NCC ja VR Group kehittävät Joensuun asema-aluetta yhdessä

NCC on sopinut VR Groupin kanssa yhteistyöstä VR:n Joensuun asema-alueen kehittämiseksi.

NCC tutkii yhteistyössä VR:n ja Joensuun kaupungin kanssa myös alueen muiden tontinomistajien kiinnostusta osallistua mahdolliseen kaavayhteistyöhön. Lisäksi NCC selvittää kaupalliset edellytykset hankkeen toteutumiselle.

Alue kuuluu Joensuun kaupungin Symmetrinen kaupunki -hankkeen ydinalueeseen ja on siten yksi kaupungin tärkeimmistä kehityskohteista. Hankkeen myötä Joensuu ottaa merkittävän kehitysharppauksen käynnistämällä Pielisjoen itäpuolella olevan alueen laajamittaisen kehittämisen. Alue tunnetaan Nikolain torina, ja sinne on tarkoitus sijoittaa toimisto-, asumis- ja liiketiloja sekä niitä palvelevat pysäköintitilat. 

Alueella sijaitsee myös matkakeskus, jonka tilojen uudistamista ja yhdistämistä VR:n tilojen kanssa tutkitaan samalla. Kaavoituksen yhteydessä huomioidaan myös VR:n rata-alueen tulevat muutostarpeet kuten kulku asemalaitureille.

Ari Mäkinen, kiinteistöjohtaja, VR Group, puh. 040 862 0577 tai ari.j.makinen@vr.fi
Antti Nevalainen, aluejohtaja, NCC Rakennus Oy, puh. 050 321 9878 tai antti.nevalainen@ncc.fi
Aki Bräysy, hankekehityspäällikkö, NCC Rakennus Oy, puh. 050 467 8411 tai aki.braysy@ncc.fi

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2014 oli 6,3 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.000. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.