Uutiset

NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2015 oli 6,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.000.


Kehittyvä kerrostalo - itsenäinen kerrostaloasunto

NCC:n ja Fennian itsenäinen kerrostaloasunto –projekti Helsingin Viikissä on osa Helsingin käynnistämää Kehittyvä kerrostalo –ohjelmaa.

 ”Tiivis, toimiva, hyvä palvelutaso ja joukkoliikenne”, siinä Helsingin visio hyvästä asumisesta. Kaupungilla on hyvät mahdollisuudet ohjata rakentamista haluamaansa suuntaan, koska se omistaa valtaosan rakennusmaasta. Kehitystarpeet ovat teknisiä, toiminnallisia, esteettisiä, sosiaalisia sekä asuntopoliittisia ja rakentamisprosessiin liittyviä. Tontinvarauksissaan Helsinki pyrkii edistämään kehittämishankkeita, jotka tarjoavat uusia ratkaisuja asumiseen.

Helsinki on käynnistänyt Kehittyvä kerrostalo -ohjelman, jonka avulla pyritään toteuttamaan uudenlaisia ja yksilöllisiä suunnittelu- ja asumisratkaisuja. Tähän mennessä ohjelmaan on hyväksytty yksitoista hanketta eri puolilla kaupunkia. NCC:n ja Fennian itsenäinen kerrostaloasunto –projekti Helsingin Viikissä on niistä ensimmäisiä.

- Viikin tiedepuistoon toteutuvat asuntoyhtiöt Viikinportti ja Tsinnia jatkavat ansiokkaasti Eko-Viikin perinteitä energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämisessä, Helsingin kaupungin projektinjohtaja Heikki Rinne toteaa.

Asukkailta kerätään palautetta

Itsenäinen kerrostaloasunto –hankkeessa selvitetään kahden erilaisen ratkaisun eroavaisuuksia suhteessa lämmitykseen, vedenkulutukseen ja asunnon varastotiloihin. Asukkailta kerätään palautetta ja vertaillaan heidän kulutuskäyttäytymistään.
- Viikin kehityshankkeen tuloksena toteutuu toive itsenäisyyden lisääntymisestä myös kerrostaloasumisessa. Uutta on mm. sisälämpötilojen huonetilakohtainen säätömahdollisuus siten, että jokainen valitsee itse huonelämpötilansa ja myös vastaa peruslämmön yli menevästä kulusta. Asukkaiden kulutuskäyttäytymistä seurataan tulevina vuosina, jolloin näemme, pienentävätkö tällaiset järjestelyt rakennuksen lämmitysenergiankulutusta. Huoneistokohtainen vedenmittaus on jo arkipäivää, mutta tämän hankkeen tiimoilta lähestymme samaa myös lämmityksen osalta, NCC:n asuntorakentamisen aluejohtaja Harri Savolainen kertoo.
Itä-Suomen yliopiston professori Anneli Juntto tutkii asukkaiden kokemuksia ja suhtautumista huoneistokohtaisiin palveluihin. Energia-asiantuntija, DI Jukka Pakarinen Optiplan Oy:stä tekee energiatalouteen liittyvät tutkimukset.

Energiaystävällinen pistetalo

Itsenäinen kerrostaloasunto –hankkeen suunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy.
- Talotyyppinä on syvärunkoinen energiaystävällinen pistetalo, jossa porrashuone on rakennuksen keskellä, kuitenkin luonnonvaloa hyödyntäen. Asunnoissa sisä- ja ulkotilat liittyvät toisiinsa myös mahdollisimman valoisalla, mutta energiatehokkaalla tavalla, professori Tuomo Siitonen valottaa.

Viikin hankkeen toteuttaa NCC. Nyt valmistuvan Viikinportin vuokratalon omistaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, ja itsenäisen asumisen elementtejä sisältävä Tsinnia on Hitas-kohde, joka valmistuu loppukeväästä 2012.