NCC:n toimintaohjeet Suomessa koronaviruksen osalta

Tälle sivulle on koottu NCC:n ohjeistus koronaviruksen leviämisen hallitsemiseksi. NCC seuraa ja noudattaa paikallisten viranomaisten koronavirukseen liittyviä ohjeita ja ohjeistaa työntekijöitä noudattamaan niitä. Tavoitteemme on pitää liiketoimintamme niin normaalina kuin mahdollista viranomaisten suositusten ja määräysten ehdoilla.

Käsihygienia

 • Käsihygieniasta huolehditaan ennen kaikkea pesemällä kädet huolellisesti vedellä ja saippualla ja kuivaamalla kädet kertakäyttöpaperiin.
 • Jos vettä ei ole saatavilla suositellaan käsidesin käyttöä.
 • Lue THL:n käsienpesuohje.

Maskien käyttö

Rakennusala on edelleen luokiteltu koronalle riskialttiiksi toimialaksi, eikä koronatartunnat työmaillamme ole vielä kadonneet. Edelleen on työmailla todettu yksittäisiä positiivisia koronatapauksia sekä jouduttu altistuneita (lähinnä henkilöitä, joilla rokotesuoja vajaa) asettamaan karanteeniin. Turvataksemme työmaiden ja toimistojen toiminnan jatkuvuuden pidetään edelleen huoli, että työpaikkamme ovat terveysturvallisia työskennellä.

Maskin käyttö työmailla perustuu työmaan riskinarvioon. Suositus on, että maskia käytetään edelleen, mikäli:

 • turvaväliä (yli 2 m etäisyyttä yli 15 minuutin kontaktissa) ei voida pitää
 • tiedetään, että työryhmässä on rokottamattomia henkilöitä.

Myös niissä tilanteissa, joissa tiedetään että henkilö on mahdollisesti altistunut, mutta ei asetettu eristykseen viranomaisen toimesta, tulee ko. henkilön käyttää maskia sekä huomioida kokous ym. tilanteet erikseen.

Toimistoilla maskia käytetään aina yleisissä tiloissa liikuttaessa. Omalla työpisteellä maskia ei tarvitse käyttää, jos voi pitää reilua turvaväliä toisiin ihmisiin. Neuvottelutiloissa käytetään maskia. Tämä ohje koskee myös työmaatoimistoja.

Myös niissä tilanteissa, joissa tiedetään että henkilö on mahdollisesti altistunut, mutta ei asetettu eristykseen viranomaisen toimesta, tulee ko. henkilön maskia käyttää sekä huomioida kokous ym. tilanteet erikseen.

Koronarokotukset

NCC suosittelee koronarokotteen ottamista. Koronarokotus haetaan oman kotikunnan rokotuspisteestä. Varaa aika työajan ulkopuolelle, mikäli mahdollista. Jos koronarokotusaikaa ei ole tarjolla työajan ulkopuolella, voi rokotukseen mennä työajalla, kunhan sovit siitä työnantajan kanssa.

Rokotusaika matkoineen on palkallista työaikaa, lähtökohtaisesti max. 4 h ajalta. Matkakuluja ei kuitenkaan korvata.

Huom! NCC:llä ei ole rokotussopimusta Mehiläisen eikä minkään muunkaan yksityisen toimijan kanssa.

Suomessa työskentelevät muiden maiden kansalaiset

Suomessa työskentelevillä henkilöillä on mahdollisuus saada koronarokotus. Lisätietoa löytyy Kuntainfo: covid-19-rokotuksia suositellaan henkilöille, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa - Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi).  Uudenmaan alueella ajan voi varata osoitteesta https://www.koronarokotusaika.fi/ tai sitten asuin/työskentelypaikkakunnan koronarokotusajanvarauksesta soittamalla.

Tarkempaa tietoa koronarokotuksista pääkaupunkiseudulla löydät RT:n tiedotteesta. (26.8.2021)

Etätyö

Jos työtehtävät sen sallivat, henkilö voi siirtyä tekemään etätyötä. Tämä suositus on voimassa 16.1.2022 asti. Etätyöstä on sovittava esimiehen kanssa ja yhdessä arvioitava työntekemisen edellytykset.

Toimistoilla voi edelleen työskennellä, kunhan maskien käyttöön ja turvaväleihin kiinnitetään erityistä huomiota.

Matkustaminen

 • NCC noudattaa Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Suomen viranomaisten antamia matkustusohjeita ja terveydenhuollosta vastaavien viranomaisten ohjeistuksia.
 • Matkustamista työmatkalle ulkomaille tulee harkita tarkasti ja matkustaja on itse velvollinen varmistamaan matkustamiseen liittyvät kyseessä olevana ajankohtana voimassa olevat rajoitukset THL:n ja Rajavartiolaitoksen sivuilta.
 • Jos kokous on liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävä, eikä kokousta ole mahdollista järjestää videoneuvotteluna Teamsilla tai vastaavilla palveluilla, ulkomaan matkaa voidaan harkita huomioiden matkan jälkeinen mahdollinen karanteeni ja sen vaikutukset työtehtävien hoitoon.
 • Vapaa-ajan matkoihin liittyvien matkojen karanteenin ajalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta.

Tilaisuuksien ja kokousten järjestäminen

Kokouksia, koulutustilaisuuksia tai muita vastaavia tapahtumia voidaan järjestää huomioiden yleinen viranomaisten antama ohjeistus.

Ennen tilaisuutta arvioidaan tilaisuuden tarpeellisuus sekä kriittisyys liiketoiminnan kannalta

 • Edellyttääkö tilaisuus aidosti henkilökohtaista kontaktointia vai voisiko sen hoitaa Teamsissa käyttäen videota?

HUOM! NCC-talon vieraat vastaanotetaan vain 1.-kerroksen kokoustiloissa.

Seuraavat asiat on hyvä muistaa ja huolehtia kuntoon:

 • Ei tulla oireisena töihin, vaan ollaan kotona ja käydään tarvittaessa koronatesteissä, mikäli oireet niin edellyttävät.
 • Hygieniaohjeet ovat edelleen voimassa: huolehditaan, että käsidesiä on saatavilla käsien pesupisteen lisäksi.
 • Kokoustilassa tulee olla mahdollista pitää turvavälit ja osallistujilla on käytössä maskit.
 • Työmailla noudatetaan edelleen opittuja hyviä käytäntöjä sosiaalitilojen käytöstä, työn porrastamisesta / aikatauluttamisesta.
 • Tehdään riskinarvio tilaisuuksien järjestämisestä: Henkilöitä, joilla on rokotussuoja, suositellaan tulemaan paikan päälle ja henkilöitä, joilla on vielä vajaa rokotussuoja, osallistumaan etänä, mikäli tämä on mahdollista järjestää.
 • Rokotustodistuksia emme tarkista, mutta voimme kuitenkin suosittaa / edellyttää, että rokotussuoja on olemassa henkilöillä, jotka osallistuvat NCC:n järjestämiin tilaisuuksiin, kuten pikkujouluihin ja joukkuepäiviin. Rokottamattomille järjestetään etäosallistumismahdollisuus tilaisuuksiin, kun mahdollista.
 • Tilaisuudet järjestetään mahdollisuuksien mukaan hybridimallilla tai kunkin kunnan antamien ohjeiden ja rajoitusten mukaisesti.

Koronatestit

NCC:n henkilöstön tulee ensisijaisesti hakeutua Covid-19 testiin oman kunnan testauksen kautta. Täytä omaolo.fi-palvelussa oirekysely ja hakeudu sitä kautta testiin. Näin saat myös karanteeniin ym. järjestelyihin liittyvät ohjaukset ja dokumentit suoraan kunnan tartuntatautiyksiköstä.

Kiireellisissä tilanteissa tai jos oman kunnan testaus on kuormittunut, saat edelleen käyttää Mehiläisen digiklinikan kautta saatavaa Covid-19 testausta.

Tartuntaepäily, sairastuminen

Tartuntaepäily tai sairastuminen

 • Oireiden perusteella et voi päätellä, onko hengitystietulehduksen aiheuttaja koronavirus vai joku muu virus tai bakteeri. Jos epäilet koronavirusta, tee oireiden arviointi Omaolo-palvelussa.
 • Tutustu THL:n ohjeeseen: Koronavirustauti: Milloin on hakeuduttava hoitoon
 • Voit olla omalla ilmoituksella poissa 1-5 päivää akuuteissa sairastapauksissa. Tämä toimintatapa on voimassa toistaiseksi ja ei koske lapsen sairautta.
 • Mikäli työnantaja määrää oman arvionsa perusteella sairauslomalle perusteltujen epäilyjen tai oireiden ja tartuntariskin vuoksi, tulee tällaisen poissaolon ajalta maksaa palkkaa (sairauspoissaolo esimiehen luvalla). Työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia etätyön tekemisestä, jolloin palkka maksetaan normaalisti.

Kun työyhteisössä on Covid-19 positiivinen tai altistunut 

Kun joku sairastuu ja joutuu Covid-19 testiin

 • Henkilö saa lähetteen lääkäriltä, joka kirjoittaa ko. henkilölle sairauslomatodistuksen poissaolosta.
 • Henkilö on kotona, kunnes testitulos valmistuu. Mikäli henkilö kykenee ja työtehtävät mahdollistavat, voidaan tehdä etätyötä.
  • Tehdyt tunnit kirjataan Timmaan
  • Tartuntatautipäivärahatodistus toimitetaan HRS:ään
  • NCC maksaa palkan henkilölle ja NCC hakee tartuntatautipäivärahan todistuksen perusteella.
 • Henkilö on velvollinen kertomaan testiin joutumisesta esimiehelle, henkilön kanssa ja luvalla kartoitetaan lähikontaktit ja heitä neuvotaan välttämään sosiaalisia kontakteja mahdollisen altistumisen johdosta.
 • Ensisijaisesti jokainen työnantaja kustantaa omalle henkilöstölleen tarvittavat suojaimet.
 • Mikäli tulos on positiivinen, henkilö asetetaan viranomaisen toimesta karanteeniin.
 • Henkilö on velvollinen kertomaan tuloksen esimiehelle, joka ilmoittaa asian myös lähikontakteille. Positiivinen Covid-19 tulos kerrotaan myös NCC:llä työkykypäällikkö Taina Tuhkaselle.
 • Mikäli Covid-19 testituloksen saaneelle positiiviselle henkilölle altistuneissa on myös aliurakoitsijoiden työntekijöitä, tulee asia keskustella myös ko. henkilöiden esimiehen/esimiesten kanssa.
 • Positiivisen tuloksen saaneelle henkilölle altistuneet työntekijät esimies ohjaa kotiin, viranomaisen asettamaan karanteeniin.
 • Tilaatkaa lisäsiivous toimipaikalle (TTL: Ohjeistus siivoukseen)
 • Työmaan tai toimiston sulkeminen on äärimmäinen toimenpide, jonka tarpeellisuus arvioidaan tapauskohtaisesti.

NCC:läinen joutuu karanteeniin Covid-19 altistumisen johdosta

 • Henkilö saa tehdä töitä kotoa käsin, mikäli työtehtävät sen mahdollistavat
  • Tehdyt tunnit kirjataan Timmaan
  • Tartuntatautipäivärahatodistus toimitetaan HRS:n
  • NCC maksaa palkan henkilölle ja NCC hakee tartuntatautipäivärahan todistuksen perusteella. 
 • Mikäli altistunut sairastuu ja saa positiivisen tuloksen katsotaan työpaikan altistumiset erikseen tapauksen mukaan.
 • Virallisen karanteenin asettaa aina tartuntatautilääkäri. Jos joku muu kuin edellä mainittu taho (esimerkiksi työterveyslääkäri) suosittelee työntekijää jäämään kotiin mahdollisen korona-altistuksen vuoksi, työntekijällä ei ole automaattista poissaolo-oikeutta.
  • Työnantajan tulee kuitenkin tällaisessa tilanteessa tehdä kokonaisharkinta ja jos työnantaja määrää NCC:n työntekijän jäämään kotiin odottamaan koronatestin tulosta, tällöin NCC:llä on palkanmaksuvelvollisuus.

Karanteeni

 • Varsinaisen karanteenipäätöksen tekee aina viranomainen (tartuntatautilääkäri). Viranomaispäätöksen alainen karanteenin aikainen palkka (sairauspäiväraha) maksetaan tartuntatautilain mukaisesti.
 • Mikäli henkilö on oireeton ja voi tehdä etätöitä, siitä sovitaan aina esimiehen kanssa. Jos työnantaja osoittaa etätyötä, niin sitä on velvollisuus tehdä. Etätyön ajalta palkkaa maksetaan normaalisti.
 • Mikäli etätyö ei ole mahdollinen eikä ole oireinen/sairas, sovitaan esimiehen kanssa poissaolosta.

Tartuntatautipäiväraha

Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetyksen karanteenin aikana. Päiväraha korvaa ansionmenetyksen, joten sitä voidaan maksaa vain niiltä päiviltä, jolloin henkilö ei ole voinut työskennellä karanteenin tai eristyksen takia. Päivärahaa ei siis makseta esimerkiksi loman ajalta tai tehtävissä, joissa voidaan tehdä etätyötä.

NCC maksaa tartuntatautilain mukaisen karanteenin ajalta palkan ja hakee tartuntatautipäivärahan Kelalta. Tärkeää on, että henkilö pyytää ja saa tartuntatautilain mukaisen eristys-/karanteenitodistuksen kunnan (terveyskeskus tai sairaala) infektiolääkäriltä ja toimittaa kaikki todistukset HRS:ään, joka hakee tartuntatautipäivärahan.

Lapsen hoito kotona

Sairaan lapsen hoito

 • Jos lapsi on akuutisti sairas, voit olla poissa omalla ilmoituksella 1-3 päivää kuten normaalistikin. Työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus TES:n mukaisesti.
 • Jos lapsi on sairastunut koronavirustautiin ja asetetaan viranomaisten toimesta karanteeniin/eristykseen, sovi esimiehen kanssa tilanteen mukaan etätyöstä.
 • Jos etätyö ei ole mahdollista, Kela korvaa ansionmenetyksen ja maksaa vanhemmalle tartuntatautipäivärahaa, jos lapsi on alle 16-vuotias.

Lapsi altistuneena ja viranomaisen asettamassa karanteenissa

 • Sovi esimiehen kanssa mahdollisesta etätyöstä.
 • Jos etätyö ei ole mahdollista, Kela korvaa ansionmenetyksen ja maksaa karanteenin ajalta vanhemmalle tartuntatautipäivärahaa, jos lapsi on alle 16-vuotias.

Lue tarkemmat tartuntatautipäivärahan ohjeet Kelan sivuilta: Tartuntatautipäiväraha.

Lapsen hoito kotona koulujen sulkemisen vuoksi tai jos lapsi kuuluu riskiryhmään

 • Työntekijällä on oikeus jäädä pois työstä lasten hoitoon liittyvän pakottavan perhesyyn vuoksi, mutta poissaolon ajalta ei makseta palkkaa.
 • Työntekijällä ei myöskään ole tällaisessa tilanteessa oikeutta tartuntatautilain mukaiseen päivärahaan.
 • Poissaolon ajalle voidaan sopia myös esim. vuosilomien ja pekkaspäivien pitämisestä.
 • Lisäksi työnantaja ja työntekijä voivat sopia etätyön tekemisestä, jolloin palkkaa maksetaan normaalisti.

Työmaalle tulo riskimaista

Mikäli tullaan työmaalle töihin riskimaista huomioi nämä käytännöt:

Työmaalle ei voi tulla, jos

 • Henkilö ei ole sairastanut Covid-19 tautia eikä saanut yhtään rokoteannosta eikä hänellä ole kahta negatiivista testitulosta (sekä ennen 72 tuntia ennen maahan saapumista että 72 tunnin kuluttua saapumisesta).
 • Työmaalla ei voida myöskään tehdä töitä, mikäli viranomaiset ovat suosittaneet testiä ja omaehtoista karanteenia.

Työmaalle voidaan tulla ehdollisesti töihin,

 • Mikäli henkilöllä on todistus yhdestä vähintään kahta viikkoa aiemmin saadusta rokoteannoksesta tai
 • Mikäli henkilöllä on todistus enintään 72 tuntia ennen maahan tuloa otetusta negatiivisesta Covid-19 testistä.

Molemmissa tapauksissa edellytetään, että henkilö käy 72 tuntia maahan tulon jälkeen Covid-19 testissä ja esittää todistuksen negatiivisesta testituloksesta työmaalla.

Työmaalle voi tulla töihin ennen 72 tuntia maahan tulon jälkeen tehtävää testiä, jos työolosuhteet voidaan järjestää siten, että henkilö voi tehdä töitä riittävin turvavälein, huolehtien hygieniasta ja maskien käytöstä sekä välttäen kontakteja työmaa kohtaiseen arvioon perustuen.

Työmaalle voi tulla töihin, jos

 • Henkilöllä on todistus puolen vuoden sisään sairastetusta Covid-19 taudista.
 • Henkilöllä on todistus 6 kuukautta aiemmin sairastetusta Covid-19 taudista ja todistus vähintään viikkoa aiemmin saadusta yhdestä rokotteesta.
 • Henkilöllä on todistus kahdesta annetusta rokoteannoksesta, joista viimeinen on saatu kaksi viikkoa aikaisemmin.

Tartunta- ja sairaustapausten käsittely rakennustyömaalla

On erityisen tärkeää, ettei kukaan tule sairaana työmaalle, työmaanjohdon tulee tiedottaa asiasta aktiivisesti ja säännönmukaisesti koko työmaan henkilöstöä ja myös mahdollisia ulkopuolisten tekemiä työmaavierailuja tulee välttää.

Mikäli työmaalle tulee mahdollisen tartunnan saanut tai sairastunut henkilö tulee henkilön poistua työmaalta mahdollisimman pikaisesti. Tämän jälkeen työmaalla tulee ryhtyä tarvittaviin puhdistustoimenpiteisiin koronavirustartunnan leviämisen estämiseksi (Kts. kohta Kun työyhteisössä on Covid-19 positiivinen tai altistunut).

Mahdollisista altistuksista tulee tiedottaa viipymättä työpäällikköä ja toimialajohtajaa sekä laittaa asiasta sähköpostia NCC:n koronakriisiryhmän jäsenelle Taina Tuhkaselle: taina.tuhkanen@ncc.fi.

Työmaan mahdollinen sulkeminen

Työmaa saatetaan joutua sulkemaan tilanteessa, jossa jollakin työmaalla työskentelevällä on todennettu koronavirustartunta ja henkilö on ollut lähikontaktissa useiden työmaalla toimivien muiden henkilöiden kanssa. Myös tilanteissa, joissa useampi henkilö on altistunut tartunnalle työmaan ulkopuolella esimerkiksi perheenjäsenen sairastuttua, voidaan joutua harkitsemaan työmaan sulkemista. Saatamme myös ajautua tilanteeseen, jossa koronaviruksen aiheuttaman työvoimatilanteen vuoksi ei työmaalla rakentamistoimintaa voida jatkaa. Tästä Force Majeure -tilanteesta tulee tiedottaa kirjallisesti tilaajaa. Ilmoituksen antaa toimialajohtaja tai hänen varamiehensä. Ilmoitusten laadinnassa avustaa lakiosasto.

Työmaalla tulee laatia alustava suunnitelma työmaan mahdollista keskeytystilannetta varten, suunnitelmassa on ainakin huomioitava/suunniteltava seuraavat asiat:

 • Päätöksestä viestiminen keskeisille osapuolille
 • Työmaan sulkemisen käytännön järjestelyt, sulkemiset, väliaikaiset lämmitykset, rakennuksen/rakenteiden suojaustoimenpiteet
 • Työmaan vartiointi ja omaisuuden suojaus
 • Kriittisen, salassa pidettävän tiedon ja aineistojen turvallinen arkistointi
 • Mahdollisesti tarvittavat päivystystehtävät
 • Alustava suunnitelma työmaan uudelleen käynnistämisestä

Yllä kuvatun suunnitelman laatimisesta vastaa työpäällikkö.

Työmaan sulkemisesta päättää toimialajohtaja työmaakohtaisen arvioinnin perusteella tai viranomaisen määräyksestä.