Uutiset

NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2015 oli 6,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.000.


NCC Roads siirtyi ekoenergiaan

Suomen NCC Roads on ryhtynyt käyttämään Suomen Luonnonsuojeluliiton sertifioimaa Ekoenergia-merkittyä sähköä.

Jatkossa kaikki yrityksen käyttämä sähkö tuotetaan tuulivoimalla. Ekoenergiaan siirtymisen myötä Roads vähentää vuotuista päästötaakkaa lähes 1 700 tonnia. Samalla yritys tukee maisema- ja lintuystävällisen tuulivoiman rakentamista.

Päästöt pienemmiksi

NCC Roads siirtyi ekoenergiaan.Ekoenergia on vihreää sähköä, jolle on myönnetty Suomen luonnonsuojeluliiton Ekoenergia-merkki. Vihreä sähkö tarkoittaa uusiutuvista energianlähteistä tuotettua sähköä: tuulivoimaa, bioenergiaa, aurinkoenergiaa tai vesivoimaa. Suomen NCC Roadsin kaikki sähkö ostetaan jatkossa Vattenfallilta ja sähkö on Ekoenergia-merkittyä tuulisähköä.

NCC Roads kuluttaa sähköä vuosittain noin 8 000 MWh. Suurin yksittäinen sähkönkuluttaja on Vantaan asfalttiasema, joka viime vuonna käytti sähköä jopa lähes 1 600 MWh. Myös kiviainesten murskaaminen kuluttaa paljon sähköä. Sähkön kulutuksella Roads aiheuttaa vuosittain 1 700 tonnin keskimääräiset kasvihuonepäästöt (CO2 ekv). Ekoenergian ostamisen myötä sähkönkulutuksen päästökerroin muuttuu nollaksi.

NCC Roads on NCC:n suurin ympäristöhaittojen aiheuttaja: Roads käyttää öljypohjaista bitumia, murskaa kalliota ja suolaa teitä. Yhteiskunta tarvitsee kuitenkin edelleen asfalttia, kiviaineksia ja tienhoitoa, joten toimintaa ei voi kokonaan lopettaa. Haittoja voidaan silti pienentää. Ekoenergia on yksi keino, jolla NCC Roads korvaa ympäristölle aiheuttamia vahinkoja.

Maisema- ja lintuystävällistä tuulivoimaa

Ympäristölle haitatonta energiantuotantoa ei ole, mutta tuotannon ympäristövaikutuksissa on merkittäviä eroja. Energian kuluttaja voikin vaikuttaa kahdella tavalla: vähentämällä energiankulutustaan ja valitsemalla käyttöönsä vähiten haitallisia energiantuottotapoja. Tuulivoima on hyvin vähäpäästöinen energiantuotantomuoto, ja rakennuskustannusten jälkeen sen ylläpitokustannukset ovat erittäin pienet. Kun tuulivoimala tulee käyttöikänsä päähän, se on helppo purkaa ja sen pysyvät ympäristövaikutukset jäävät vähäisiksi. Tuulivoimasta voi kuitenkin olla myös haittaa. Linnuille tärkeille alueille sijoitetut tuulivoimalat häiritsevät niiden ruokailua, pesintää ja muuttoreittejä. Väärään paikkaa sijoitettu tuulivoimala voi myös tuhota merkittäviä maisema-alueita, vanhoja kulttuuriympäristöjä tai luonnonsuojelualueita. Ekoenergia-merkityn tuulisähkön kriteerit edellyttävät, ettei voimaloita sijoiteta tällaisille alueille. Ostamalla juuri Ekoenergia-merkittyä tuulisähköä NCC Roads tukee maisema- ja lintuystävällisen tuulivoiman rakentamista.