NCC teki hyvän tuloksen Suomessa vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta

NCC-konserni on julkaissut viime vuoden tuloksensa. Vuoden 2015 liiketulos oli koko konsernissa historian paras. Rakennustoiminta, asunto- ja toimitilakehitys sekä asfalttitoiminta vaikuttivat konsernin tulokseen positiivisesti.

NCC-konsernin avainluvut

MEUR 2015 2014
Tilauskanta 6 681 6 748
Liikevaihto 6 680 6 252
Liiketulos 284 246

Myönteinen kehitys on nähtävillä myös NCC:n Suomen liiketoiminnoissa vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta.

NCC:n liiketoiminnot Suomessa

MEUR 2015 2014
Uudet työt 979 691
Tilauskanta 743 626
Liikevaihto 851 1049
Liiketulos 30 29
EBIT % 3,5 % 2,8 %

NCC Rakennus Oy:n avainluvut

MEUR 2015 2014
Uudet työt 726 568
Tilauskanta 598 475
Liikevaihto 603 671
Liiketulos 16,9 12,2
EBIT % 2,8 % 1,9 %

Rakennustoiminta on kehittynyt Suomessa positiivisesti monella mittarilla.
– Vaikka liikevaihto ei tässä haastavassa markkinatilanteessa kasvanutkaan, onnistuimme jatkamaan kannattavuutemme vahvistamista. Myös tilauskantamme kasvu on huomion arvoinen asia ja antaa hyvät lähtökohdat jatkolle. Olemme huomattavasti turvallisempi työpaikka työskennellä, sillä puolitimme poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrän, kertoo NCC Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Harri Savolainen.

NCC-konsernin tilinpäätöstiedote on julkaistu englanniksi ja ruotsiksi NCC-konsernin nettisivuilla.

Uusi organisaatio ja strategia

NCC-konsernissa aloitettiin uusi strategiakausi 1.1.2016. Samalla otettiin käyttöön uusi organisaatio. Jatkossa NCC:n liiketoiminta on organisoitu neljään pohjoismaiseen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat rakentamiseen keskittyvä NCC Building, infrahankkeisiin keskittyvä NCC Infrastructure, asfaltti- ja kiviainestoimintaan keskittyvä NCC Industry ja toimitilakehittäjä NCC Property Development.

Parhaillaan valmistellaan NCC Housingin mahdollista itsenäistymistä omaksi yhtiökseen. NCC:n yhtiökokous tekee tästä lopullisen päätöksen huhtikuussa.

Lisätietoja:
Harri Savolainen, toimitusjohtaja, NCC Rakennus Oy, p. 010 507 5400
Merja Alastalo, viestintäjohtaja, NCC-yhtiöt, p. 010 507 6948

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2014 oli 6,3 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.000. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.