Uutiset

NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2015 oli 6,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.000.


NCC uuteen sopimukseen Destian asfalttiliiketoiminnan ostamisesta

Markkinaoikeus hyväksyi viime viikolla NCC:n ja Destian välisen asfaltti- ja päällystysliiketoimintojen kaupan tietyin ehdoin.

NCC on nyt analysoinut markkinaoikeuden asettamat ehdot ja päättänyt perua maaliskuussa 2011 solmitun sopimuksen, koska ehtojen täyttäminen ei olisi täysin NCC:n kontrolloitavissa. NCC ja Destia ovat solmineet uuden sopimuksen, joka toimitetaan Kilpailuviraston hyväksyttäväksi. Viraston odotetaan ottavan asiaan kantaa ennen vuoden vaihdetta.

NCC allekirjoitti maaliskuussa 2011 sopimuksen Destian asfaltti- ja päällystystoimintojen ostamisesta. Liiketoimintakauppa vaati Suomen Kilpailuviraston hyväksynnän. Virasto päätti elokuussa esittää kaupan kieltämistä, minkä jälkeen asia siirtyi markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Viime viikolla markkinaoikeus hyväksyi kaupan antamillaan ehdoilla.

NCC on nyt analysoinut markkinaoikeuden asettamat ehdot ja päätti perua maaliskuussa 2011 solmitun liiketoimintakaupan, koska osoittautui, ettei ehtojen täyttäminen olisi täysin NCC:n kontrolloitavissa. NCC ja Destia ovat solmineet uuden sopimuksen, joka toimitetaan Kilpailuviraston hyväksyttäväksi. Viraston odotetaan ottavan asiaan kantaa ennen vuoden vaihdetta.

Uusi sopimus sisältää Destian asfaltti- ja päällystysliiketoiminnan, lukuun ottamatta pääkaupunkiseudulla sijaitsevaa asfalttiasemaa.

NCC on tiedottanut Destian ja NCC Roadsin välisestä asfaltti- ja päällystystoimintojen kaupasta 24.3.2011, 5.8.2011 ja 2.11.2011.