NCC ja SATO kehittävät täydennysrakentamista Vantaan Myyrmäessä

NCC ja SATO ovat sopineet 131 omistus- ja vuokra-asunnon rakentamisesta Vantaan Myyrmäen Virtakujalle. Kehityshankkeen pohjana on NCC:n lähiöiden täydennysrakentamisen konsepti, jolla voidaan tiivistää vanhaa asuntokantaa. Hankkeen arvo on noin 19 M€. NCC:n ja SATOn hanke koostuu kahdesta asunto-osakeyhtiöstä, Kiinteistö Oy Vantaan Virtakuja 6 ja Asunto Oy Vantaan Virtakuja 4. Kahteen 7-8 kerroksiseen taloon tulee yhteensä 131 omistus- ja vuokra-asuntoa. Rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä ja kohde valmistuu loppuvuodesta 2021.

- Hanke on hyvä esimerkki NCC:n ja SATOn yhteistyöstä ja kyvystä kehittää laadukkaita ratkaisuja asumisen tarpeisiin. Kehityshankkeen pohjana on NCC:n lähiöiden täydennysrakentamiseen luoma Bertta-konsepti, jonka avulla voidaan tiivistää Suomen kaupunkien vanhaa, suhteellisen väljää asuntokantaa. Läheiselle tontille olemme jo toteuttaneet yhdessä SATOn kanssa Uomarinteen Bertan, NCC:n yksikön johtaja Tuomas Tonteri kertoo. 

Bertta-konseptissa pysäköinti on järjestetty rakennuksen alimpiin kerroksiin, ja talo voidaan sijoittaa pienellekin tontille. Virtakujalle rakennettavassa kohteessa konseptia on kehitetty rakennusalueen mukaan niin, että osa autopaikoista sijoitetaan talon alle ja osa on pystytty sijoittamaan piha-alueelle. Projektin toteutuksessa pyritään korkeaan esivalmistusasteeseen esim. hyödyntämällä kylpyhuone-elementtejä sekä NCC:n kehittämiä teräsulokeparvekkeita.

Myyrmäki on yksi Vantaan pääkeskustoista, josta kehitetään monipuolista työpaikkojen ja palvelujen keskittymää. 

- Täydennysrakentaminen on taloudellisesti tehokas keino tuoda lisää asuntoja vanhoille asuinalueille. Myyrmäestä on kehittymässä täydennysrakentamisen kautta Vantaan urbaanein kaupunkikeskus, josta on hyvät joukkoliikenneyhteydet eri puolille pääkaupunkiseutua. Vuokra-asunnoille hyvien liikenneyhteyksien varrella on kysyntää, kertoo SATO Oyj:n investoinneista ja asumisen liiketoiminnasta vastaava liiketoimintajohtaja Antti Aarnio

- Alueen täydennysrakentamista suunnitellaan niin, että vehreät katutilat, puistot ja ympäröivät viheralueet toimivat vastapainona tiiviille rakentamiselle.  Myös tässä hankkeessa piha-alueen vehreyteen ja viihtyvyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Lisäksi jääkaudelta muistona jääneet isot siirtolohkareet säilytetään. Toinen niistä siirrettiin lopulliselle paikalleen tontille, joten siirtolohkareet toimivat alueella hyvänä tuntomerkkinä, Tonteri sanoo.

Työmaan edistymistä voi seurata työmaasivujen kautta: https://www.ncc.fi/projektit/virtabertta-vantaa/ 

Kohde numeroina:
-    As Oy Vantaan Virtakuja 4: asuntoja 55 kpl, seitsemän kerrosta
-    Oy Vantaan Virtakuja 6: asuntoja 76 kpl, kahdeksan kerrosta
-    Autopaikkoja yhteensä Virtakuja 4 ja 6 hankkeilla 45 kpl ja piha-alueella Virtakuja 2 kiinteistölle 52 kpl 
-    Arkkitehtisuunnittelu ja talotekniikka: Optiplan Oy
-    Valmistuminen loppuvuodesta 2021

Lisätietoja:

Tuomas Tonteri, yksikön johtaja, NCC, puh. 050 326 5008, tuomas.tonteri@ncc.fi

Antti Aarnio, liiketoimintajohtaja, SATO Oyj, puh. 040 164 7052, antti.aarnio@sato.fi

Satu Holm-Jumppanen, mediasuhteet, NCC, puh. 050 305 4718, satu.holm-jumppanen@ncc.fi        

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjoismaissa. Sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 5,5 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 15 500. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2019 lopussa yhteensä yli 26 000 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 296 miljoonaa euroa, liikevoitto 726 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 671 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 4,7 miljardia euroa.