Paimion kiviainesalue otetaan uudelleen käyttöön

NCC on saanut Paimion kaupungilta luvan avata noin 20 vuotta vanhan kiviainesalueen uudelleen. Alueen luonnon monimuotoisuutta lisätään NCC:n kestävän kehityksen Kielokonseptin avulla.

Kiviainesalueita tarvitaan ympäri Suomea, jotta infran ja talojen rakentamiseen saadaan siihen tarvittavaa rakennusmateriaalia.
– Paimion kiviainesalue on kestävän kehityksen strategiamme mukainen, koska siellä voimme tuottaa materiaalia mahdollisimman lähellä niiden käyttöpaikkoja ja säästää ympäristöä pitkiltä kuljetusmatkoilta. Vanhan alueen hyödyntäminen on tietysti järkevää uuden alueen etsimisen sijasta, NCC:n projektipäällikkö Marjo Sairanen kertoo.

Työ aloitetaan alueen maisemoinnilla

Paimion Tammisillassa sijaitsevan kiviainesalueen louhinta- ja murskaustoiminta aloitetaan myöhemmin lopullisten lupien tultua. Maisemointityöt voidaan kuitenkin aloittaa jo syksyn aikana.
– Merkittävää Paimiossa on, että saamme jatkaa aikaisemmin avatun alueen hyödyntämistä. Vanhaa aluetta myös korjataan maisemoimalla aikaisemman toimijan jättämä jyrkkä rintaus, Marjo Sairanen kertoo. Kiviainesalueen luonnon monimuotoisuutta lisätään tarkoin suunnitelluilla kasvilajeilla sekä rakentamalla niille suotuisia elinympäristöjä. Ne vuorostaan lisäävät tiettyjen eliöiden ja eläinlajien viihtymistä alueella. Aiemmin Kieloalueille on tuotu jopa lepakkopönttöjä ja mehiläispesiä. NCC on kehittänyt Kielo-konseptia vuodesta 2012. Onnistuneita kokemuksia luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä on jo yhdeksällä kiviainesalueella ympäri Suomea.

Ei merkittävää haittaa alueen asukkaille

Kiviainesta tullaan ottamaan Paimiossa pääasiassa vallitsevaa maanpintaa alempaa, jolloin louhintarintaukset muodostavat tehokkaan esteen ympäristöhaittojen leviämiselle. Tämän vuoksi toiminta on mahdollista verrattain lähellä asuinrakennuksia. Paimion Tammisillan ottopaikka sijaitsee liikenteen kannalta erinomaisella paikalla, lähellä moottoritien liittymää, joten rekkaliikenteestä ei aiheudu välitöntä vaaraa tai haittaa lähialueen asukkaille. Räjäytyksiä tehdään vain ennalta sovittuina aikoina.

Lisätietoja:
Marjo Sairanen, projektipäällikkö, NCC Industry, marjo.sairanen@ncc.fi, p. 050 340 6542