Uutiset

NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2015 oli 6,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.000.


Tutkittua tietoa tulevaisuuden asumisesta

Tervetuloa tulevaisuuden kotiin! Tutkimustuloksia ja näkemyksiä asumisen tulevaisuudesta -kirja julkaistiin 14.6.

Kirja perustuu Asumisen Tulevaisuus -tutkimushankkeeseen, jonka toteutti kuluttajatrendeihin ja tulevaisuuteen keskittynyt tutkimus- ja konsultointitoimisto 15/30 Research tiiviissä yhteistyössä NCC:n ja Suomen Asuntomessujen kanssa. Tutkimushankkeessa painopiste oli asukkaissa.

- Etenkin rakennusalalla kehityshankkeemme keskittyvät useimmiten asunnon teknisiin ominaisuuksiin, teknologiaan, energiatehokkuuteen tai kaavoitukseen. Kuitenkin asukkaille palvelut ja kotiin liittyvät tunteet on erittäin tärkeitä. Kirjassa yhdistetään mielestäni varsin ansiokkaasti ”kovat” ja ”pehmeät” asumiseen liittyvät teemat, NCC:ltä hankkeessa mukana ollut markkinointi- ja tutkimuspäällikkö Virpi Hartikainen toteaa ja kiittää 15/30 Researchin innovatiivista ja energistä otetta tutkimushankkeessa.

Tutkimushanke koostui kvalitatiivisesta ja kvantitatiivisesta kuluttajatutkimuksesta, asiantuntijahaastatteluista sekä alan asiantuntijoiden workshopeista. Näiden perusteella asumista hahmotettiin kerroksellisena ilmiönä, mikä toistuu kirjan rakenteessa. Kerrokset on nimetty infrastruktuuri-, teknologia-, tunne-, kulttuuri- ja palvelukerrokseksi. Lisäksi kirjassa käsitellään omistamisen tulevaisuutta.

- Suomalainen asuminen on yleisesti ottaen korkeatasoista. Kuitenkin asumiseen liittyvien palveluiden parissa on vielä tilaa innovaatioille. Kuka valtaa tämän paikan? Todennäköisesti se, joka ottaa rohkeasti tulevaisuuden luomisen omiin käsiinsä, 15/30 Researchin toimitusjohtaja Markus Keränen sanoo.