Suomen NCC paransi tulostaan tiukassa markkinassa

Suomen NCC:n kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi hieman ja oli syyskuun lopussa 686 (668) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli 737 (814) miljoonaa euroa ja uusia töitä saatiin 518 (660) miljoonan euron arvosta. Liiketulos oli 17 (14) miljoonaa euroa.

Rakennustoiminnan tulos parani

NCC:n rakennustoiminnan (sisältää Pietarin ja Baltian) liikevaihto kolmannen kvartaalin lopussa oli 532 (568) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 12 (10) miljoonaa euroa.  Tilauskanta oli 565 (617) miljoonaa euroa. NCC:llä oli kauden lopussa rakenteilla yhteensä 4.764 asuntoa, joista 2.436 Pietarissa.

Rakennusteollisuuden tulevaisuuden näkymät ovat edelleen vaisut ja tilauskanta normaalitason alapuolella. Hallituksen korjausrakentamisen tukitoimien sekä infrarakentamista elvyttävien, asuntorakentamisen kasvuun kytkettyjen päätösten toivotaan helpottavan alan tilannetta. Asuntoaloituksia ennakoidaan kertyvän vuodelle 2014 kaikkiaan 25 000, joka on lähes 3 000 asuntoa viime vuotta vähemmän.  

- NCC Rakennuksen toiminnan parantamisohjelma etenee suunnitelman mukaisesti. Olemme vaikeasta markkinaympäristöstä huolimatta onnistuneet parantamaan taloudellista tulostamme. Selektiivinen ja huolellinen projektivalinta näkyy uusien töiden määrässä. Panostamme edelleen myös  asiakastyöhön, NCC Rakennuksen toimitusjohtaja Harri Savolainen kertoo.

Suurin käynnissä oleva työmaa on Matinkylän metrokeskus, jonka arvo on 125 miljoonaa euroa. NCC:n panostukset VDC-tuotemallinnukseen, kuten myös henkilöstön yhteistyövalmiudet ja riskienhallinnan suunnittelu ovat tuoneet laatukilpailuissa yritykselle kilpailuetua. NCC:n peruskorjauskohde, Kansalliskirjasto, voitti Rakennuslehden vuoden työmaa 2014 –kilpailun. 

Asumisessa myyntiajat pitkittyneet NCC:llä oli rakenteilla omaan tonttivarantoon perustuvia asuntoja 1.451 kappaletta. Valmiita myymättömiä asuntoja oli kolmannen vuosineljänneksen lopussa 118 kappaletta.

Omistusasuntojen myynti yksityisasiakkaille säilyi edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna samalla tasolla, mutta hankkeiden myyntivolyymi sijoittajille oli korkea. Kysyntää on pienille vuokra- ja omistusasunnoille. Kaupungistuminen ja kotitalouksien pienentyminen tukee tätä kehitystä. Suurempien asuntojen asuntokauppa kävi nihkeästi, johtuen asiakkaiden vaikeuksista myydä edellistä asuntoaan. Etenkin vanhojen omakotitalojen kysyntä kasvualueiden ulkopuolella on heikkoa.

Kiinteistökehityksessä kysyntää prime-kohteille Tiukkeneva markkinatilanne heijastui kolmannella vuosineljännekselle yrityksiin niin, että päätökset uusien tilojen vuokraamisesta viivästyivät. Sijoittajat ovat kuitenkin edelleen kiinnostuneita hyvistä kohteista Suomessa. Kauden aikana NCC Property Developmentilla oli käynnissä kaksi kauppakeskushanketta, kauppakeskus Goodman Hämeenlinnassa ja Ison Omenan laajennus Espoon Matinkylässä. Lisäksi käynnissä ovat Alberga Business Parkin neljännen toimistotalon rakennustyöt Espoon Leppävaarassa.

NCC Roads huomioi kestävän kehityksen näkökulman NCC Roadsin tilauskanta kehittyi kolmannella vuosineljänneksellä odotusten mukaisesti. Markkinatilanne on edelleen haastava. Kiviaines-, asfaltti- ja tienhoitotoiminnoissa on keskitytty tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta. Kiviainessektori on esimerkiksi käynnistänyt toimipisteissään kuluneen vuoden useita luonnon monimuotoisuutta edistäviä projekteja yhteistyössä paikallisten luonnonsuojeluyhdistysten kanssa.

Lisätietoja:
Harri Savolainen, toimitusjohtaja, NCC Rakennus Oy, puh. 010 507 5400

Mika Soini, toimitusjohtaja, NCC Property Development Oy, puh. 010 507 8711
Juha Korkiamäki, maajohtaja, NCC Asuminen, puh. 010 507 5339
Jyri Salonen, toimitusjohtaja, NCC Roads Oy, puh. 010 507 6513

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2013 oli 6,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.500. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.