NCC valittiin kumppaniksi Turun Runosmäen yhteistoimintaurakkaan

Runosmäen monitoimitalon ja aluekehityshankkeen yhteistoimintaurakan toteuttajaksi on valittu ”Runosmäki yhdessä”- niminen ryhmittymä. Ryhmittymän urakoitsijana toimii NCC ja muina jäseninä Bonava Suomi Oy, TVT Asunnot Oy ja Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy.

Kuva: Turun kaupunki

Hankkeen tilaajana monitoimitalon osalta on Turun kaupungin ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän omistama keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö KKOY Runosmäen monitoimitalo sekä aluekehityksen osalta Turun kaupunki ja Koy Piiparintori. Tarjouskilpailu toteutettiin neuvottelumenettelynä. Hankkeessa toteutetaan Runosmäen monitoimitalon uudisrakennus, joka palvelee useita alueen toimintoja. Sen käyttäjiä ovat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja Turun kaupungin sivistys-, vapaa-aika- ja hyvinvointitoimialat. Monitoimitalossa toimivat päiväkoti, neuvola- ja perhekeskus sekä kirjasto- ja nuorisotilat. Seurakunnan tiloja ovat mm. kirkkosali, seurakuntasalit, toimituskappeli, sakaristo, diakonian vastaanottotila ja kerhotilat. Monitoimitaloon tulee myös yhteiskäyttötiloja, jotka ovat asukkaiden ja alueen toimijoiden yhteisessä käytössä. 

Monitoimitalo rakennetaan jo puretun koulun paikalle. Monitoimitalon laajuus on n. 3 575 hyötyneliötä, josta kaupungin osuus on 75 % ja seurakunnan 25 %. Monitoimitalo on valmis vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kiinteistöyhtiön hallituksen puheenjohtaja, tilahallintapäällikkö Leevi Luoto Turun kaupungin edustajana on tyytyväinen hankkeen etenemiseen: 
”Turun kaupunki on toteuttanut lähivuosina isoja monitoimitaloja Yli-Maariaan ja Hirvensalon Syvälahteen. Näissä hankkeissa on luotu malli tilojen tehokkaalle yhteiskäytölle kaupungin eri toimintojen kesken. Runosmäen monitoimitalossa yhteiskäytön suunnittelu viedään kokonaan uudelle tasolle, kun saman katon alle yhdistetään laajasti kaupungin ja seurakunnan toimintoja. Olemme tästä erittäin innoissamme.”

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja Seppo Kosola sanoo, että uusi monitoimitalo Runosmäkeen tulee vastaamaan niitä tarpeita, joita Maarian seurakunnalla on alueella: 
”Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Turun kaupungin kanssa yhteisten tilojen saamiseksi Runosmäkeen. Tilat on suunniteltava ja toteutettava niin, että yhteistyö ja vuorovaikutus monen eri toimijan kanssa sujuu mutkattomasti ja tiloihin tulevat kävijät kokevat rakennuksen palvelevan monipuolisesti heitä.”

NCC lähtee kehittämään hanketta pitkällisen työn tuloksena, kertoo työpäällikkö Jari Piili:
”Osallistuimme viime kesänä urakoitsijoiden esivalintaan ja markkinavuoropuheluun sekä teimme luonnossuunnitelmat yhdessä arkkitehtitoimisto Konkret Oy:n kanssa. Nyt on aika käydä luonnokset uudelleen läpi eri käyttäjäryhmien kanssa ja jalostaa niistä tämän vuoden aikana lopulliset rakennussuunnitelmat, jotta rakentamaan päästään heti vuoden alussa 2022.”

Pääsuunnittelija Jaakob Solla Arkkitehtitoimisto Konkret Oy:ltä luonnehtii Runosmäen monitoimitaloa monipuoliseksi ja mielenkiintoiseksi hankkeeksi.
”Runosmäen monitoimitalon luonnosvaiheen suunnittelussa on haettu erilaisia ratkaisuja tilojen joustavalla käytölle ja tavoitteena on ollut luoda helposti lähestyttävä ja avoin kylätalo. Kehitysvaiheessa suunnitelmia työstetään edelleen eteenpäin yhdessä monitoimitalon toimijoiden kanssa parhaan suunnittelutuloksen saavuttamiseksi.” 

”Aluekehityksen luonnosvaiheen suunnitelman yksi tärkeistä painopisteistä on ollut Piiparinpolun ja sen ympäristön kehittäminen. Monipuolisella täydennysrakentamisella ja alueen yleisilmeen kohottamisella pyritään luomaan viihtyisä, yhteisöllinen ja monikulttuurinen tunnelma Runosmäkeen.”

Monitoimitalon rakentaminen toimii lähtölaukauksena koko alueen kehittämiselle, sillä käytöstä poistuvien rakennusten tonteille suunnitellaan uutta käyttöä aluekehityshankkeen muodossa. Aluekehitykseen sisältyy neljä kaupungin omistamaa kiinteistöä kolmessa eri kohteessa ja yksi yksityisessä omistuksessa oleva kiinteistö. 

Alueen laajempaan kehittämiseen tähtäävää aluesuunnittelua ja sen edellyttämää asemakaavoitusta työstetään monitoimitalon kanssa rinnan. Uudisrakennushankkeiden on määrä käynnistyä vaiheittain monitoimitalon valmistuttua vuoden 2023 jälkeen.

"Runosmäki yhdessä" -ryhmittymään kuuluvat lisäksi:

  • Pääsuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Konkret Oy
  • Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Konkret Oy
  • Rakennesuunnittelu: Sweco Rakennetekniikka Oy
  • Rakennusfysiikka; Sweco Rakennetekniikka Oy
  • LVI: Insinööritoimisto R.J Virta
  • Automaatio: Insinööritoimisto R.J Virta
  • Sähkö- ja telesuunnittelu: Rejlers Finland Oy
  • Pohjarakennesuunnittelu: SM Maanpää Oy
  • Akustiikkasuunnittelu: Promethor Oy
  • Tietomallikoordinaattori: Sweco Rakennetekniikka Oy

Lisätietoja: 
KKOY Runosmäen monitoimitalo, hallituksen pj, tilahallintapäällikkö Leevi Luoto, puh. 050 558 9365
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, puh. 040 341 7257
Aluekehitys: kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström (kaavoitus), puh. 040 184 2505 ja maankäyttöinsinööri Tuomas Lindholm (kiinteistökehitys) puh. 040 630 7711

NCC, Jari Piili, työpäällikkö, puh. 050 547 0411
NCC
, Elias Mäkelä, hankekehitysinsinööri, puh. 0400 788 430
NCC, Satu Holm-Jumppanen, mediasuhteet, puh. 050 305 4718

NCC on johtavia rakennusalan yrityksiä Pohjoismaissa. Hallitsemme monimutkaiset rakennusprosessit ja rakentamisen kautta vaikutamme myönteisesti asiakkaisiimme ja yhteiskuntaan. Toimialaamme ovat kiinteistökehitys, rakennus- ja infrastruktuurihankkeet sekä asfaltin ja kiviainesten tuotanto. Vuonna 2020 NCC:n liikevaihto oli noin 5,1 miljardia euroa ja työntekijöitä oli 14 500. NCC:n osake on noteerattu Tukholman pörssissä.