Uutiset

NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2015 oli 6,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.000.


Suomen NCC:n tulos 2012

Tilauskanta oli hyvä ja tulos parani selvästi.

NCC:n Suomen toimintojen liikevaihto oli 982 (905) milj. euroa. Liiketulos oli 41 (26) milj. euroa ja parani edellisestä vuodesta 58 prosenttia. Tulouttamaton tilauskanta vuoden vaihteessa oli 836 (903) milj. euroa. Uusia tilauksia saatiin vajaat 900 milj. euroa.

NCC:n rakennustoiminnan liikevaihto (sisältäen Pietarin ja Baltian) oli 770 (701) milj. ja liiketulos 12 (2) milj. euroa. Rakentamisen painopisteenä oli jatkaa operatiivisen tehokkuuden parantamisohjelmaa sekä terävöittää riskien hallintaa, missä onnistuttiinkin. Projektikatteet vahvistuivat toisella vuosipuoliskolla. Myös korjausrakentamisen kysyntä säilyi voimakkaana.

- Olemme ehdottomasti oikealla tiellä. Suomen tuloksen vahvistuminen todistaa, että olemme panostaneet oikeisiin asioihin. Myös konsernitason tavoitteemme, olla asiakkaan ykkösvalinta, on entistäkin tärkeämpi ohjenuora toiminnassamme nyt ja tulevaisuudessa, rakennustoiminnasta vastaava toimitusjohtaja Harri Savolainen toteaa.

NCC:llä oli vuonna 2012 rakenteilla Suomessa 3 127 kerros- tai rivitaloasuntoa, joista 1 664 oli urakkakohteita. Tilikauden aikana aloitettiin n. 2 223 asunnon rakentaminen, joista omille tonteille vapaarahoitteisia omistusasuntoja oli 728 ja 594 myytiin sijoittajille. NCC Tähtikoteja myytiin 736 kappaletta, joista kolmasosa viimeisen kvartaalin aikana. Valmiita, myymättömiä asuntoja oli vuoden 2012 lopussa 152 kappaletta johtuen sitä, että vuoden lopussa valmistui runsaasti kohteita. Tonttivarantoa täydennettiin etenkin alueilla, joissa tonttipula on rajoittanut uusien kohteiden aloituksia.
Pietarin ja Baltian asuntorakennuttamisesta vastaa NCC AB, rakentamisen ollessa Suomen NCC:n vastuulla. Tilikauden aikana aloitettiin Pietarissa 651 ja Baltiassa 118 asunnon rakentaminen.

Yleisestä epävarmuudesta huolimatta NCC:n toimitiloille ja kauppapaikoille on riittänyt sekä investori- että vuokralaiskysyntää. NCC Property Development teki vuoden 2012 aikana viisi kiinteistökauppaa ja rakenteilla on neljä NCC Business Park -toimitaloa pääkaupunkiseudulla. Käynnissä on myös yksi kaupan hanke sekä Hämeenlinnassa moottoritien yli rakennettavan kaupallisen keskuksen rakennustyöt. Vuoden 2012 aikana valmistui kolme kiinteistöä ja vuokrasopimuksia tehtiin noin 30.000 vuokrattavan neliön osalta.

NCC Roadsin toiminta vastasi normaaleja kausivaihteluja. Urakat ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti ja erityisesti asfalttiliiketoiminnan tulos vahvistui edelliseen vuoteen verrattuna. Sekä volyymit että markkinaosuus kasvoi, osin vuonna 2011 toteutuneen Destia-kaupan seurauksena. Uusien toimintojen integrointi sujui suunnitelmien mukaan, ja yrityskaupan synergiat jopa ylittivät odotukset.

Suomen NCC:n palveluksessa oli keskimäärin 2 900 henkeä. Työturvallisuuden edistämiseksi on NCC-konsernissa yhteiset tavoitteet, minkä lisäksi vuosittain järjestetään mittava työturvallisuustapahtuma, Awareness Day. NCC:n opiskelijayhteistyö on tiivistä, ja suhdanteista riippumatta se on vuosittain palkannut 450 - 500 harjoittelijaa ja kesätyöntekijää tutustumaan alaan ja yritykseen.

NCC kehittää toimintaansa niin, että se edistää kestävää kehitystä ja ekologisempaa rakentamista.
Vuonna 2012 valmistuivat Suomen ensimmäiset toimitalot BREEAM tasoa Very Good; Plaza Business Park Pilke sekä Alberga talo A. NCC haluaa myös tehdä työtä puhtaamman Itämeren puolesta ja on John Nurmisen säätiön avaintukijoita.