Toimitilojen korjaukset ja tilamuutokset

Oletko jo suunnitellut tarvittavat korjaustoimet? Tarvitsetko kustannustehokasta toteutusta tai rakentamisresurssia? Haluatko vielä joltain osin rakentajan tuovan omia näkemyksiään urakan toteutukseen?

Urakointi on perinteinen tapa toimia ja voi antaa hyvän lopputuloksen korjaushankkeelle. Jos haluat varmistua kustannustehokkuuden lisäksi hyvästä laadusta, muutosten hallinnasta, pitävästä aikataulusta tai rakennusaikaisesta viestinnästä, kannattaa nämä valintakriteerit tuoda esille tarjouspyynnössä.

NCC on tehnyt vuosikymmeniä lukuisia vaativia ja isoja korjaushankkeita kiinteistöjen omistajille ja julkisille tahoille.

Toteutamme korjaushankkeet yhdessä sovittavalla mallilla, esim. D&B, projekti- ja johtourakkana tai kiinteähintaisena urakkana.