Uutiset

NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2015 oli 6,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.000.


NCC Suomen alkuvuosi odotusten mukainen

Suomen NCC:n ensimmäisen kvartaalin liikevaihto oli 184 (157) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli 812 (954) miljoonaa euroa ja uusia töitä saatiin 150 (182) miljoonan euron arvosta. Liiketulos oli 2 (- 1) miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä oli 2.674 (2.650).

Rakennustoiminnassa tilauskanta hyvällä tasolla

NCC:n rakennustoiminnan (sisältää Pietarin ja Baltian) liikevaihto 1.1. – 31.3.2013 oli 168 (150) miljoonaa euroa. Sekä liikevaihto että liiketulos, 2 (- 1) miljoonaa euroa, kasvoivat. Tilauskantaa kertyi 619 (697) miljoonaa euroa. Uusien töiden määrä oli 128 (175) miljoonaa euroa.
Pietarissa oli rakenteilla 1.287 asuntoa ja Baltiassa 108 asuntoa. Lisäksi Baltiassa oli rakenteilla toimistotiloja noin 25.000 m2.
- Liiketoimintamme kausiluontoisuus näkyy volyymissamme. Tilaus-kanta pieneni odotetusti, mutta oli kuitenkin hyvällä tasolla. Tulos on odotusten mukainen ja hyväksyttävä, mutta edelleen on korostettava sitä parantavien toimien tärkeyttä, NCC Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Harri Savolainen toteaa.

Asuntorakentaminen – yhteensä 3 372 asuntoa rakenteilla

Alkuvuoden omaperusteisten kohteiden myynti oli ennakoidusti ennätystasolla johtuen maaliskuun alusta voimaan tulleesta varainsiirtoverolain muutoksesta. Samalla valmiiden myymättömien määrää pystyttiin olennaisesti pienentämään. Sijoittajamyyntikohteiden myynti sujui hyvin, mutta osa myydyistä hankkeista tuloutuu vasta Q2:lla. Prosessiviiveiden vuoksi myös aloituksia siirtyi seuraavalle vuosineljännekselle. Ensimmäisellä kvartaalin lopussa NCC:llä oli Suomessa rakenteilla yhteensä 3.372 asuntoa, joista omaan tonttivarantoon perustuvia NCC Tähtikoteja ja sijoittajille myytyjä asuntoja 1.351. Myynnissä oli 467 asuntoa, joista 104 valmiita. Kokonaisuudessaan myyntimäärät ylittivät selvästi aloitusten määrän.

Kiinteistökehittäjät aktiivisia

NCC Property Developmentin toimisto- ja liiketilojen vuokralais- ja sijoittajakysyntä on säilynyt vakaana. Vertailukauden lopussa oli käynnissä kauppakeskushankkeet Hämeenlinnassa ja Tampereella sekä viisi toimistokohdetta pääkaupunkiseudulla.
NCC Property Development myi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Kiinteistö Oy Plaza III Loisteen OP-Pohjola –ryhmän yhtiöille.

Isoja rakennushankkeita kehitteillä

Ensimmäisen kvartaalin aikana NCC allekirjoitti kaksi merkittävää kiinteistökehityssopimusta. Yhteistyössä VR:n kanssa aloitetaan toimisto- ja asuinalueen suunnittelu Helsingin Vallilaan, yhteensä n. 50-60.000 kem2. Rakentamisen aloitus riippuu markkinatilanteesta ja sen valmistumisen arvioidaan sijoittuvan vuoteen 2018. Lisäksi NCC ja Skanska saivat Vantaan kaupungilta Kivistön kaupunkikeskuksen suunnitteluvarauksen. Noin 100.000 kem2 suuruinen liike- ja palvelukeskus sisältää yksityisiä ja julkisia palveluja sekä asumista. Tavoitteena on saada alueen ensimmäinen vaihe käyttöön vuonna 2017.

Asfaltti, kiviaines ja tienhoito valmistautuvat kesään

NCC Roadsin ensimmäisen vuosineljänneksen tulos seurasi normaalia kausivaihtelua.