Opaali-talo vähentää rakentamisen hiilijalanjälkeä 20 prosentilla

Ympäristöystävällinen kerrostalo valmistuu Vantaan asuntomessuille. VAV Asunnot ja NCC Rakennus toteuttavat Vantaan Kivistöön kerrostalon, jonka rakentaminen kuormittaa mahdollisimman vähän ympäristöä. Opaaliksi nimetyn talon hiilijalanjälki on 20 prosenttia vastaavan kokoista normitaloa pienempi. Tähän on päästy keventämällä talon runkoa sekä hyödyntämällä uusio- ja kierrätysmateriaaleja ja muita ympäristöystävällisiä rakennusmateriaaleja, kuten vihreää betonia, käsittelemätöntä puuta ja hamppubetonia.

Rakennussektorilla on merkittävä osa luonnonvarojen ja energian kulutuksessa: rakentamisen ja talojen käytön osuus Suomen hiilijalanjäljestä on nyt noin 40 prosenttia. Rakennusteollisuuden jätevolyymi on puolestaan kaivosteollisuuden jälkeen suurin maassamme. Tehokkaalla materiaalien käytöllä ja niiden kierrättämisellä voidaan siksi saavuttaa merkittäviä ekologisia ja taloudellisia hyötyjä.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra teetti 2014 selvityksen, jossa arvioitiin kiertotalouden, eli resurssien kierrättämiseen ja jätteiden vähentämiseen perustuvan talouden mahdollisuuksia Suomessa. Selvityksen perusteella kiertotaloudessa olisi vuoteen 2030 mennessä 1,5–2,5 miljardin euron potentiaali. Rakennussektorille Sitra suosittelee erityisesti tilojen käytön ja rakennusmateriaalien kierrätyksen tehostamista.

- Opaali-hankkeessa on etsitty uusia keinoja materiaalien tehokkaaseen hyödyntämiseen ja rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämiseen, VAV Asuntojen toimitusjohtaja Teija Ojankoski kertoo.
- Älykkään suunnittelun ja uusiomateriaalien hyödyntämisen kautta tähän on löydetty hyviä ratkaisuja.

Viisasta ja ekologista materiaalien käyttöä
Merkittävä osa asuintalon rakennusvaiheen ympäristövaikutuksista sitoutuu talon runkoon, joten runkoa keventämällä ja vaihtoehtoisia materiaaleja käyttämällä saadaan syntymään isoja säästöjä. Opaali-talon sisällä olevien kantavien seinien määrä on optimoitu mahdollisimman pieneksi, ja muut väliseinät on toteutettu kevytrakenteisina. Näin tarvittavan rakennusmateriaalin määrää on vähennetty olennaisesti.

Talon perustuksissa on lisäksi käytetty niin kutsuttua vihreää betonia. Vihreän betonin valmistamisessa hiilidioksidipäästöjä on alennettu muun muassa sementin määrää vähentämällä, betonin lujuuden kuitenkaan kärsimättä.

Opaalin sisäpihan julkisivu on päällystetty käsittelemättömällä puulla. Tällä ratkaisulla säästetään työvoimakuluissa ja raaka-aineissa, sillä normaali puujulkisivu pitää maalata uudelleen noin viiden vuoden välein, kun taas käsittelemätön puu ei vaadi tällaisia huoltotöitä.

Talon ulkovarastojen rakentamiseen käytetään ympäristöystävällistä hamppubetonia, ja kaikkiin varastorakennuksiin tulee lisäksi viherkatot. Porrasaskelmissa on puolestaan hyödynnetty murskattua kierrätyslasia.

Opaalin rakennustyömaalla panostetaan materiaalitehokkuuteen ja syntyvän jätteen tehokkaaseen kierrätykseen. Työmaa käyttää vihreää sähköä.

- Tämä projekti on ollut meille hyvä tapa testata kuinka valmiita me rakentajat ja rakennusmateriaalien tuottajat olemme muuttamaan toimintatapojamme. Nyt olemme ottaneet merkittävät ensiaskelet konkreettisten tekojen kautta materiaalivalinnoissa ja rakennustavoissa ja huomanneet käytännössä, että jo pienillä valinnoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen hiilijalanjälkeen, NCC Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Harri Savolainen painottaa.

Kaiken kaikkiaan Opaalin rakentamisen hiilijalanjäljen arvioidaan olevan 20 prosenttia pienempi kuin vastaavan kokoisessa normitalossa. Säästö vastaa sitä hiilijalanjälkeä, joka syntyy kun 1300 henkilöautoa ajaa Hangosta Utsjoelle ja takaisin.

Esillä Vantaan asuntomessuilla
Opaali-talo valmistuu toukokuun 2015 lopussa Kivistön kaupunginosaan. Opaaliin ja sen asuntoihin pääsee tutustumaan tarkemmin Vantaan asuntomessuilla, jotka pidetään 10.7. alkaen Kivistössä.

Taloon valmistuu yhteensä 87 huoneistoa, jotka NCC rakentaa Vantaan kaupungin vuokrataloyhtiön VAV Asunnot Oy:n omistukseen. Kohtuuhintaiset vuokrakodit vuokrataan tavallisille vantaalaisille samaan tapaan kuin muutkin VAV:n asunnot.

Lisätietoja antavat: 
Teija Ojankoski, toimitusjohtaja, VAV Asunnot, p. 040 528 1262, teija.ojankoski@vav.fi
Harri Savolainen, toimitusjohtaja, NCC Rakennus Oy, p. 010 507 5400, harri.savolainen@ncc.fi

VAV Asunnot on Vantaan kaupungin tytäryhtiö, joka rakennuttaa ja omistaa vuokra-asuntoja Vantaalla. VAV perustettiin vuonna 1986, kun kaupungin vuokrataloyhtiöt fuusioitiin yhdeksi kokonaisuudeksi. VAV-konserni omistaa 10 000 vuokrakotia, joissa asuu joka kymmenes vantaalainen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 84 miljoonaa euroa.  www.vav.fi

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2014 oli 6,3 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.000.  NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.  www.ncc.fi