Kaskelantien Joutsenmerkki-asuintalo ilmastoinnovaatiokilpailun finaaliin

NCC:n VAV:lle rakentama Joutsenmerkitty asuintalo on valittu Asuntomarkkinoiden innovaatiokilpailun finaaliin. Tänä vuonna kilpailun painopisteenä ovat ilmastonmuutoksen hillintään ja torjuntaan tähtäävät ratkaisut ja palvelut.

– Sen lisäksi, että Kaskelantie on Suomen suurin Joutsenmerkin tiukennetuilla kriteereillä rakennettu kohde, teimme siitä myös hiilijalanjälkitutkimuksen, jossa verrattiin Kaskelantietä kolmeen muuhun kohteeseen. Tulosten mukaan Kaskelantien hiilijalanjälki oli jopa 17 % pienempi verrattaviin kohteisiin nähden, kertoo NCC:n projekti-insinööri Ina Suutari.

Kaskelantien kohteessa hiilijalanjälkeä pienennettiin energiaratkaisuja parantamalla sekä huomioimalla materiaalitehokkuus suunnittelussa ja rakentamisessa. Kestävä kehitys oli muillakin tavoin esillä, esimerkiksi rakennustyömaan jätteiden kierrätys- ja uudelleenkäyttöaste oli huimat 73 %.

Pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin kriteerit varmistavat sen, että talo on ympäristöystävällinen koko sen elinkaaren ajan – rakennusvaiheesta materiaalien kierrätykseen asti.

– VAV panostaa ympäristöystävällisyyteen ja rakennuttamissamme kiinteistöissä tullaan noudattamaan Joutsenmerkki-kriteerejä myös tulevaisuudessa. Kestävän ympäristöajattelun täyttävässä kiinteistössä lähtökohtana ovat terve sisäilma ja kemikaaliturvallisuus, jotka molemmat ovat asioita, mitä myös talon asukkaat arvostavat. VAV haluaa olla osaltaan vaikuttamassa ilmastonmuutokseen ja kehittää ympäristöystävällistä rakentamista ja asumista, toteaa VAV-konsernin toimitusjohtaja Teija Ojankoski.

Ympäristöministeriö, Business Finland, KIRA-InnoHub ja Suomen Asuntotietokeskus jakavat asuntomarkkinoiden innovaatiopalkinnon henkilölle, työryhmälle, yritykselle tai muulle organisaatiolle. Asuntomarkkinoiden innovaatiokilpailu järjestetään nyt 9. kerran. Kilpailun voittaja selviää 29. tammikuuta.

Lisätietoja
Ina Suutari, projekti-insinööri, NCC, puh. 045 128 2982, ina.suutari@ncc.fi
Teija Ojankoski, toimitusjohtaja, VAV, puh. 040 528 1262, teija.ojankoski@vav.fi   
Heidi Vaarala, asiantuntija, Pohjoismainen ympäristömerkintä, puh. 040 5288 597, heidi.vaarala@ecolabel.fi

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2017 oli lähes 5,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 17.800.  NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.

VAV on Vantaan kaupungin omistama yhtiö, joka rakennuttaa, omistaa ja hallinnoi vuokra-asuntoja Vantaalla.
Omistamme yli 200 kiinteistöä, joissa on lähes 11 000 asuntoa. Asunnoissamme asuu joka kymmenes vantaalainen. VAV-konsernin muodostavat emoyhtiö VAV Yhtymä Oy sekä kaksi tytäryhtiötä, VAV Asunnot Oy ja VAV Palvelukodit Oy.

Joutsenmerkki eli pohjoismainen ympäristömerkki kertoo puolueettomasti tuotteen ja palvelun ympäristöystävällisyydestä – tuotteen turvallisuutta ja laadukkuutta unohtamatta. Se ohjaa kuluttajia, yrityksiä ja julkisia hankkijoita vastuulliseen, ympäristön paremmin huomioivaan kuluttamiseen.