Uutiset

NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2015 oli 6,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.000.


NCC Green Asphaltin tuotanto käynnistyi

Perinteistä asfalttia ympäristöystävällisemmin tuotetun NCC Green Asphaltin tuotanto on alkanut Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Keski-Suomessa. NCC Green Asphalt vähentää asfaltintuotannon hiilidioksidipäästöjä jopa 30 prosenttia.

NCC Green Asphalt® on asfaltin valmistusmenetelmä, joka perinteiseen asfaltinvalmistukseen verrattuna vähentää asfaltintuotannon hiilidioksidipäästöjä 25–30 prosenttia. NCC:n kehittämässä menetelmässä asfalttimassa valmistetaan perinteistä asfalttia matalammassa lämpötilassa, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjen lisäksi myös typpidioksidin, hiilimonoksidin ja rikkidioksidin päästöjä ympäristöön.

Kunnille ja yrityksille tuote tarjoaa mahdollisuuden pienentää omaa hiilijalanjälkeä.
– Esimerkiksi niin sanotut Hinku-kunnat eli Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa mukana olevat kunnat voivat käyttää NCC Green Asphaltia yhtenä keinona kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, toteaa NCC Roadsin myyntijohtaja Jari Kortelainen.

Suomessa NCC Green Asphaltilla on päällystetty muutamia pilottikohteita, mutta Ruotsissa NCC:n kehittämää tuotetta on käytetty jo kymmenisen vuotta, myös moottoriteillä. Tuotetta voidaan nyt valmistaa Suomessa viidellä NCC:n asfalttiasemalla: Vantaalla, Turussa, Riihimäellä, Tampereella ja Jyväskylässä.

Parantaa myös työympäristöä

NCC Green Asphalt -menetelmä vähentää myös päällystystyömaan ympäristöhaittoja ja parantaa työturvallisuutta, sillä kuumuus jää alhaisemmaksi ja savua ja hajua ei synny yhtä paljon kuin perinteistä asfalttia valmistettaessa. Tällä on merkitystä varsinkin silloin, kun päällystetään sisätiloissa tai huonosti tuulettuvilla alueilla kuten hallissa, tunnelissa tai suljetuilla piha-alueilla.

Laadultaan NCC Green Asphalt on vähintään yhtä hyvä kuin perinteinen asfaltti, ja menetelmällä voidaan valmistaa lähes kaikkia asfalttityyppejä. Valmistuslämpötila vaikuttaa bitumin ominaisuuksiin perinteistä menetelmää vähemmän, minkä ansiosta päällysteen sideaine menettää elinkaarensa aikana ominaisuuksiaan tavallista hitaammin. Siten päällyste kestää pitkään. NCC Green Asphalt on myös täysin kierrätettävä tuote.