Uutiset

NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2015 oli 6,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.000.


NCC perustaa kierrätysterminaaleja Pohjoismaihin

NCC Recycling -kierrätysterminaaleissa tullaan käsittelemään rakennus- ja maarakennusjätteitä. Konsepti on yksi NCC-yhtiöiden toimenpiteistä, jolla panostetaan voimakkaasti kestävään kehitykseen ja vähennetään rakentamisen ympäristövaikutuksia.

NCC Recycling perustuu elinkaariajatteluun, missä kaikki mahdollinen rakennus- ja maarakennusmateriaali pyritään hyötykäyttämään. Kierrätysterminaaleissa otetaan vastaan ja jalostetaan ensisijaisesti asfalttia, betonia, kiviaineksia, kaivumaita ja puutarhajätettä. Jalostettua materiaalia voivat hyödyntää sekä NCC:n oma tuotanto että alan muut toimijat. Lisäksi terminaalit tarjoavat neitseellisiä materiaaleja sekä toimivat tarvittaessa maankaatopaikkoina.

NCC haluaa vastata yhteiskunnan kiristyviin vaatimuksiin ja vahvistaa vastuullista toimintaansa panostamalla kierrätysterminaaleihin. NCC Recycling -konsepti noudattaa EU:n jätedirektiivejä ja valtakunnallisia jätesuunnitelmia. Lisäämällä materiaalien kierrätysmahdollisuuksia NCC uskoo myös vähentävänsä yleisesti jätteiden luvatonta jättämistä luontoon.
- Tavoitteemme on olla Pohjoismaiden johtava toimija rakennus- ja maarakennusjätteiden kierrättämisessä, sanoo NCC Roadsin liiketoiminnan kehitys- ja markkinointijohtaja Hans Säll Ruotsista. - Ympäristövaikutusten pienentäminen ja resurssien säästäminen ovat tärkeä osa työtämme.

NCC:llä on jo toimivia kierrätysterminaaleja Pohjoismaissa. Konsernin tavoitteena on perustaa vähintään 30 terminaalia vuoteen 2016 mennessä.

Liiketoiminnan kehitys- ja markkinointijohtaja Hans Säll NCC Roads Holding AB:sta luennoi INFRA 2012 Infrajohtamisen tulevaisuuspäivässä Wanhassa Satamassa ti 6.3.2012 klo 14.00 - 14.20 ja on tämän jälkeen yleisön tavattavissa klo 14.30–15.00.