Uutiset

NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2015 oli 6,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.000.


Ensimmäinen NCC Recycling -terminaali avattu Suomeen

Suomen ensimmäinen NCC Recycling -kierrätysterminaali on avattu Nokialle. Kierrätysterminaali vähentää rakennusjätteiden, kuten kiviainesten, betonin ja maa-ainesten, päätymistä kaatopaikalle tai luontoon.

Kierrätysterminaaleille on tarvetta, sillä rakennusmateriaalien kierrätys lisääntyy. EU:n jätedirektiivi vaatii, että viimeistään vuonna 2020 vähintään 70 prosenttia kaikesta maa- ja rakennusjätteestä kierrätetään.
– Rakennusmateriaalien kierrätysterminaaleja ei ole nyt riittävästi. EU-direktiivin tavoitteisiin ei päästä lisäämättä kierrätysmahdollisuuksia, toteaa NCC:n kehityspäällikkö Jukka Viitanen.

Suomen ensimmäinen NCC Recycling -terminaali avattiin Nokialla Porin yhdystien varressa, missä toiminta on käynnistynyt materiaalien vastaanotolla. Seuraava terminaali NCC:llä on tarkoitus avata pääkaupunkiseudulle, Mäntsälän Ohkolaan. NCC:n tavoitteena on perustaa Pohjoismaihin vuoteen 2016 mennessä 30 uutta kierrätysterminaalia. Nyt niitä on kymmenkunta, suurin osa Ruotsissa ja Tanskassa.

Kierrätysterminaalit vähentävät luonnonvarojen käyttöä

Kierrätysterminaaleissa vastaanotetaan ja jalostetaan ensisijaisesti asfalttia, betonia, kiviaineksia, kaivumaita ja puutarhajätettä.
– Asiakkaillemme nämä ovat ylimääräisiä materiaaleja, jotka muutoin joutuisivat kaatopaikalle. Voimme siis auttaa asiakkaita heidän jäteongelmissaan ja ympäristötavoitteiden täyttämisessä. Samalla palveluntarjontamme kasvaa merkittävästi, Jukka Viitanen sanoo.

Materiaalit käytetään tehokkaasti hyödyksi. Puuainekset haketetaan ja käytetään energiatuotannossa, betoni ja kivi murskataan ja niillä korvataan luonnon kiviaineksia muun muassa maarakentamisessa. Maa-aineksia puolestaan käytetään esimerkiksi multana ja täytemaana. Jalostettua materiaalia voivat hyödyntää NCC:n asiakkaat sekä NCC:n oma rakennustuotanto.

NCC Recycling vahvistaa vastuullista toimintaa

NCC Recycling on NCC:n uusi kierrätyskonsepti Pohjoismaissa. NCC Recycling perustuu elinkaariajatteluun, missä kaikki mahdollinen rakennus- ja maarakennusmateriaali pyritään käyttämään hyödyksi. Näin voidaan vähentää luonnonvarojen käyttöä, kasvihuonepäästöjä ja jätteiden luvatonta jättämistä luontoon.

NCC Recycling -konsepti noudattaa EU:n jätedirektiivejä ja valtakunnallisia jätesuunnitelmia. Panostamalla jätteiden kierrätykseen NCC vastaa yhteiskunnan kiristyviin vaatimuksiin ja vahvistaa vastuullista toimintaansa.