HSY ja NCC sopivat kivilouheen hyödyntämisestä Ämmässuon Ekomossa

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja NCC:n kiviainestoiminta aloittavat yhteistyön kivilouheen hyödyntämisestä Espoon Ämmässuolla. Yhteistyö on osa kehitystyötä, jossa Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksesta muodostuu kiertotaloustoimintaa edistävä ekoteollisuuskeskus Ekomo.

HSY ja NCC aloittavat huhtikuussa yhteistyön kivilouheen hyödyntämisestä Espoon Ämmässuolla. Sopimus allekirjoitettiin viime viikolla. NCC perustaa Ekomon alueelle kiviainestoimipisteen ensi kesänä. Nyt aloitettava yhteistyö NCC:n kanssa on osa HSY:n Ekomo-konseptia, jossa kerätään yhteen kiertotalousmallin mukaisesti toimivia yrityksiä tekemään yhteistyötä keskenään ja HSY:n kanssa.

– Uusi yhteistyösopimus tukee NCC:n kanssa jo aiemmin sovitun Ämmässuolle rakennettavan kierrätysasfalttitehtaan toimintaa. Samalla vähennetään myös merkittävästi kiviaineskuljetuksista aiheutuvia kustannuksia ja päästöjä, kertoo HSY:n jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo.

NCC aikoo tuoda alueelle myös KIELO-ohjelmansa, jonka avulla edistetään kiviainesalueiden monimuotoisuutta ja luonnontilan palauttamista alueiden omat erityispiirteet huomioiden.

– Ämmässuolle avattavalla kiviainestoimipisteellä saavutamme tärkeän strategisen tavoitteemme ja pystymme tarjoamaan kestävästi tuotettua kiviainesta myös Länsi-Uudenmaan asiakkaille. Suurimpana pohjoismaisena toimijana NCC haluaa tarjota asiakkailleen kestävän kehityksen mukaisia palveluja ja ratkaisuja – kierrätyskiven hyödyntäminen on tästä hyvä esimerkki, kertoo NCC:n kiviaineksen Suomen maajohtaja Pertti Peltomaa.  

Pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella syntyy rakentamisessa vuosittain miljoonia tonneja uusiokäyttöön soveltuvia jätemateriaaleja, joilla voitaisiin korvata neitseellisten luonnon kiviainesten käyttöä. Uusiomateriaalien käyttö maarakentamisessa on tehokas keino edistää materiaalitehokkuutta ja vähentää rakennushankkeen ympäristövaikutuksia. HSY etsii aktiivisesti uusia tapoja hyödyntää alueella aiemmin kaatopaikoille päätyneistä jätteistä kierrätettäviä uusiomateriaaleja.

HSY:n jätteenkäsittelytoiminnassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosina. Sekajätteet on viety jätevoimalaan vuoden 2014 keväästä alkaen. Vuoden 2016 alusta alkaen kaatopaikalle ei ole saanut sijoittaa orgaanista jätettä. HSY:n tavoitteena on luoda Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksesta ekoteollisuuskeskus Ekomo, joka on malliesimerkki kiertotaloudesta.

Lisätietoja:
HSY:n jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo, puh. 040 868 1048, petri.kouvo@hsy.fi
NCC kiviaineksen maajohtaja Pertti Peltomaa, puh. 010 507 6501, pertti.peltomaa@ncc.fi

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2015 oli 6,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.000. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.