Uutiset

NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2015 oli 6,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.000.


Jyväskylän Senja-korttelin rakentaminen käynnistyy

Kortepohjan seniorikortteli nimettiin Senja-kortteliksi. Alue suunnitellaan yli 55-vuotiaille.

Kortepohjan keskustaan tulee monipuolinen varttuneiden ihmisten asumis- ja palvelukokonaisuus, jossa otetaan huomioon erilaisessa elämäntilanteessa asuvat seniorit. Aktiivisille varttuneille tarjotaan nykyaikaisia omistusasuntoja, enemmän palvelua ja hoivaa tarvitseville tehostettuja palveluasuntoja sekä vuokra- ja asumisoikeusasuntoja.

Jyväskylän kaupunki käynnisti hankkeen jo vuonna 2009 ja sen kehittämiskumppaneiksi ja toteuttajiksi valittiin kilpailun perusteella NCC Rakennus, TA-yhtiöt, Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot ja Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys.

Senja-kortteliin tulee kuusi asuin- ja palvelurakennusta, 200 asuntoa 350 ihmiselle. Rakentaminen on käynnistynyt TA-yhtiöiden vuokra- ja asumisoikeustalojen osalta, kesällä käynnistyy NCC:n Aktiivikoti ja syksyllä 2013 Jyväskylän hoivapalveluyhdistyksen ja Jyväskylän nuoriso- ja palveluasuntojen vuokra-asuntokohteet. Suhdanteista riippuen alueen rakentaminen kestää noin kolme vuotta.

Ainutlaatuinen ja monipuolinen palvelukonsepti

Senja-korttelin asukkaat voivat halutessaan tukeutua palveluohjaajaan, joka ohjaa ja neuvoo etuusasioissa, järjestää harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa ja on asukkaiden apuna turvallisen arjen sujumisessa. Yhteisöllisyyttä tukevat alueelle tulevat ravintolapalvelut, yhteis-, hoito- ja kerhotilat. Monipuoliset terveys- ja hoivapalvelut mahdollistavat kotona asumisen mahdollisimman pitkään.
- Seniorikorttelin kaavoittaminen on ollut vaativa ja pitkäkestoinen projekti. Työyhteenliittymän ja kaupunkisuunnittelun yhteistyöllä olemme päässeet laadukkaaseen ja toiminnallisesti monipuoliseen kokonaisuuteen, jolla on koko Kortepohjan kehittämiseen myönteinen vaikutus, Jyväskylän asemakaavapäällikkö Leila Strömberg toteaa.