Liikevaihto kasvoi, tulos vakaa

NCC:n Suomen toimintojen liikevaihto oli 1059 (990) milj. euroa ja liiketulos 33 (34) milj. euroa. Tulouttamaton tilauskanta oli vuoden vaihteessa 671 (778) milj. euroa.  Uusia tilauksia saatiin 760 (912) milj. euroa. 

Rakentamisen kannattavuus parani

NCC:n rakennustoiminnan liikevaihto (sisältäen Pietarin ja Baltian rakennustoiminnan) oli 728 (772) milj. ja liiketulos 16 (15) milj. euroa. Toimintaympäristö on säilynyt heikkona, eikä välitöntä muutosta ole havaittavissa.

NCC organisoitui vuoden alusta uudelleen ja Venäjän rakentamisen toiminnot siirtyivät NCC Rakennukselta NCC Housing -liiketoiminnan alle. 1.1.2015 alkaen myös taloudellinen raportointi NCC:n Venäjän toiminnoista tapahtuu osana NCC Housingin liiketoiminta-aluetta.

Vuoden lopussa asuntoja oli rakenteilla yhteensä 1.937 kappaletta. Urakkakohteissa oli rakenteilla yhteensä 712 asuntoa.

– Markkinatilanteen haastavuudesta huolimatta onnistuimme parantamaan tulostamme ja siihen voimme olla tyytyväisiä. Myös työturvallisuutemme parantui merkittävästi vuoden aikana, mikä näkyi tapaturmien määrien huomattavana vähentymisenä. Jatkamme edelleen panostamista hyvään asiakastyöhön, huolellisiin projektivalintoihin ja kustannuskilpailukyvyn parantamiseen, kertoo Harri Savolainen, toimitusjohtaja, NCC Rakennus Oy.

Myytyjen asuntojen määrä yli edellisen vuoden tason

Tilikauden aikana NCC aloitti Suomessa omille tonteille 1.109 asunnon rakentamisen, joista vapaarahoitteisia omistusasuntoja oli 458 kappaletta ja 651 asuntoa myytiin sijoittajille.

Omistusasuntojen kysyntä painottui pieniin asuntoihin, joista kuluttajien lisäksi myös rahastot olivat kiinnostuneita. Taloudellisesta tilanteesta johtuva yksityisasiakkaiden varovaisuus asunnonostossa näkyi myyntimäärissä, mutta sijoittajille suoraan myytyjen vapaarahoitteisten vuokra-asuntokohteiden kysyntä pysyi hyvänä, jakautuen noin puoliksi pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä. Kokonaisuudessaan asuntokauppojen määrä ylitti edellisen vuoden tason. Aloituksissa noudatettiin varovaisuutta ja keskityttiin hankkeisiin, joissa oli pääosin pieniä asuntoja.  

Kahden kauppakeskuksen avaukset toimitilapuolella      

NCC Property Developmentin kehittämät kauppakeskukset valmistuivat Tampereen Lielahteen ja Hämeenlinnaan. Amer Sports Oyj:lle valmistuivat toimitilat kehitteillä olevaan, uuden ja vanhan yhdistävään toimitilakortteliin, Fredriksbergiin, Helsingin Vallilaan. Tämä toimistokiinteistö myös myytiin vuoden aikana. Alberga Business Parkin C-talo myytiin ja D-talon rakentaminen käynnistettiin Espoossa. Lisäksi Espoossa oli käynnissä Matinkylän metrokeskus -hanke (Ison Omenan laajennus).

Asfaltti ja kiviaines – tilanne jatkuu haastavana

Sekä asfaltin että kiviainesten markkinatilanne jatkui haastavana vuonna 2014 heijastellen infrarakentamisen yleistä heikkoa tilannetta Suomessa. Markkinatilanteen ei odoteta helpottavan vuonna 2015.

NCC Roads siirtyi vuoden 2014 alusta maakohtaisesta organisaatiosta pohjoismaiseen divisioonarakenteeseen, jossa on jakauduttu kolmeen toimialaan: asfaltti, kiviaines ja tienhoito.  Toimintojen yhtenäistäminen, parhaiden käytäntöjen siirtäminen maayksiköiden välillä sekä resurssien aiempaa parempi liikkuvuus ovat näkyneet toiminnan tehostumisessa jo vuoden 2014 aikana.

Lisätietoja:

Harri Savolainen, toimitusjohtaja, NCC Rakennus Oy, puh. 010 507 5400

Mika Soini, toimitusjohtaja, NCC Property Development Oy, puh. 010 507 8711

Juuso Hietanen, maajohtaja, NCC Asuminen, puh. 010 507 5602

Jyri Salonen, toimitusjohtaja, NCC Roads Oy, puh. 010 507 6513

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2014 oli 6,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.500. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.