Uutiset

NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2015 oli 6,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.000.


Suomen NCC:n ensimmäisen kvartaalin tulos

NCC:n Suomen toimintojen liikevaihto oli 2012 ensimmäisellä kvartaalilla 157 milj. € ja säilyi samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Liiketulos oli -1 milj. €, ollen edellisen vuoden tasolla.

Suomen NCC-toimintojen heikkoon tulokseen vaikutti se, että ensimmäisellä kvartaalilla luovutettiin ainoastaan muutama omaperusteinen asuntohanke sekä joidenkin rakennusprojektien alaskirjaukset. Tilauskanta oli ennätyskorkea, 954 milj. €.

NCC Property Developmentin toimisto- ja liiketilojen kysyntä on säilynyt vakaana. Pääkaupunkiseudulla on käynnissä viisi Business Park –toimistotaloa. Aviapoliksen Plaza Business Parkissa aloitettiin kolmannen vaiheen, neljännen talon rakentaminen. Myös Leppävaaran Alberga Business Parkissa aloitettiin C-vaihe, joka valmistuu kesällä 2013.

Asumisessa kuluttajien luottamuksessa tapahtui vuoden vaihteessa selkeä muutos positiivisempaan suuntaan. Se, yhdistettynä matalaan korkotasoon, sai vauhtia asuntomarkkinoihin. Se mahdollistaa uusien asuntoaloitusten käynnistämisen suunnitelmien mukaisesti. NCC Asumisella oli jakson lopussa käynnissä 1.620 asunnon rakentaminen. Näistä n. 1.100 on kuluttajille myytäviä ja n. 500 sijoittajille myytyjä.

Rakentamisen tilauskanta on pysynyt edelleen korkealla tasolla, joka mahdollistaa liikevaihdon kasvun kuluvalle vuodelle. NCC Rakennuksella oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa NCC Asumisen 1.620 asunnon lisäksi rakenteilla 2.198 asuntoa. Rakentamisen negatiivisen tuloksen aiheuttivat vuoden 2012 alussa valmistuneiden projektien aikataulu- ja kustannusongelmat.

NCC Roadsin liiketoiminta vastasi normaaleja kausivaihteluja. Asfaltin tilauskanta on kehittynyt hyvin.

NCC Suomi, avainluvut Q1, 2012

Saadut työt 182 milj. €
Tilauskanta 954 milj. €
Liikevaihto 157 milj. €
Liiketulos - 1 milj. €
Henkilöstö keskimäärin 2650