NCC valittiin kumppaniksi Järvenpään Sävelpuiston alueen kehittämiseen

Järvenpään kaupunki on valinnut NCC:n Sävelpuiston alueen toteuttajaksi ja kumppanuuskaavoituksen osapuoleksi. NCC:n puurakentamiseen perustuva ehdotus Intro voitti alueen kehittämisestä ja kumppanin valinnasta loppuvuodesta 2020 järjestetyn suunnittelukilpailun.


Kuva: Arkkitehdit Soini & Horto Oy

- NCC:n ehdotus Intro vastasi parhaiten kaupungin ennalta määrittämiin laatukriteereihin. Alueelle tulee rakentumaan korkeatasoinen ja laadukas neljän kerrostalon kokonaisuus sekä kaksi rivitalokohdetta, kertoo hankekehityspäällikkö Martina Jerima Järvenpään kaupungilta. 

Sävelpuiston suunnittelualue sijaitsee kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti tärkeässä paikassa, kaupungin sisääntuloväylän varrella. Keskeisen sijainnin ja ympäröivän kaupunkirakenteen takia suunnittelukilpailun arviointi haluttiin tehdä yksin laatuun perustuen. Tonttimaan hinta oli kiinteä. Sävelpuistoon tavoitellaan kaupunkikuvallisesti korkealaatuista ja monipuolista asuinrakentamista, joka sopii olemassa olevaan kaupunkiympäristöön. 

- Sävelpuistosta kehitetään maisemaan sulautuva portti, jossa puurakentamisella nivotaan Tuusulanjärven kulttuurimaisema luontevasti kaupunkikeskustaan. Intron tavoitteena on ollut suunnitella kokonaisuus, jossa jokaiselle osalle löytyy ehjän kaupunkikuvan syntymistä luova sijainti. Arkkitehtuurissa puumateriaali tarjoaa monipuolisen mahdollisuuden alueen luonteeseen sopivan muotokielen ja rivitalojen sijoittelun toteuttamiseen, NCC:n hankekehityspäällikkö Juha Heijala sanoo.

Kaupungin sisäinen arviointiryhmä valitsi neuvottelumenettelyn jälkeen alueen toteuttajaksi ja kumppanuuskaavoituksen osapuoleksi NCC:n ehdotuksella Intro. Kaupunginvaltuusto hyväksyi suunnitteluvarauksen ja myyntipäätöksen kokouksessaan 15.2.2021 (§ 5 Sävelpuiston kumppanin valinta ja myyntipäätös). 

Lisätietoja:
Juha Heijala, hankekehityspäällikkö, NCC, p. 050 357 5096, juha.heijala@ncc.fi 

Satu Holm-Jumppanen, mediasuhteet, NCC, p. 050 305 4718, satu.holm-jumppanen@ncc.fi
 
Martina Jerima, Hankekehityspäällikkö, Järvenpään kaupunki, p. 040 315 2282, martina.jerima@jarvenpaa.fi 

NCC on johtavia rakennusalan yrityksiä Pohjoismaissa. Hallitsemme monimutkaiset rakennusprosessit ja rakentamisen kautta vaikutamme myönteisesti asiakkaisiimme ja yhteiskuntaan. Toimialaamme ovat kiinteistökehitys, rakennus- ja infrastruktuurihankkeet sekä asfaltin ja kiviainesten tuotanto. Vuonna 2020 NCC:n liikevaihto oli noin 5,1 miljardia euroa ja työntekijöitä oli 14 500. NCC:n osake on noteerattu Tukholman pörssissä.