Uutiset

NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2015 oli 6,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.000.


NCC ennakoi tiukempia aikoja

Suomen NCC:n liikevaihto kolmannen neljänneksen lopussa oli 668 (643) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli 814 (924) miljoonaa euroa ja uusia töitä saatiin 660 (664) miljoonan euron arvosta. Liiketulos oli 14 (16) miljoonaa euroa.

Rakennustoiminnassa tulos parani

NCC:n rakennustoiminnan (sisältää Pietarin ja Baltian) liikevaihto 1.1. – 30.9.2013 oli 568 (538) miljoonaa euroa. Sekä liikevaihto että liiketulos, 10 (5) miljoonaa euroa, kasvoivat. Tilauskantaa kertyi 617 (668) miljoonaa euroa. Uusien töiden määrä oli 530 (533) miljoonaa euroa.

NCC:llä oli rakenteilla 30.9. yhteensä 5.054 asuntoa, joista 2.060 Pietarissa ja Baltiassa.

- NCC Rakennuksen tammi-syyskuun liikevaihto ja tulos ovat parempia kuin vuotta aiemmin. NCC:n tulevaisuutta turvaavat muutamat pitkäkestoiset, isot hankkeet sekä korjausrakentamisen tasaisena pysynyt kysyntä. Vuokra-asuntojen tarve ja asuntosijoittajien entistä aktiivisempi markkinoille tulo mahdollistavat uudet asuntorakentamisen aloitukset, NCC Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Harri Savolainen toteaa.

Loppukesästä uuden työkannan saanti on hidastunut ja urakkakohteiden hintataso tiukentunut. Viimeisimpien suhdannekatsauksien mukaan rakentaminen pysyy vielä ensi vuodenkin miinuksella, minkä lisäksi uudisrakentamisen aloitukset ovat vajonneet edellisen taantuman pohjalukemiin. Paineet sopeuttaa kustannukset heikentyneeseen tilauskantaan johtavat siihen, että kaikissa NCC:n rakennustoiminnan yksiköissä YT-neuvottelut ovat käynnissä tai käynnistyvät.

Asuntokauppa vilkastui syksyä kohden

NCC Asumisella on rakenteilla omaan tonttivarastoon perustuvia asuntoja 1.360 kappaletta. Epävarmuus sekä Suomen että omasta taloudesta jarrutti asiakkaiden päätöksentekoa. Syksyä kohden asuntojen kysyntä kuitenkin vilkastui pankkien löysättyä hiukan kireää luotonantopolitiikkaansa. Uusia kohteita aloitettiin varovaisesti ja myynnissä oli 508 asuntoa, joista 89 valmiita. Asuntomarkkinoilla tarjonta ei vastaa edelleenkään kysyntää. Tarvetta on pienille asunnoille, mutta kaupunkien kaavoituspolitiikka suosii perheasuntoja. Vuokra-asuntojen sijoittajakysyntä pysyi hyvänä, mutta kolmannelle vuosineljännekselle ei ajoittunut kohteiden myyntejä suoraan sijoittajille tai yleishyödyllisille yhteisöille.

Toimitilakehityksessä sekä kauppakeskus- että toimistohankkeita

NCC Property Developmentilla oli käynnissä kolme merkittävää kauppakeskushanketta Espoossa, Hämeenlinnassa ja Tampereella. Vuokralaiskiinnostus näihin kohteisiin on korkealla ja vuokrausasteet ovat hyvällä tasolla. Toimistohankkeita oli kauden aikana käynnissä kaksi, Helsingissä ja Vantaalla. Hyvillä sijainneilla oleville moderneille toimistotiloille on kysyntää. Kansainvälisen Euromoney-lehden äänestyksessä NCC valittiin Suomen parhaaksi toimisto- ja liiketilojen kiinteistökehittäjäksi.

Roads toimi kireässä kilpailutilanteessa

NCC Roadsin kilpailutilanne jatkui kireänä. Kiviainesliiketoiminnan ja asfaltin volyymit jäivät edellisvuotta alhaisemmiksi. Markkinakehityksen odotetaan olevan vaatimatonta myös tulevana vuonna.