Teamsissa käyttäen videota?

Osallistujat

 • Huomioidaan tilan sallimat rajoitukset. Kokoustilan koko määrää osallistujien lukumäärän, turvaetäisyydet tulee voida pitää kokousten aikana.
  • Huolehditaan tilaan liittyvistä toimenpiteistä, mikäli tarvitaan poistaa osa tuoleista turvavälien pitämisen helpottamiseksi, hankitaan käsidesit, mahdollisesti myös maskit valmiiksi
  • Arvioidaan ulkopuolisten osallistujien välttämättömyys

Muista hygieniaohjeet

 • Käsien pesu/käsidesit
 • Turvavälit
 • Maskien käyttö

HUOM! NCC-talon vieraat vastaanotetaan vain 1.-kerroksen kokoustiloissa.

Tilaisuuden aikana

Käydään tilaisuuden aluksi läpi ohjeet, turvavälit jne.

Muistutetaan siitä, mikäli joku osallistujista sairastuu, tulee mahdollinen sairastuminen ilmoittaa myös tilaisuuden järjestäjälle, jotta voidaan ryhtyä jäljitys- ja eristystoimiin.

Koronatyöryhmän jäseniltä saa aina konsultointiapua, jos joku asia askarruttaa mieltä.

Koronavilkku

NCC:n koronatyöryhmä suosittelee lataamaan Koronavilkku-sovelluksen puhelimeen. Koronavilkku on THL:n tuottama sovellus, jonka avulla saat tiedon, jos olet sovelluksen arvion mukaan altistunut koronavirukselle. Jos sinulla todetaan tartunta, voit ilmoittaa siitä sovelluksella nimettömästi.

 • Kun Koronavilkku ilmoittaa mahdollisesta altistumisestasi, noudata sovelluksen antamia ohjeita.
 • Mikäli olet oireeton, sovi esimiehesi kanssa mahdollisuudesta tehdä etätöitä ja jää ns. 10 vuorokauden omaehtoiseen karanteeniin, ellei viranomainen erikseen aseta sinua eristykseen tai karanteeniin.
 • Mikäli sinulle tulee yksikin oire, tulee sinun jäädä välittömästi kotiin, ottaa yhteys oman kunnan terveydenhuoltoon ja hakeutua koronatesteihin.

Mikäli etätyö ei ole mahdollista:

 • Toimistolla siirrytään ensisijaisesti etätöihin. Jos se ei ole mahdollista, on käytettävä maskia (ks. ohje maskien käytöstä).
 • Työmaiden työnjohto, työntekijät ja muut, jotka eivät voi tehdä etätyötä, voivat oireettomina jatkaa työskentelyä käyttämällä maskia aina työmaan toimistossa ja muissa henkilöstötiloissa sekä varsinaisella työmaalla kaikissa työskentelytilanteissa, joissa turvaväliä ei pystytä toteuttamaan.
 • Esimiehen tehtävä on järjestää työtehtävät niin, että työt voi suorittaa riittävällä etäisyydellä muista henkilöistä ja siten, että mm. tauoilla kohtaamisia ei tule. Näin vältetään muiden altistaminen.

Koronavilkku palautuu normaalinäkymään, kun altistumisesta on kulunut riittävä aika, max 10 vrk. Tällöin voit palata aiempaan työrytmiin. Huolehdi hyvästä käsihygieniasta sekä muista tartunnan torjuntaan annetuista ohjeista.

Koronatestit

NCC:n henkilöstön tulee ensisijaisesti hakeutua Covid-19 testiin oman kunnan testauksen kautta. Täytä omaolo.fi-palvelussa oirekysely ja hakeudu sitä kautta testiin. Näin saat myös karanteeniin ym. järjestelyihin liittyvät ohjaukset ja dokumentit suoraan kunnan tartuntatautiyksiköstä.

Kiireellisissä tilanteissa tai jos oman kunnan testaus on kuormittunut, saat edelleen käyttää Mehiläisen digiklinikan kautta saatavaa Covid-19 testausta.

Tartuntaepäily, sairastuminen

Tartuntaepäily tai sairastuminen

 • Oireiden perusteella et voi päätellä, onko hengitystietulehduksen aiheuttaja koronavirus vai joku muu virus tai bakteeri. Jos epäilet koronavirusta, tee oireiden arviointi Omaolo-palvelussa.
 • Tutustu THL:n ohjeeseen: Koronavirustauti: Milloin on hakeuduttava hoitoon
 • Voit olla omalla ilmoituksella poissa 1-5 päivää akuuteissa sairastapauksissa. Tämä toimintatapa on voimassa toistaiseksi ja ei koske lapsen sairautta.
 • Mikäli työnantaja määrää oman arvionsa perusteella sairauslomalle perusteltujen epäilyjen tai oireiden ja tartuntariskin vuoksi, tulee tällaisen poissaolon ajalta maksaa palkkaa (sairauspoissaolo esimiehen luvalla). Työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia etätyön tekemisestä, jolloin palkka maksetaan normaalisti.

Ilmoitathan tartunta- ja altistustapauksista suoraan Taina Tuhkaselle: taina.tuhkanen@ncc.fi tai p. 050 553 5434.

Kun työyhteisössä on Covid-19 positiivinen tai altistunut 

Kun joku sairastuu ja joutuu Covid-19 testiin

 • Henkilö saa lähetteen lääkäriltä, joka kirjoittaa ko. henkilölle sairauslomatodistuksen poissaolosta.
 • Henkilö on kotona, kunnes testitulos valmistuu. Mikäli henkilö kykenee ja työtehtävät mahdollistavat, voidaan tehdä etätyötä.
  • Tehdyt tunnit kirjataan Timmaan
  • Tartuntatautipäivärahatodistus toimitetaan HRS:ään
  • NCC maksaa palkan henkilölle ja NCC hakee tartuntatautipäivärahan todistuksen perusteella.
 • Henkilö on velvollinen kertomaan testiin joutumisesta esimiehelle, henkilön kanssa ja luvalla kartoitetaan lähikontaktit (Koronailmoitus lomake) ja heitä neuvotaan välttämään sosiaalisia kontakteja mahdollisen altistumisen johdosta.
 • Työmaalla tehdyn ennakoivan kartoituksen perusteella mahdolliset altistuneet henkilöt käyttävät maskia työskennellessään (mikäli ei turvavälit täyty) siihen asti, kunnes testitulos saadaan. Toimistolla arvioidaan mahdollisesti altistuneiden etätyöskentelyn mahdollisuus. Huomio! Tämä ohje on ennakoivaa varautumista sen varalle, jos testiin mennyt henkilö saa positiivisen testituloksen ja viranomaiset asettavat hänet ja altistuneet karanteeniin.
 • Ensisijaisesti jokainen työnantaja kustantaa omalle henkilöstölleen tarvittavat suojaimet.
 • Mikäli tulos on positiivinen, henkilö asetetaan viranomaisen toimesta karanteeniin.
 • Henkilö on velvollinen kertomaan tuloksen esimiehelle, joka ilmoittaa asian myös lähikontakteille. Positiivinen Covid-19 tulos kerrotaan myös NCC:llä työkykypäällikkö Taina Tuhkaselle.
 • Mikäli Covid-19 testituloksen saaneelle positiiviselle henkilölle altistuneissa on myös aliurakoitsijoiden työntekijöitä, tulee asia keskustella myös ko. henkilöiden esimiehen/esimiesten kanssa.
 • Positiivisen tuloksen saaneelle henkilölle altistuneet työntekijät esimies ohjaa kotiin, viranomaisen asettamaan karanteeniin.
 • Tilaatkaa lisäsiivous toimipaikalle (TTL: Ohjeistus siivoukseen)
 • Työmaan tai toimiston sulkeminen on äärimmäinen toimenpide, jonka tarpeellisuus arvioidaan tapauskohtaisesti.

NCC:läinen joutuu karanteeniin Covid-19 altistumisen johdosta

 • Henkilö asetetaan viranomaisen toimesta karanteeniin altistumisen johdosta esim. ollut ulkopuolisessa tilaisuudessa missä positiivinen tartunta, perheen jäsen positiivinen tai muu syy, jossa altistunut ja joutuu karanteeniin. 
 • Henkilö saa tehdä töitä kotoa käsin, mikäli työtehtävät sen mahdollistavat
  • Tehdyt tunnit kirjataan Timmaan
  • Tartuntatautipäivärahatodistus toimitetaan HRS:n
  • NCC maksaa palkan henkilölle ja NCC hakee tartuntatautipäivärahan todistuksen perusteella. 
 • Ko. henkilön karanteeniin asettaminen ei aiheuta muille (esim. perheenjäsen saa tulla töihin) toimenpiteitä. Muut henkilöt, jotka eivät ole altistuneet Covid-19 positiiviseen henkilöön, jatkavat normaalia työntekoa.
 • Mikäli altistunut sairastuu ja saa positiivisen tuloksen katsotaan työpaikan altistumiset erikseen tapauksen mukaan.
 • Virallisen karanteenin asettaa aina tartuntatautilääkäri. Jos joku muu kuin edellä mainittu taho (esimerkiksi työterveyslääkäri) suosittelee työntekijää jäämään kotiin mahdollisen korona-altistuksen vuoksi, työntekijällä ei ole automaattista poissaolo-oikeutta.
  • Työnantajan tulee kuitenkin tällaisessa tilanteessa tehdä kokonaisharkinta ja jos työnantaja määrää NCC:n työntekijän jäämään kotiin odottamaan koronatestin tulosta, tällöin NCC:llä on palkanmaksuvelvollisuus.

Lähipiirissä korona- epäily (testitulos tulematta)

 • Mikäli henkilön lähipiirissä (perheen jäsen) on korona epäily, mutta testitulosta ei ole vielä vahvistettu, suositellaan ko. henkilön arvioivan esimiehen kanssa etätyön tekemisen mahdollisuus. Mikäli tämä ei ole mahdollista, henkilön tulee käyttää maskia työskennellessään sekä huolehtia muista koronainfektioon liittyvistä ohjeista erityisen tarkasti.
 • Mikäli NCC:n henkilö ohjataan kotiin työnantajan toimesta, maksaa NCC palkan ko. testituloksen odotusajasta.

Lapsi oireinen, ei voi mennä kouluun/päiväkotiin, koronatesti ja sen tuloksen odottaminen (noudatetaan TES:n mukaisia ikärajoja)

 • NCC:llä henkilö voi olla sairaan lapsen hoidon järjestämiseksi pois töistä omalla ilmoituksella ilman lääkärintodistusta 1-3 päivää. Poissaoloa voi jatkaa päivä kerrallaan niin, että kokonaispoissaoloaika omalla ilmoituksella on korkeintaan 3 päivää. Mikäli poissaolo jatkuu kolmannen päivän jälkeen (poissaolo korkeintaan 4 pv), poissaolosta tulee toimittaa lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus. Tarkemmat ohjeet löytyvät MyNCC ja mm. TES-kohtaiset lapsen ikärajat.
 • Henkilöllä voi näissä tilanteissa myös olla oikeus olla pois työstään työsopimuslain pakottavista perhesyistä koskevan säännöksen perusteella. Tällöin työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa työntekijälle. Tällainen tilanne voi olla, jos koronatestituloksia jou-dutaan odottamaan. 

Altistuminen: Lapsi oireeton, on menossa koronatestiin, koska samassa päiväkoti- tai kouluryhmässä on ollut koronaan sairastunut tai koronatautiepäilty

 • Työnantajan/esimiehen kanssa sovitaan poissaolosta, eikä NCC:llä ole velvoitetta palkanmaksuun.
 • Selvitetään kuitenkin aina, onko henkilöllä mahdollisuus tehdä etätyötä tai käyttää poissaoloon esim. työajanlyhennysvapaita tai vuosilomapäiviä.

Karanteeni

 • Varsinaisen karanteenipäätöksen tekee aina viranomainen (tartuntatautilääkäri). Viranomaispäätöksen alainen karanteenin aikainen palkka (sairauspäiväraha) maksetaan tartuntatautilain mukaisesti.
 • Mikäli henkilö on oireeton ja voi tehdä etätöitä, siitä sovitaan aina esimiehen kanssa. Jos työnantaja osoittaa etätyötä, niin sitä on velvollisuus tehdä. Etätyön ajalta palkkaa maksetaan normaalisti.
 • Mikäli etätyö ei ole mahdollinen eikä ole oireinen/sairas, sovitaan esimiehen kanssa poissaolosta.

Tartuntatautipäiväraha

Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetyksen karanteenin aikana. Päiväraha korvaa ansionmenetyksen, joten sitä voidaan maksaa vain niiltä päiviltä, jolloin henkilö ei ole voinut työskennellä karanteenin tai eristyksen takia. Päivärahaa ei siis makseta esimerkiksi loman ajalta tai tehtävissä, joissa voidaan tehdä etätyötä.

NCC maksaa tartuntatautilain mukaisen karanteenin ajalta palkan ja hakee tartuntatautipäivärahan Kelalta. Tärkeää on, että henkilö pyytää ja saa tartuntatautilain mukaisen eristys-/karanteenitodistuksen kunnan (terveyskeskus tai sairaala) infektiolääkäriltä ja toimittaa kaikki todistukset HRS:ään, joka hakee tartuntatautipäivärahan.

Lapsen hoito kotona

Sairaan lapsen hoito

 • Jos lapsi on akuutisti sairas, voit olla poissa omalla ilmoituksella 1-3 päivää kuten normaalistikin. Työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus TES:n mukaisesti.
 • Jos lapsi on sairastunut koronavirustautiin ja asetetaan viranomaisten toimesta karanteeniin/eristykseen, sovi esimiehen kanssa tilanteen mukaan etätyöstä.
 • Jos etätyö ei ole mahdollista, Kela korvaa ansionmenetyksen ja maksaa vanhemmalle tartuntatautipäivärahaa, jos lapsi on alle 16-vuotias.

Lapsi altistuneena ja viranomaisen asettamassa karanteenissa

 • Sovi esimiehen kanssa mahdollisesta etätyöstä.
 • Jos etätyö ei ole mahdollista, Kela korvaa ansionmenetyksen ja maksaa karanteenin ajalta vanhemmalle tartuntatautipäivärahaa, jos lapsi on alle 16-vuotias.

Lue tarkemmat tartuntatautipäivärahan ohjeet Kelan sivuilta: Tartuntatautipäiväraha.

Lapsen hoito kotona koulujen sulkemisen vuoksi tai jos lapsi kuuluu riskiryhmään

 • Työntekijällä on oikeus jäädä pois työstä lasten hoitoon liittyvän pakottavan perhesyyn vuoksi, mutta poissaolon ajalta ei makseta palkkaa.
 • Työntekijällä ei myöskään ole tällaisessa tilanteessa oikeutta tartuntatautilain mukaiseen päivärahaan.
 • Poissaolon ajalle voidaan sopia myös esim. vuosilomien ja pekkaspäivien pitämisestä.
 • Lisäksi työnantaja ja työntekijä voivat sopia etätyön tekemisestä, jolloin palkkaa maksetaan normaalisti.

Jatkuvuuden varmistaminen rakennustyömailla

Työmaat pyritään pitämään toiminnassa, mikäli työmaahan ei kohdistu koronan leviämiseen liittyvää riskiä. Työmaan toiminnassa tulee aina noudattaa koronaan liittyviä ohjeita tartuntojen ehkäisemiseksi. Rakennustyömaan ei katsota olevan julkinen kokoontuminen, jolloin yli 10 henkilön kokoontumiskielto ei ole voimassa NCC:n työmailla ja toimipaikoilla. 

Tartuntariskin pienentäminen työmaan avainhenkilöiden osalta

Mahdollisten tartuntojen leviämistä tulee mahdollisuuksien mukaan ennaltaehkäistä vähentämällä avainhenkilöiden välistä fyysistä kanssakäymistä. Yhtenä keinona on jakaa NCC avainhenkilöt kahteen ryhmään, jotka eivät ole keskenään fyysisessä kanssakäymisessä. Käytännössä tämä tarkoittaa avainhenkilöiden jakamista kahteen ryhmään. Tällöin esim. työmaan viikkopalavereissa vain puolet avainhenkilöistä voi olla samassa tilassa. Myös työryhmien / alihankkijoiden johtaminen on hyvä toteuttaa siten, että työnjohtamisessa rajaudutaan johtamaan jatkuvasti samoja tiimejä mahdollisen tartuntapinnan rajaamiseksi. Täydellisen järjestelyn tekeminen on tietysti lähes mahdotonta, mutta yritetään purjehtia yhdessä läpi tämän kohtuullisen karikkoisen tilanteen läpi.

Varamiesjärjestelyt

Työmaan avainhenkilöille tulee nimetä varahenkilöt. Käytännössä työmaan vakituiset toimihenkilöt voidaan katsoa olevan työmaan avainhenkilöitä. Työmaakohtaiset varamiesluettelot ja suunnitelmat tulee toimittaa toimialajohdolle, yksikönjohtajalle ja toimialan HR partnerille. Varamiesluetteloista ja – suunnitelmista vastaa työpäällikkö.

Etätyön tekeminen työmailla

Työmaiden toimihenkilöiden on mahdollista tehdä etätöitä tapauksissa, jolloin työtehtävä ei ole varsinaista rakennustöiden johtamista ja etätyö ei vaaranna rakennustöiden turvallista johtamista. Suositeltavia etätyötehtäviä ovat esimerkiksi muistioiden ja pöytäkirjojen tekeminen, tuotannon suunnitelmien päivitystehtävät, työmaan talousennusteiden tarkastaminen/päivitykset, myyntilaskujen laatiminen, alihankkijoiden laskuntarkastuksen mittauspöytäkirjojen perusteella. Etätyöt tulee kuitenkin suunnitella työmaittain ja työpäällikkö hyväksyy etätyösuunnitelman.

Työmaan maksuliikenne

Myyntilaskutus

Myyntilaskutus pidetään aktiivisesti mahdollisimman ajantasaisena pohjautuen tuotannon etenemiseen ja sopimuksen mukaiseen maksupostisuunnitelmaan. Maksuviiveistä tulee ilmoittaa välittömästi toimialajohdolle.

Ostolaskutus

Alihankkijoille ja materiaalitoimittajille maksetaan laskut oikein tehdyn työn tai virheettömän materiaalitoimituksen perusteella. Alihankkijat ovat tällä hetkellä kovan taloudellisen paineen alla, jonka vuoksi NCC:n tulee edesauttaa alihankkijoiden ja materiaalitoimittajien taloudellista selviytymistä tehdyn sopimuksen puitteissa.

Työvoimaresurssien varmistaminen

Osalla NCC:n työmaita työskentelee henkilöitä, joiden pysyvä asuinpaikkakunta ei ole Suomi. Näiden henkilöiden poistuttua maasta heidän työskentely suomalaisilla rakennustyömailla ei ole mahdollista valmiuslain aiheuttamien liikkumisenrajoitusten aikana. Työmaiden tulee tämän vuoksi käydä neuvottelut keskeisten aliurakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien kanssa työvoiman ja materiaalien saatavuudesta. Myös täydentävien urakoitsijoiden käyttöä voi harkita, mikäli se sopimuksellisesti on mahdollista. Myös poikkeuksellisia työaikajärjestelyjä tulee suunnitella ja toteuttaa.

Työmaalle tulo riskimaista

Mikäli tullaan työmaalle töihin riskimaista huomioi nämä käytännöt:

Työmaalle ei voi tulla, jos

 • Henkilö ei ole sairastanut Covid-19 tautia eikä saanut yhtään rokoteannosta eikä hänellä ole kahta negatiivista testitulosta (sekä ennen 72 tuntia ennen maahan saapumista että 72 tunnin kuluttua saapumisesta).
 • Työmaalla ei voida myöskään tehdä töitä, mikäli viranomaiset ovat suosittaneet testiä ja omaehtoista karanteenia.

Työmaalle voidaan tulla ehdollisesti töihin,

 • Mikäli henkilöllä on todistus yhdestä vähintään kahta viikkoa aiemmin saadusta rokoteannoksesta tai
 • Mikäli henkilöllä on todistus enintään 72 tuntia ennen maahan tuloa otetusta negatiivisesta Covid-19 testistä.

Molemmissa tapauksissa edellytetään, että henkilö käy 72 tuntia maahan tulon jälkeen Covid-19 testissä ja esittää todistuksen negatiivisesta testituloksesta työmaalla.

Työmaalle voi tulla töihin ennen 72 tuntia maahan tulon jälkeen tehtävää testiä, jos työolosuhteet voidaan järjestää siten, että henkilö voi tehdä töitä riittävin turvavälein, huolehtien hygieniasta ja maskien käytöstä sekä välttäen kontakteja työmaa kohtaiseen arvioon perustuen.

Työmaalle voi tulla töihin, jos

 • Henkilöllä on todistus puolen vuoden sisään sairastetusta Covid-19 taudista.
 • Henkilöllä on todistus 6 kuukautta aiemmin sairastetusta Covid-19 taudista ja todistus vähintään viikkoa aiemmin saadusta yhdestä rokotteesta.
 • Henkilöllä on todistus kahdesta annetusta rokoteannoksesta, joista viimeinen on saatu kaksi viikkoa aikaisemmin.

Tartunta- ja sairaustapausten käsittely rakennustyömaalla

On erityisen tärkeää, ettei kukaan tule sairaana työmaalle, työmaanjohdon tulee tiedottaa asiasta aktiivisesti ja säännönmukaisesti koko työmaan henkilöstöä ja myös mahdollisia ulkopuolisten tekemiä työmaavierailuja tulee välttää.

Mikäli työmaalle tulee mahdollisen tartunnan saanut tai sairastunut henkilö tulee henkilön poistua työmaalta mahdollisimman pikaisesti. Tämän jälkeen työmaalla tulee ryhtyä tarvittaviin puhdistustoimenpiteisiin koronavirustartunnan leviämisen estämiseksi (Kts. kohta Kun työyhteisössä on Covid-19 positiivinen tai altistunut).

Mahdollisista altistuksista tulee tiedottaa viipymättä työpäällikköä ja toimialajohtajaa sekä laittaa asiasta sähköpostia NCC:n koronakriisiryhmän jäsenelle Taina Tuhkaselle: taina.tuhkanen@ncc.fi.

Työmaan mahdollinen sulkeminen

Työmaa saatetaan joutua sulkemaan tilanteessa, jossa jollakin työmaalla työskentelevällä on todennettu koronavirustartunta ja henkilö on ollut lähikontaktissa useiden työmaalla toimivien muiden henkilöiden kanssa. Myös tilanteissa, joissa useampi henkilö on altistunut tartunnalle työmaan ulkopuolella esimerkiksi perheenjäsenen sairastuttua, voidaan joutua harkitsemaan työmaan sulkemista. Saatamme myös ajautua tilanteeseen, jossa koronaviruksen aiheuttaman työvoimatilanteen vuoksi ei työmaalla rakentamistoimintaa voida jatkaa. Tästä Force Majeure -tilanteesta tulee tiedottaa kirjallisesti tilaajaa. Ilmoituksen antaa toimialajohtaja tai hänen varamiehensä. Ilmoitusten laadinnassa avustaa lakiosasto.

Työmaalla tulee laatia alustava suunnitelma työmaan mahdollista keskeytystilannetta varten, suunnitelmassa on ainakin huomioitava/suunniteltava seuraavat asiat:

 • Päätöksestä viestiminen keskeisille osapuolille
 • Työmaan sulkemisen käytännön järjestelyt, sulkemiset, väliaikaiset lämmitykset, rakennuksen/rakenteiden suojaustoimenpiteet
 • Työmaan vartiointi ja omaisuuden suojaus
 • Kriittisen, salassa pidettävän tiedon ja aineistojen turvallinen arkistointi
 • Mahdollisesti tarvittavat päivystystehtävät
 • Alustava suunnitelma työmaan uudelleen käynnistämisestä

Yllä kuvatun suunnitelman laatimisesta vastaa työpäällikkö.

Työmaan sulkemisesta päättää toimialajohtaja työmaakohtaisen arvioinnin perusteella tai viranomaisen määräyksestä.

Jatkuvuuden varmistaminen asfalttityömailla

Työmaat pyritään pitämään toiminnassa. Työmaan toiminnassa tulee aina noudattaa koronaan liittyviä ohjeita tartuntojen ehkäisemiseksi. Asfaltointityömaan tai asfalttiaseman ei katsota olevan julkinen kokoontuminen, jolloin yli 10 henkilön kokoontumiskielto ei ole voimassa NCC:n työmailla ja toimipaikoilla.

Varamiesjärjestelyt

Kaikille toimihenkilöille tulee nimetä kaksi varahenkilöä. Aluejohto vastaa varamiesluetteloiden tekemisestä, ylläpitämisestä ja tallentamisesta asfaltin johtoryhmän Teams-kansioon.

Etätyön tekeminen

Toimihenkilöiden on mahdollista tehdä etätöitä esimiehen hyväksynnällä tapauksissa, jolloin työtehtävä ei ole varsinaista työmaiden johtamista ja etätyö ei vaaranna töiden turvallista johtamista ja sujuvuutta. Etätyöt tulee kuitenkin suunnitella erikseen ja esimies hyväksyy etätyösuunnitelman.

Työmaan maksuliikenne

Myyntilaskutus

Myyntilaskutus pidetään aktiivisesti mahdollisimman ajantasaisena pohjautuen tuotannon etenemiseen ja/tai sopimuksen mukaiseen maksupostisuunnitelmaan. Maksuviiveistä tulee ilmoittaa välittömästi toimialajohdolle.

Ostolaskutus

Alihankkijoille ja materiaalitoimittajille maksetaan laskut oikein tehdyn työn tai virheettömän materiaalitoimituksen perusteella. Aluejohto koordinoi vastaamisen mahdollisiin alihankkijoilta tuleviin koronavirukseen liittyviin ilmoituksiin.

Työvoimaresurssien varmistaminen

Mahdollisissa sairaustapauksissa työryhmiä täydennetään ensisijaisesti sisäisin järjestelyin ja siirroin. Jos sisäiset järjestelyt eivät ole mahdollisia, korvaavaa työvoimaa voidaan järjestää ulkoisin järjestelyin (vuokratyö, alihankinta). Ks. kohta ”sopimusvastuut”.

Alihankinnat

Aluejohto vastaa siitä, että keskeisten aliurakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien kanssa käydään keskustelu työvoiman ja materiaalien saatavuudesta. Myös täydentävien urakoitsijoiden käyttöä voi harkita, mikäli se sopimuksellisesti on mahdollista. Ks. kohta ”sopimusvastuut”.

Sopimusvastuut

Jos työt uhkaavat pysähtyä, on tästä ilmoitettava välittömästi ja kirjallisesti tilaajalle. Jos esimerkiksi alihankintaresurssien uudelleenjärjestelyt aiheuttavat lisäkustannuksia, on toimenpiteiden suorittamisesta ja kustannusten korvaamisesta sovittava etukäteen tilaajan kanssa. Muussa tapauksessa NCC voi menettää vaadeoikeutensa. NCC:n on osoitettava ylivoimaisen esteen vaikutus suoritukseen ja lisäkustannustensa perusteet tilaajalle. Sama vastuu on NCC:n alihankkijoilla NCC:tä kohtaan. Tarvittavien ilmoitusten laadinnassa avustaa yhtiölakimies. 

Toiminta asfalttityömailla mahdollisissa sairaustapauksissa

Asfaltointityömaat ja -tuotanto pyritään pitämään käynnissä normaalisti tarvittaessa varamiesjärjestelyin. Jos sairastumisia on paljon ja toimintaa ei saada jatkettua sisäisin järjestelyin, työryhmän toiminnan mahdollisesta keskeyttämisestä päättää aluejohto. Oireettomien henkilöiden karanteeniin asettaminen on lähtökohtaisesti viranomaispäätös.

Jos työmaa keskeytyy tai viivästyy koronaviruksen aiheuttamien seurausten vuoksi, tilanteesta tulee tiedottaa kirjallisesti tilaajaa. Ilmoituksen antaa aluejohtaja tai hänen varamiehensä. Ilmoitusten laadinnassa avustaa yhtiölakimies. Ks. kohta ”Toiminnan pitäminen käynnissä - sopimusvastuut”.

Jos työt joudutaan keskeyttämään, tulee ne jättää vaiheeseen, josta ei aiheudu vaaraa ulkopuolisille.

On erityisen tärkeää, ettei kukaan tule sairaana työmaalle. Työmaanjohdon tulee tiedottaa asiasta aktiivisesti ja säännönmukaisesti koko työmaan henkilöstöä.

Mikäli työmaalle tulee mahdollisen tartunnan saanut tai sairastunut henkilö tulee henkilön poistua työmaalta mahdollisimman pikaisesti. Tämän jälkeen työmaalla tulee ryhtyä tarvittaviin puhdistustoimenpiteisiin koronavirustartunnan leviämisen estämiseksi (Kts. kohta Kun työyhteisössä on Covid-19 positiivinen tai altistunut).

Mahdollisista altistuksista tulee tiedottaa viipymättä aluepäällikölle ja aluejohdolle. Aluejohto informoi asfaltin johtoryhmää. Lisäksi aina tieto NCC:n koronakriisiryhmän jäsenelle Taina Tuhkaselle: taina.tuhkanen@ncc.fi.