Villi vyöhyke ja NCC kokeilevat lupiinin hävittämistä puutuhkan avulla

Tavoitteena on muokata lupiinin elinympäristöjen kemiallista tilaa lupiinikasvustoille epäsuotuisiksi.

Villi vyöhyke ry ja NCC Roads Oy kokeilevat yhteisessä tutkimus- ja kehityshankkeessa lupiinin torjuntaa puutuhkalla. Tavoitteena on muokata lupiinin elinympäristöjen kemiallista tilaa lupiinikasvustoille epäsuotuisiksi nostamalla maaperän pH:ta puutuhkan avulla ja näin kehittää lupiinintorjuntaan kustannustehokas menetelmä, jolla lupiiniongelma voitaisiin ratkaista koko Suomen mittakaavassa.

Tutkimus- ja kehityshankkeen ensimmäisessä vaiheessa marraskuun alussa testataan puutuhkaa lupiinin torjuntaan kahdella koealalla, joiden pinta-ala on yhteensä 0,23 hehtaaria. Koealoille levitetään noin 3 000 kg puutuhkaa. Koealat sijaitsevat Mäntsälän Ohkolassa NCC Roadsin kiviainesalueella.

Hankkeen pilottivaihe kestää 2-3 vuotta ja se on osa NCC:n luonnon monimuotoisuusohjelmaa, KIELOa. Jos pilottivaiheen tulokset ovat odotetun suuntaisia, käynnistetään teemasta laajempi tutkimushanke.

Komealupiini on tienpientareilla ja radanvarsilla yleinen haitallinen vieraslaji, joka heikentää harvinaisten keto- ja niittykasvien edellytyksiä. Koska lupiiniongelma on Suomessa laaja, on tärkeää, että keino lupiinin torjuntaan on huokea ja helposti toteutettavissa. Kansallisen vieraslajistrategian tavoitteena on saavuttaa paikallisia torjuntavoittoja lupiinivapailla tiejaksoilla ja luonnoltaan arvokkaimmilla kohteilla.

Kun toimenpiteet kohdennetaan kasvillisuuden sijaan maaperään, ei ole vaaraa, että lupiini säilyisi tai palaisi alueelle. Tällöin voidaan siirtyä torjumaan lupiineja uusilta alueilta eikä vanhalle alueelle tarvitse enää palata. Lupiinintorjuntaa on yritetty viime vuosina esimerkiksi hävittämällä kasvustoja kitkemällä tai niittämällä, mutta kustannustehokkaita tuloksia ei ole saavutettu. Perinteisten torjuntamenetelmien ongelmana on ollut se, että toimenpiteet kohteilla pitää toistaa useita kertoja, joista huolimatta alue säilyy lupiinille suotuisana elinympäristönä.

Hankkeen suunnitelmaan voi tutustua osoitteessa: http://villivyohyke.net/ver2/toiminta/lupiinintorjunta/

Lisätietoja antavat:
Villi vyöhyke ry., Jere Nieminen, p. 040 522 4476, jere.nieminen@villivyohyke.fi
NCC Roads Oy, Taina Piiroinen, p. 010 507 6503, taina.piiroinen@ncc.fi

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2014 oli 6,3 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.000. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.