NCC:n toimintaohjeet Suomessa koronaviruksen osalta

Tälle sivulle on koottu NCC:n ohjeistus koronaviruksen leviämisen hallitsemiseksi. NCC seuraa ja noudattaa paikallisten viranomaisten koronavirukseen liittyviä ohjeita ja ohjeistaa työntekijöitä noudattamaan niitä. Tavoitteemme on pitää liiketoimintamme niin normaalina kuin mahdollista viranomaisten suositusten ja määräysten ehdoilla.

Konsernijohtaja Tomas Carlsson: Varmistetaan, että selviämme tästä ajanjaksosta yhdessä

Tartuntaepäily, sairastuminen ja riskiryhmät

Tartuntaepäily tai sairastuminen

 • Koronavirusinfektiota epäiltäessä tulee ensisijaisesti ottaa puhelimitse yhteyttä oman alueen sairaalaan tai terveyskeskukseen, Mehiläisen lääkäriinOma Työterveys -puhelinpalveluun tai OmaMehiläisen Digiklinikkaan. Tutustu Mehiläisen ohjeistukseen.
 • Oireiden perusteella et voi päätellä, onko hengitystietulehduksen aiheuttaja koronavirus vai joku muu virus tai bakteeri. Jos epäilet koronavirusta, tee oireiden arviointi Omaolo-palvelussa.
 • Tutustu THL:n ohjeeseen: Koronavirustauti: Milloin on hakeuduttava hoitoon
 • Voit olla omalla ilmoituksella poissa 1-5 päivää akuuteissa sairastapauksissa. Tämä toimintatapa on voimassa toistaiseksi ja ei koske lapsen sairautta.
 • Mikäli työnantaja määrää oman arvionsa perusteella sairauslomalle perusteltujen epäilyjen tai oireiden ja tartuntariskin vuoksi, tulee tällaisen poissaolon ajalta maksaa palkkaa (sairauspoissaolo esimiehen luvalla). Työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia etätyön tekemisestä, jolloin palkka maksetaan normaalisti.

Ilmoitathan tartunta- ja altistustapauksista suoraan Taina Tuhkaselle: taina.tuhkanen@ncc.fi tai p. 050 553 5434.

Riskiryhmät

Tutustu THL:n ohjeeseen: Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät

Henkilö itse arvioi poissaolonsa tarpeen terveydentilansa perusteella ja keskustelee esimiehen kanssa asiasta. Tällöin myös keskustellaan mahdollisuudesta etätyön tekemiseen (kts. kohta Etätyö)​. 

Jos lääkäri suosittelee poissaoloa työstä, poissaolon perusteena pitää olla sairauspäivärahaan oikeuttava peruste, jolloin sairauspäiväraha maksetaan olemassa olevin ohjein.​

Koronavirustestaus

Miten toimit, jos tarvitset koronavirustestauksen. Testauksen saat joko kunnan terveysasemalta terveyskeskuksen lääkärin lähetteellä tai Mehiläisestä. Mehiläisen digiklinikan lähetteellä voi käydä Mehiläisen testauspisteissä. Pääkaupunkiseudulla on uutena palveluna Mehiläisen Drive in -express testiasemat Hernesaaressa ja Messukeskuksessa. Testitulos luvataan keskimäärin  6 tunnin sisällä.  Lue lisää koronavirustestauksesta Mehiläisen verkkosivuilta.

Koronatesti sisältyy NCC:n työterveyshuollon piiriin.

Kun työyhteisössä on Covid-19 positiivinen tai altistunut 

Kun joku sairastuu ja joutuu Covid-19 testiin

 • Henkilö saa lähetteen lääkäriltä, joka kirjoittaa ko. henkilölle sairauslomatodistuksen poissaolosta.
 • Henkilö on kotona, kunnes testitulos valmistuu. Mikäli henkilö kykenee ja työtehtävät mahdollistavat, voidaan tehdä etätyötä.
  • Tehdyt tunnit kirjataan Timmaan
  • Tartuntatautipäivärahatodistus toimitetaan HRS:ään
  • NCC maksaa palkan henkilölle ja NCC hakee tartuntatautipäivärahan todistuksen perusteella.
 • Henkilö on velvollinen kertomaan testiin joutumisesta esimiehelle, henkilön kanssa ja lu-valla kartoitetaan lähikontaktit ja heitä neuvotaan välttämään sosiaalisia kontakteja mahdollisen altistumisen johdosta.
 • Työmaalla mahdolliset altistuneet käyttävät maskia työskennellessään (mikäli ei turvavälit täyty) siihen asti, kunnes testitulos saadaan. Toimistolla arvioidaan mahdollisesti altistuneiden etätyöskentelyn mahdollisuus.
 • Ensisijaisesti jokainen työnantaja kustantaa omalle henkilöstölleen tarvittavat suojaimet.
 • Mikäli tulos on positiivinen, henkilö asetetaan viranomaisen toimesta karanteeniin.
 • Henkilö on velvollinen kertomaan tuloksen esimiehelle, joka ilmoittaa asian myös lähikontakteille. Positiivinen Covid-19 tulos kerrotaan myös NCC:llä työkykypäällikkö Taina Tuhkaselle.
 • Mikäli Covid-19 testituloksen saaneelle positiiviselle henkilölle altistuneissa on myös aliurakoitsijoiden työntekijöitä, tulee asia keskustella myös ko. henkilöiden esimiehen/esimiesten kanssa.
 • Positiivisen tuloksen saaneelle henkilölle altistuneet työntekijät esimies ohjaa kotiin, viranomaisen asettamaan karanteeniin.

NCC:läinen joutuu karanteeniin Covid-19 altistumisen johdosta

 • Henkilö asetetaan viranomaisen toimesta karanteeniin altistumisen johdosta esim. ollut ulkopuolisessa tilaisuudessa missä positiivinen tartunta, perheen jäsen positiivinen tai muu syy, jossa altistunut ja joutuu karanteeniin. 
 • Henkilö saa tehdä töitä kotoa käsin, mikäli työtehtävät sen mahdollistavat
  • Tehdyt tunnit kirjataan Timmaan
  • Tartuntatautipäivärahatodistus toimitetaan HRS:n
  • NCC maksaa palkan henkilölle ja NCC hakee tartuntatautipäivärahan todistuksen perusteella. 
 • Ko. henkilön karanteeniin asettaminen ei aiheuta muille (esim. perheenjäsen saa tulla töihin) toimenpiteitä. Muut henkilöt, jotka eivät ole altistuneet Covid-19 positiiviseen henkilöön, jatkavat normaalia työntekoa.
 • Mikäli altistunut sairastuu ja saa positiivisen tuloksen katsotaan työpaikan altistumiset erikseen tapauksen mukaan.
 • Virallisen karanteenin asettaa aina tartuntatautilääkäri. Jos joku muu kuin edellä mainittu taho (esimerkiksi työterveyslääkäri) suosittelee työntekijää jäämään kotiin mahdollisen korona-altistuksen vuoksi, työntekijällä ei ole automaattista poissaolo-oikeutta.
  • Työnantajan tulee kuitenkin tällaisessa tilanteessa tehdä kokonaisharkinta ja jos työnantaja määrää NCC:n työntekijän jäämään kotiin odottamaan koronatestin tulosta, tällöin NCC:llä on palkanmaksuvelvollisuus.

Lähipiirissä korona- epäily (testitulos tulematta)

 • Mikäli henkilön lähipiirissä (perheen jäsen) on korona epäily, mutta testitulosta ei ole vielä vahvistettu, suositellaan ko. henkilön arvioivan esimiehen kanssa etätyön tekemisen mahdollisuus. Mikäli tämä ei ole mahdollista, henkilön tulee käyttää maskia työskennellessään sekä huolehtia muista koronainfektioon liittyvistä ohjeista erityisen tarkasti.
 • Mikäli NCC:n henkilö ohjataan kotiin työnantajan toimesta, maksaa NCC palkan ko. testituloksen odotusajasta.

Lapsi oireinen, ei voi mennä kouluun/päiväkotiin, koronatesti ja sen tuloksen odottaminen (noudatetaan TES:n mukaisia ikärajoja)

 • NCC:llä henkilö voi olla sairaan lapsen hoidon järjestämiseksi pois töistä omalla ilmoituksella ilman lääkärintodistusta 1-3 päivää. Poissaoloa voi jatkaa päivä kerrallaan niin, että kokonaispoissaoloaika omalla ilmoituksella on korkeintaan 3 päivää. Mikäli poissaolo jatkuu kolmannen päivän jälkeen (poissaolo korkeintaan 4 pv), poissaolosta tulee toimittaa lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus. Tarkemmat ohjeet löytyvät MyNCC ja mm. TES-kohtaiset lapsen ikärajat.
 • Henkilöllä voi näissä tilanteissa myös olla oikeus olla pois työstään työsopimuslain pakottavista perhesyistä koskevan säännöksen perusteella. Tällöin työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa työntekijälle. Tällainen tilanne voi olla, jos koronatestituloksia jou-dutaan odottamaan. 

Altistuminen: Lapsi oireeton, on menossa koronatestiin, koska samassa päiväkoti- tai kouluryhmässä on ollut koronaan sairastunut tai koronatautiepäilty

 • Työnantajan/esimiehen kanssa sovitaan poissaolosta, eikä NCC:llä ole velvoitetta palkan-maksuun.
 • Selvitetään kuitenkin aina, onko henkilöllä mahdollisuus tehdä etätyötä tai käyttää poissaoloon esim. työajanlyhennysvapaita tai vuosilomapäiviä.

Karanteeni ja omaehtoinen karanteeni

 • Varsinaisen karanteenipäätöksen tekee aina viranomainen (tartuntatautilääkäri). Viranomaispäätöksen alainen karanteenin aikainen palkka (sairauspäiväraha) maksetaan tartuntatautilain mukaisesti.
 • Mikäli henkilö on oireeton ja voi tehdä etätöitä, siitä sovitaan aina esimiehen kanssa. Jos työnantaja osoittaa etätyötä, niin sitä on velvollisuus tehdä. Etätyön ajalta palkkaa maksetaan normaalisti.
 • Mikäli etätyö ei ole mahdollinen eikä ole oireinen / sairas, sovitaan esimiehen kanssa poissaolosta.

Tartuntatautipäiväraha

Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetyksen karanteenin aikana. Päiväraha korvaa ansionmenetyksen, joten sitä voidaan maksaa vain niiltä päiviltä, jolloin henkilö ei ole voinut työskennellä karanteenin tai eristyksen takia. Päivärahaa ei siis makseta esimerkiksi loman ajalta tai tehtävissä, joissa voidaan tehdä etätyötä.

NCC maksaa tartuntatautilain mukaisen karanteenin ajalta palkan ja hakee tartuntatautipäivärahan Kelalta. Tärkeää on, että henkilö pyytää ja saa tartuntatautilain mukaisen eristys-/karanteenitodistuksen kunnan (terveyskeskus tai sairaala) infektiolääkäriltä ja toimittaa kaikki todistukset HRS:ään, joka hakee tartuntatautipäivärahan.

Omaehtoinen karanteeni rakennusalalla

Viite: Talonrakennusteollisuus ry:n jäsentiedote TALO45/2020 ja  Infra ry:n jäsentiedote 27/2020 8.5.2020.

Suomeen saapuvien työntekijöiden tulee noudattaa 14 vuorokauden ajan omaehtoista karanteenia niistä maista, joista matkustusrajoituksia ei ole poistettu.

Omaehtoinen karanteeni tarkoittaa, että sinun tulee välttää lähikontaktia muihin ihmisiin aina kun mahdollista ja pysyä majoituksessa 14 vuorokauden ajan Suomeen saapumisen jälkeen.

 • Työntekijä noudattaa koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi annettuja viranomaisohjeita ja NCC:n yleisiä ja työmaakohtaisia ohjeita

  • Älä mene työmaalle omaehtoisen karanteenin aikana.
  • Pysy kotona / majoituksessa. Vain välttämätön liikkuminen on sallittua.
  • Älä käytä julkista liikennettä
  • Pidä riittävää 1-2 metrin etäisyyttä muihin.
  • Käytä kasvomaskia suosituksen mukaisesti.

 • Building: Jäsenkirjeessä TALO45/2020 mainittuja muita suosituksia sovelletaan työmaakohtaisesti, joista päättävät työpäällikkö ja vastaava työnjohtaja
 • Industry: Jäsenkirjeessä 27/2020 mainittuja muita suosituksia sovelletaan alue- ja urakkakohtaisesti, joista päättävät aluejohtaja ja alue- tai projektipäällikkö.
 • Sairastumis- ja altistumistapauksista ilmoitetaan välittömästi NCC:n ohjeistuksen 20200514_Korona-infektioiden käsittely ja altistumisketjun selvittäminen mukaisesti.
 • Kaikissa työmaan perehdytyksissä varmistetaan, että saapuva työtekijä on tietoinen koronaan liittyvistä käytännöistä ja ohjeista.

Lapsen hoito kotona

Sairaan lapsen hoito

 • Jos lapsi on akuutisti sairas, voit olla poissa omalla ilmoituksella 1-3 päivää kuten normaalistikin. Työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus TES:n mukaisesti. 
 • Jos lapsi asetetaan viranomaisten toimesta karanteeniin/eristykseen, sovi esimiehen kanssa tilanteen mukaan etätyöstä. Jos etätyö ei ole mahdollista, Kela korvaa ansionmenetyksen ja maksaa vanhemmalle tartuntatautipäivärahaa, jos lapsi on alle 16-vuotias.

Lapsi altistuneena ja viranomaisen asettamassa karanteenissa

 • Sovi esimiehen kanssa mahdollisesta etätyöstä.
 • Jos etätyö ei ole mahdollista, Kela korvaa ansionmenetyksen ja maksaa karanteenin ajalta vanhemmalle tartuntatautipäivärahaa, jos lapsi on alle 16-vuotias.

Lue tarkemmat tartuntatautipäivärahan ohjeet Kelan sivuilta: Tartuntatautipäiväraha.

Lapsen hoito kotona koulujen sulkemisen vuoksi tai jos lapsi kuuluu riskiryhmään

 • Työntekijällä on oikeus jäädä pois työstä lasten hoitoon liittyvän pakottavan perhesyyn vuoksi, mutta poissaolon ajalta ei makseta palkkaa.
 • Työntekijällä ei myöskään ole tällaisessa tilanteessa oikeutta tartuntatautilain mukaiseen päivärahaan.
 • Poissaolon ajalle voidaan sopia myös esim. vuosilomien ja pekkaspäivien pitämisestä.
 • Lisäksi työnantaja ja työntekijä voivat sopia etätyön tekemisestä, jolloin palkkaa maksetaan normaalisti.

Koronaviruksen leviämisen estäminen

NCC:n työmailla, toimistoissa ja muissa toimipisteissä noudatettavat ohjeet koronavirustartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi:

Ennaltaehkäisevät toimet

 • Varmistakaa, että esimiehellä on keskitetysti tieto työntekijöistä (myös alihankkijoiden työntekijät, toimipisteessä vierailevat tavarantoimittajat), jotka ovat ilmoittaneet kuuluvansa lääketieteelliseen riskiryhmään.
 • Varmistakaa, että lievistäkin influenssan oireista kärsivät henkilöt jäävät kotiin, eivätkä tule töihin. 
 • Varmistakaa, että jokainen toimipaikalla työskentelevä ja vieraileva henkilö on tietoinen käsihygieniasta annetuista ohjeista. THL:n sivulla (ks. edellinen linkki) on ilmoitustaululle tulostettavia käsienpesuohjeita.
 • Käsidesejä voi tilata NCC:n kausisopimustoimittajilta: Etra Oy, Stark Suomi Oy, Würth Oy, Naxor Oy ja Kesko Oy sekä toimistotarviketoimittajalta Staples Finland Oy.

Koronavirukselle altistumisen epäily

Jos työntekijä (myös alihankkijoiden työntekijät, toimipisteessä vierailevat tavarantoimittajat), tulee sairaaksi töissä ilman mahdollista altistumista koronavirukselle (ei virusta lähipiirissä tai matkoja edeltävinä päivinä)

 • Pyydä työntekijää jäämään kotiin, kunnes oireet hellittävät.
 • Kehota kaikkia työpaikalla työskenteleviä ja vierailevia noudattamaan tarkasti viranomaisten ohjeita (= käsihygienia) ja välttämään sosiaalisia kontakteja henkilöiden kanssa, joilla on minkäänlaisia oireita.

Vahvistettu koronavirustartunta tai todennäköinen tartunta

Jos työntekijällä (myös alihankkijan työntekijät, toimipisteessä vierailevat tavarantoimittajat) on todettu koronavirus, toimi seuraavasti:

 • Työntekijän pitää noudattaa viranomaisten ohjeita, hänen pitää pysyä kotona kunnes joko julkinen terveydenhuolto tai työterveyshuolto antaa hänelle luvan palata töihin.
 • Kysy henkilöltä kenen kanssa hän on ollut lähikontaktissa (esimerkiksi pienessä kokoushuoneessa, työskennellyt vierekkäin joko työmaalla tai toimistossa) viime päivinä ennen sairauden puhkeamista.
 • Jos mahdollista, tiedota asiasta näitä lähikontaktissa olleita henkilöitä ja arvioikaa, onko tarvetta ja mahdollisuutta varotoimille (esimerkiksi kotoa työskentely).
 • Muistuttakaa kaikkia seuraamaan tarkasti omia mahdollisia oireita.
 • Tilaatkaa lisäsiivous toimipaikalle (TTL: Ohjeistus siivoukseen)
 • Työmaan tai toimiston sulkeminen on äärimmäinen toimenpide, jonka tarpeellisuus arvioidaan tapauskohtaisesti.

Työmaan pitäminen käynnissä (rakennustyömaat)

Työmaat pyritään pitämään toiminnassa, mikäli työmaahan ei kohdistu koronan leviämiseen liittyvää riskiä. Työmaan toiminnassa tulee aina noudattaa koronaan liittyviä ohjeita tartuntojen ehkäisemiseksi. Rakennustyömaan ei katsota olevan julkinen kokoontuminen, jolloin yli 10 henkilön kokoontumiskielto ei ole voimassa NCC:n työmailla ja toimipaikoilla.

Tartuntariskin pienentäminen työmaan avainhenkilöiden osalta

Mahdollisten tartuntojen leviämistä tulee mahdollisuuksien mukaan ennaltaehkäistä vähentämällä avainhenkilöiden välistä fyysistä kanssakäymistä. Yhtenä keinona on jakaa NCC avainhenkilöt kahteen ryhmään, jotka eivät ole keskenään fyysisessä kanssakäymisessä. Käytännössä tämä tarkoittaa avainhenkilöiden jakamista kahteen ryhmään. Tällöin esim. työmaan viikkopalavereissa vain puolet avainhenkilöistä voi olla samassa tilassa. Myös työryhmien / alihankkijoiden johtaminen on hyvä toteuttaa siten, että työnjohtamisessa rajaudutaan johtamaan jatkuvasti samoja tiimejä mahdollisen tartuntapinnan rajaamiseksi. Täydellisen järjestelyn tekeminen on tietysti lähes mahdotonta, mutta yritetään purjehtia yhdessä läpi tämän kohtuullisen karikkoisen tilanteen läpi.

Varamiesjärjestelyt

Työmaan avainhenkilöille tulee nimetä varahenkilöt. Käytännössä työmaan vakituiset toimihenkilöt voidaan katsoa olevan työmaan avainhenkilöitä. Työmaakohtaiset varamiesluettelot ja suunnitelmat tulee toimittaa toimialajohdolle, yksikönjohtajalle ja toimialan HR partnerille. Varamiesluetteloista ja – suunnitelmista vastaa työpäällikkö.

Etätyön tekeminen työmailla

Työmaiden toimihenkilöiden on mahdollista tehdä etätöitä tapauksissa, jolloin työtehtävä ei ole varsinaista rakennustöiden johtamista ja etätyö ei vaaranna rakennustöiden turvallista johtamista. Suositeltavia etätyötehtäviä ovat esimerkiksi muistioiden ja pöytäkirjojen tekeminen, tuotannon suunnitelmien päivitystehtävät, työmaan talousennusteiden tarkastaminen/päivitykset, myyntilaskujen laatiminen, alihankkijoiden laskuntarkastuksen mittauspöytäkirjojen perusteella. Etätyöt tulee kuitenkin suunnitella työmaittain ja työpäällikkö hyväksyy etätyösuunnitelman.

Työmaan maksuliikenne

Myyntilaskutus

Myyntilaskutus pidetään aktiivisesti mahdollisimman ajantasaisena pohjautuen tuotannon etenemiseen ja sopimuksen mukaiseen maksupostisuunnitelmaan. Maksuviiveistä tulee ilmoittaa välittömästi toimialajohdolle.

Ostolaskutus

Alihankkijoille ja materiaalitoimittajille maksetaan laskut oikein tehdyn työn tai virheettömän materiaalitoimituksen perusteella. Alihankkijat ovat tällä hetkellä kovan taloudellisen paineen alla, jonka vuoksi NCC:n tulee edesauttaa alihankkijoiden ja materiaalitoimittajien taloudellista selviytymistä tehdyn sopimuksen puitteissa.

Työvoimaresurssien varmistaminen

Osalla NCC:n työmaita työskentelee henkilöitä, joiden pysyvä asuinpaikkakunta ei ole Suomi. Näiden henkilöiden poistuttua maasta heidän työskentely suomalaisilla rakennustyömailla ei ole mahdollista valmiuslain aiheuttamien liikkumisenrajoitusten aikana. Työmaiden tulee tämän vuoksi käydä neuvottelut keskeisten aliurakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien kanssa työvoiman ja materiaalien saatavuudesta. Myös täydentävien urakoitsijoiden käyttöä voi harkita, mikäli se sopimuksellisesti on mahdollista. Myös poikkeuksellisia työaikajärjestelyjä tulee suunnitella ja toteuttaa.

Tartunta- ja sairaustapausten käsittely työmaalla (rakennustyömaat)

On erityisen tärkeää, ettei kukaan tule sairaana työmaalle, työmaanjohdon tulee tiedottaa asiasta aktiivisesti ja säännönmukaisesti koko työmaan henkilöstöä ja myös mahdollisia ulkopuolisten tekemiä työmaavierailuja tulee välttää.

Mikäli työmaalle tulee mahdollisen tartunnan saanut tai sairastunut henkilö tulee henkilön poistua työmaalta mahdollisimman pikaisesti. Tämän jälkeen työmaalla tulee ryhtyä tarvittaviin puhdistustoimenpiteisiin koronavirustartunnan leviämisen estämiseksi.

Mahdollisista altistuksista tulee tiedottaa viipymättä työpäällikköä ja toimialajohtajaa sekä laittaa asiasta sähköpostia NCC:n koronakriisiryhmän jäsenelle Taina Tuhkaselle: taina.tuhkanen@ncc.fi.

Työmaan mahdollinen sulkeminen

Työmaa saatetaan joutua sulkemaan tilanteessa, jossa jollakin työmaalla työskentelevällä on todennettu koronavirustartunta ja henkilö on ollut lähikontaktissa useiden työmaalla toimivien muiden henkilöiden kanssa. Myös tilanteissa, joissa useampi henkilö on altistunut tartunnalle työmaan ulkopuolella esimerkiksi perheenjäsenen sairastuttua, voidaan joutua harkitsemaan työmaan sulkemista. Saatamme myös ajautua tilanteeseen, jossa koronaviruksen aiheuttaman työvoimatilanteen vuoksi ei työmaalla rakentamistoimintaa voida jatkaa. Tästä Force Majeure -tilanteesta tulee tiedottaa kirjallisesti tilaajaa. Ilmoituksen antaa toimialajohtaja tai hänen varamiehensä. Ilmoitusten laadinnassa avustaa lakiosasto.

Työmaalla tulee laatia alustava suunnitelma työmaan mahdollista keskeytystilannetta varten, suunnitelmassa on ainakin huomioitava/suunniteltava seuraavat asiat:

 • Päätöksestä viestiminen keskeisille osapuolille
 • Työmaan sulkemisen käytännön järjestelyt, sulkemiset, väliaikaiset lämmitykset, rakennuksen/rakenteiden suojaustoimenpiteet
 • Työmaan vartiointi ja omaisuuden suojaus
 • Kriittisen, salassa pidettävän tiedon ja aineistojen turvallinen arkistointi
 • Mahdollisesti tarvittavat päivystystehtävät
 • Alustava suunnitelma työmaan uudelleen käynnistämisestä

Yllä kuvatun suunnitelman laatimisesta vastaa työpäällikkö.

Työmaan sulkemisesta päättää toimialajohtaja työmaakohtaisen arvioinnin perusteella tai viranomaisen määräyksestä.

Toiminnan pitäminen käynnissä (asfalttitoiminta)

Työmaat pyritään pitämään toiminnassa. Työmaan toiminnassa tulee aina noudattaa koronaan liittyviä ohjeita tartuntojen ehkäisemiseksi. Asfaltointityömaan tai asfalttiaseman ei katsota olevan julkinen kokoontuminen, jolloin yli 10 henkilön kokoontumiskielto ei ole voimassa NCC:n työmailla ja toimipaikoilla.

Varamiesjärjestelyt

Kaikille toimihenkilöille tulee nimetä kaksi varahenkilöä. Aluejohto vastaa varamiesluetteloiden tekemisestä, ylläpitämisestä ja tallentamisesta asfaltin johtoryhmän Teams-kansioon.

Etätyön tekeminen

Toimihenkilöiden on mahdollista tehdä etätöitä esimiehen hyväksynnällä tapauksissa, jolloin työtehtävä ei ole varsinaista työmaiden johtamista ja etätyö ei vaaranna töiden turvallista johtamista ja sujuvuutta. Etätyöt tulee kuitenkin suunnitella erikseen ja esimies hyväksyy etätyösuunnitelman.

Työmaan maksuliikenne

Myyntilaskutus

Myyntilaskutus pidetään aktiivisesti mahdollisimman ajantasaisena pohjautuen tuotannon etenemiseen ja/tai sopimuksen mukaiseen maksupostisuunnitelmaan. Maksuviiveistä tulee ilmoittaa välittömästi toimialajohdolle.

Ostolaskutus

Alihankkijoille ja materiaalitoimittajille maksetaan laskut oikein tehdyn työn tai virheettömän materiaalitoimituksen perusteella. Aluejohto koordinoi vastaamisen mahdollisiin alihankkijoilta tuleviin koronavirukseen liittyviin ilmoituksiin.

Työvoimaresurssien varmistaminen

Mahdollisissa sairaustapauksissa työryhmiä täydennetään ensisijaisesti sisäisin järjestelyin ja siirroin. Jos sisäiset järjestelyt eivät ole mahdollisia, korvaavaa työvoimaa voidaan järjestää ulkoisin järjestelyin (vuokratyö, alihankinta). Ks. kohta ”sopimusvastuut”.

Alihankinnat

Aluejohto vastaa siitä, että keskeisten aliurakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien kanssa käydään keskustelu työvoiman ja materiaalien saatavuudesta. Myös täydentävien urakoitsijoiden käyttöä voi harkita, mikäli se sopimuksellisesti on mahdollista. Ks. kohta ”sopimusvastuut”.

Sopimusvastuut

Jos työt uhkaavat pysähtyä, on tästä ilmoitettava välittömästi ja kirjallisesti tilaajalle. Jos esimerkiksi alihankintaresurssien uudelleenjärjestelyt aiheuttavat lisäkustannuksia, on toimenpiteiden suorittamisesta ja kustannusten korvaamisesta sovittava etukäteen tilaajan kanssa. Muussa tapauksessa NCC voi menettää vaadeoikeutensa. NCC:n on osoitettava ylivoimaisen esteen vaikutus suoritukseen ja lisäkustannustensa perusteet tilaajalle. Sama vastuu on NCC:n alihankkijoilla NCC:tä kohtaan. Tarvittavien ilmoitusten laadinnassa avustaa yhtiölakimies.

Toiminta työmailla mahdollisissa sairaustapauksissa (asfalttitoiminta)

Asfaltointityömaat ja -tuotanto pyritään pitämään käynnissä normaalisti tarvittaessa varamiesjärjestelyin. Jos sairastumisia on paljon ja toimintaa ei saada jatkettua sisäisin järjestelyin, työryhmän toiminnan mahdollisesta keskeyttämisestä päättää aluejohto. Oireettomien henkilöiden karanteeniin asettaminen on lähtökohtaisesti viranomaispäätös.

Jos työmaa keskeytyy tai viivästyy koronaviruksen aiheuttamien seurausten vuoksi, tilanteesta tulee tiedottaa kirjallisesti tilaajaa. Ilmoituksen antaa aluejohtaja tai hänen varamiehensä. Ilmoitusten laadinnassa avustaa yhtiölakimies. Ks. kohta ”Toiminnan pitäminen käynnissä - sopimusvastuut”.

Jos työt joudutaan keskeyttämään, tulee ne jättää vaiheeseen, josta ei aiheudu vaaraa ulkopuolisille.

On erityisen tärkeää, ettei kukaan tule sairaana työmaalle. Työmaanjohdon tulee tiedottaa asiasta aktiivisesti ja säännönmukaisesti koko työmaan henkilöstöä.

Mikäli työmaalle tulee mahdollisen tartunnan saanut tai sairastunut henkilö tulee henkilön poistua työmaalta mahdollisimman pikaisesti. Tämän jälkeen työmaalla tulee ryhtyä tarvittaviin puhdistustoimenpiteisiin koronavirustartunnan leviämisen estämiseksi.

Mahdollisista altistuksista tulee tiedottaa viipymättä aluepäällikölle ja aluejohdolle. Aluejohto informoi asfaltin johtoryhmää. Lisäksi aina tieto NCC:n koronakriisiryhmän jäsenelle Taina Tuhkaselle: taina.tuhkanen@ncc.fi.

Käsihygienia

 • Käsihygieniasta huolehditaan ennen kaikkea pesemällä kädet huolellisesti vedellä ja saippualla ja kuivaamalla kädet kertakäyttöpaperiin.
 • Jos vettä ei ole saatavilla suositellaan käsidesin käyttöä.
 • Lue THL:n käsienpesuohje.

Etätyö

 • Suomen hallitus suosittaa, että ne, ketkä voivat työskennellä kotoa käsin, tekisivät niin.
 • NCC:n yhtiönä ja NCC:läisten työntekijöinä tulee yhdessä huolehtia liiketoiminnan jatkuvuudesta. Jos työtehtävät on mahdollista suorittaa etänä, tätä vaihtoehtoa suositellaan lähikontaktien rajoittamiseksi. Kun osa siirtyy etätöihin, NCC:n työpaikoilla altistusriski pienenee kun lähikontaktien määrä työpäivän aikana vähenee. Näin sekä NCC:n toimipisteessä että kotitoimistolla työskentelevät hyötyvät järjestelystä.

Etätyöstä sopiminen

 • Ennen etätyöhön siirtymistä jokaisen työntekijän tulee sopia asiasta esimiehensä kanssa ja arvioida mihin aikaan päivästä ja miten kotoa työskentely onnistuu. Koulujen ja päiväkotien sulkeuduttua perheessä voi olla tarve esimerkiksi vuorotella vanhempien kesken työajoista.
 • On hyvä myös arvioida olisiko parempi työskennellä NCC:n toimipaikasta käsin. Tähän vaikuttavat muun muassa tilanne kotona ja se tehdäänkö matka työpaikalle julkisilla kulkuyhteyksillä.
 • Tiimikohtaisesti esimiehen johdolla tulee yhdessä sopia, miten päivittäinen yhteydenpito hoidetaan. Tiimi voi pitää päivittäin yhteisen Skype/Teams-palaverin, jossa käydään läpi päivän työtehtäviä tai esimies on jotenkin muuten päivittäin yhteydessä etätyötä tekevään.
 • Tämä tilanne edellyttää kaikilta osapuolilta joustavuutta ja luottamusta. Jokaisen etätyötä tekevän tulee yhdessä esimiehensä kanssa löytää luonteva tapa ja huolehtia työn tuottavuudesta.

Tapaturman sattuessa

 • Työtapaturmavakuutus on voimassa etätyötä tehdessä, mutta käytännössä kuitenkin vain todella työtä tehdessä. Tapaturmat korvataan kun ne ovat yksiselitteisesti syy-yhteydessä työtehtäviin. Vakuutus EI kata esim. taukoja, lounastamista, kodin ulkopuolella käymistä eikä myöskään useimmissa tapauksissa liikkumista kodin sisällä.
 • Etätöissä tapahtuvat työtapaturmat on aina ilmoitettava normaalin ohjeen mukaan heti esimiehelle sekä tehtävä ilmoitus Synergiin esimiehen toimesta.

Kokoukset

 • Kokouksia ei tarvitse perua vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Suositellaan kuitenkin välttämään lähikontakteja ja hyödyntämään Teams-kokouksia ja muita digitaalisia työkaluja.
 • Jos joku osallistujista tuntee minkä tahansa tyyppisiä hengitystieoireita tai muita influenssaoireita, hänen ei tulisi osallistua fyysisesti. Työntekijällä itsellään on vastuu tämän ohjeen noudattamisesta.
 • Kokousten järjestäjän tulee varmistaa, että kutsuttujen on mahdollista osallistua myös Teamsin tai Skypen kautta.
 • NCC-talon vieraat vastaanotetaan vain 1.-kerroksen kokoustiloissa.

Matkustaminen

 • NCC noudattaa Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Suomen viranomaisten antamia matkustusohjeita ja terveydenhuollosta vastaavien viranomaisten ohjeistuksia.
 • Suomen ulkoministeriön ohjeistuksen mukaan ulkomaille matkustamista tulee toistaiseksi välttää täysin. Me NCC:llä emme matkusta työmatkoille ulkomaille toistaiseksi.
 • Kotimaassa matkustamisessa on syytä käyttää tarkkaa harkintaa. Jos kokous on liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävä, eikä kokousta ole mahdollista järjestää videoneuvotteluna Skypellä, Teamsilla tai vastaavilla palveluilla, matkustamista kotimaan sisällä voidaan harkita.
 • NCC ohjeistaa välttämään mahdollisuuksien mukaan julkisten liikennevälineiden käyttöä, mukaan lukien kotimaan lennot.
 • Jos palaat ulkomailta Suomeen: ulkomailta palattua on jäätävä viranomaisten ohjeiden mukaan 14 vrk ajaksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Mikäli työntekijä joutuu tällaiseen karanteeniin, ei työnantajalla ole sen ajalta palkanmaksuvelvollisuutta, eikä työntekijällä oikeutta tartuntatautilain mukaiseen päivärahaan. Ilmoita esimiehellesi palattuasi ja sopikaa mahdollisuudesta tehdä etätyötä tänä aikana. Jos etätyö ei ole mahdollista, on sovittava esim. vuosilomien, pekkasten, lomarahavapaiden tai palkattoman vapaan käyttämisestä.