Aja hiljaa - tehdään teistä turvallisia

NCC:n Aja hiljaa -kampanjan tarkoituksena on parantaa tietyömaiden turvallisuutta. Kannustamme hiljentämään vauhtia tietyömaan kohdalla, koska se turvaa niin tiellä liikkujia kuin siellä työskenteleviä. Tietyömaa hidastaa matkantekoa hetkellisesti, mutta lopputuloksena on tie, jolla on turvallista, sujuvaa ja mukavaa liikkua.

Nopeusrajoitukset parantavat turvallisuutta

Tietyömaa on aina turvallisuusriski tiellä työskenteleville ja liikkuville. Tietyömaiden turvallisuus paranee eniten nopeusrajoituksia noudattamalla. Hiljainen ajonopeus on tarpeen, jotta sekä auton kuljettajalla että tietyömaalla työskentelevillä on aikaa reagoida erityistilanteisiin. Oman turvallisuutensa vuoksi ohi ajavan kannattaa hiljentää vauhtia myös, koska tietyömaiden ympäristö muuttuu alati.

Työmaiden nopeusrajoitukset

Tietyömaiden nopeusrajoitukset ovat autoilijan etu. Niiden ansiosta tietä ei tarvitse sulkea kokonaan tietöiden ajaksi, vaan toinen kaista voidaan pitää auki. Matkanteko on sujuvaa, kun tietyömaihin varautuu jo automatkaa suunnitellessaan. Tietoa käynnissä olevista tietyömaista löydät Liikenneviraston nettisivuilta.

NCC:n tavoitteena nolla tapaturmaa

Liikenteen seassa työskentely on aina vaarallista ja työ vaatii tekijöiltään jatkuvaa tarkkaavaisuutta. Vakavin onnettomuuksien aiheuttaja on ympäröivä liikenne. INFRA ry:n tilastojen mukaan Suomessa asfalttialalla sattuu vuosittain 1–2 vakavaa työmaan ja ympäröivän liikenteen kohtaamisesta johtuvaa onnettomuutta sekä kymmeniä vaaratilanteita. NCC:n asfaltti- ja maarakennusalan työntekijöille liikenteen aiheuttamia tapaturmia sattuu keskimäärin kaksi vuodessa ja noin kaksikymmentä vaaratilannetta. Turvallisesti toimimalla tapaturmat ovat ehkäistävissä.

NCC sitoutunut tapaturmien vähentämiseen

NCC liittyi vuonna 2010 ensimmäisenä suomalaisena rakennusurakoitsijana osaksi eurooppalaista liikenneturvallisuusfoorumia, jonka tavoitteena on estää vuosittain 25 000 kuolemaa liikenteessä. NCC:n panostus tähän on tehdä tietyömaistaan turvallisia sekä työntekijöille että tien käyttäjille. NCC on myös sitoutunut Rakennusteollisuus RT:n ja sen jäsenyritysten yritysjohtajien tavoitteeseen laskea rakennusalan tapaturmat nollaan vuoteen 2020 mennessä. Käytännössä sitoumus tarkoittaa muun muassa, että tavoitteenamme on vähentää tapaturmia vuosittain vähintään 30 prosenttia.

Aktiiviseen turvallisuustyöhömme kuuluu jo useana vuotena järjestetyn Aja hiljaa -kampanjan lisäksi koulutus, jatkuva seuranta, riskien tunnistaminen, oppiminen ja korjaavat toimenpiteet sekä aktiivinen viestintä.