Työmaiden työturvallisuusjohtaminen parantunut merkittävästi viime vuosikymmenellä

Tänä vuonna rakennusalan perinteinen työturvallisuusviikko järjestetään koronavirusohjeistuksia noudattaen. Vaikka yhteiskunnassa yleisellä tasolla rajoituksia lievennetään, jatketaan työmailla tiukkoja varotoimia. Turvallisuusjohtaminen on kehittynyt merkittävästi viime vuosikymmenen aikana, mikä näkyy työmaiden arjessa parantuneena työturvallisuutena.Rakennustyömaiden turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomiota työmaiden arjessa muulloinkin kuin koronaepidemian aikana. Tavoitteena on, että kaikki työntekijät pääsevät työpäivän jälkeen terveenä kotiin.

- Työturvallisuus on nostettu johdon suunnalta tärkeimmäksi asiaksi ja turvallisuudesta puhutaan konkreettisella ja käytännönläheisellä otteella. Turvallisuusjohtaminen ja sen myötä työturvallisuus onkin kehittynyt valtavasti viime vuosikymmenen aikana. Tuona aikana NCC:llä ei ole tapahtunut Suomessa yhtään kuolemaan johtanutta tapaturmaa, NCC:n työturvallisuuspäällikkö Arto Huhtanen kertoo.

- Turvallisuuteen liittyviä esimerkkejä jaetaan työmaalta ja toimialalta toiselle. Työntekijöitä kannustetaan tuomaan asioita työnjohdon tietoon sekä puuttumaan aktiivisesti havaitsemiinsa riskinottoihin. Työturvallisuuden kehityksessä näkyy lisäksi se, kuinka sitä on tehty entistä enemmän myös työhyvinvointi ja ergonomia edellä, Huhtanen jatkaa.

Kun työturvallisuus pidetään jatkuvasti esillä olevana eikä irrallisena asiana, myös tuloksia näkyy. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun asuntorakentamisessa ei NCC:n omien työntekijöiden osalta ole tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa viimeisen 17 kuukauden aikana.  

- Meillä on tällä hetkellä rakenteilla noin 1250 asuntoa. Omien työntekijöiden ja työnjohdon erinomainen sitoutuminen pitkäjänteiseen työturvallisuuden parantamiseen on ollut tärkeä tekijä. Työturvallisuus on lunastettava aina joka päivä. Työvaiheiden turvallinen toteutus vaatii hyvää ennakkosuunnittelua. Lisäksi jokainen vaaratilanne ja tapaturma käsitellään ja käydään läpi työmaajohdon toimesta, asuntorakentamisen toimialajohtaja Timo Suominen sanoo. 

Työturvallisuusviikko on myös koko NCC-konsernin yhteinen teemaviikko

Vaikka työturvallisuudessa on tapahtunut paljon positiivista kehitystä, pitää siihen edelleen panostaa aktiivisesti kaikilla työmailla. 11.-15.5.2020 pidettävän työturvallisuusviikon tavoitteena on lisätä sitoutumista, tehostaa työturvallisuutta ja vahvistaa työturvallisuuskulttuuria yhdessä. Tänä vuonna NCC:n työturvallisuusviikon järjestelyt toteutetaan koronatilanne huomioiden ja kunkin maan koronaohjeistuksia noudattaen. 

- Toimenpiteitä tehdään etänä ja digitaalisesti. Viikon alussa esimiehet järjestävät tiimilleen verkkopalaverina aloituskokouksen, jossa mm. sovitaan viikon aikana joko verkkopalavereissa tai päivittäisissä kohtaamisissa keskusteltavat työturvallisuusaiheet, kertoo Huhtanen.

Yhtenä konsernin yhteisenä työturvallisuusviikon toimenpiteenä julkaistiin turvallisuusvisa kysymyksistä, jollaisia NCC:läiset työssään kohtaavat.

- Visan avulla kukin voi testata, miten pärjäisi NCC:n toimintaympäristössä, jossa työturvallisuus ja turvallisuusajattelu ovat keskiössä, Huhtanen sanoo.

Osallistu NCC:n turvallisuusvisaan täällä.

Lisätietoja:

Arto Huhtanen, työturvallisuuspäällikkö, NCC, puh. 043 850 1533arto.huhtanen@ncc.fi

Satu Holm-Jumppanen, mediasuhteet, NCC, puh. 050 305 4718, satu.holm-jumppanen@ncc.fi

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjoismaissa. Sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 5,5 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 15 500. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.