Koronaviruksen aiheuttamat toimenpiteet NCC:n työmailla

Töiden jatkuminen NCC:n työmailla

Työt NCC:n työmailla jatkuvat nykyisen aikataulun mukaisesti, ellei muutoksista erikseen ilmoiteta. Noudatamme valmiuslain edellyttämiä toimia ja viranomaisten ohjeistuksia ja edellytämme, että kaikki työmaillamme toimivat samoin. Seuraamme tilannetta koko ajan ja ohjeistamme henkilöstöämme tilannekohtaisesti kaikilla projekteillamme.

Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta teemme yhdessä aliurakoitsijoiden ja tavarantoimittajien kanssa kaikkemme, että projektit etenevät suunnitellusti ja saamme luovutettua ne asiakkaillemme aikataulussa.

NCC tiedostaa, että nykyisessä haastavassa tilanteessa viivästyksiltä ja muilta häiriöiltä ei ehkä täysin voida välttyä. Pyydämme teitä informoimaan meitä kaikista mahdollisista toimintaan liittyvistä vaikutuksista, esimerkiksi:

  • Epäilys henkilön sairastumisesta
  • Ongelmat resurssien riittävyydessä
  • Materiaalitoimitusten viivästykset

Edellä mainituissa tilanteissa pyydämme teitä olemaan välittömästi yhteydessä projektin henkilöstöön parhaan ratkaisun löytämiseksi.

Mikäli uskotte poikkeaman vaikuttavan useampaan projektiin, niin pyydämme lähettämään tiedon myös sähköpostilla hankinta.helpdesk@ncc.fi, jotta saamme kerättyä tiedot ja koordinoitua toimenpiteet keskitetysti.

Tilanteiden muuttuessa NCC suunnittelee mahdollisuuksien mukaan työmaalla suoritettavat työt niin, että hankkeen kokonaisviiveet pystytään minimoimaan niin pitkälle kuin mahdollista.

Viruksen leviämisen torjunta työmailla

Työmaan toiminnassa tulee aina noudattaa koronaan liittyviä viranomaisten ja NCC:n antamia ohjeita tartuntojen ehkäisemiseksi.

Hyvä hygienia on paras tapa ehkäistä koronaviruksen ja kaikkien muidenkin virusten leviämistä. Viruksen leviämistä tulee estää työmaalla huolehtimalla tarkasti käsihygieniasta ja pitämällä ohjeiden mukainen etäisyys muihin työmaalla työskenteleviin henkilöihin.

Ulkomailta palaavien henkilöiden osalta noudatetaan kulloinkin voimassa olevia viranomaismääräyksiä. Sairastuneet ja flunssaoireiset eivät saa tulla työmaalle.

Lisätietoa NCC:n toimintaohjeista koronaviruksen osalta: https://www.ncc.fi/myncc/koronavirus/