Tiivis asfaltti

Tiivis asfaltti on erityisen läpäisemätön asfalttipäällyste, joka estää aineiden pääsyn sen alapuolisiin kerroksiin.

Tiivistä asfalttia käytetään erilaisissa ympäristönsuojausrakenteissa,  joissa päällysteen läpi ei saa imeytyä haitallisia aineita pohjavesiin. Tällaisia erityiskohteita ovat esimerkiksi kaatopaikat, kompostointi­alueet, läjitys- ja varastokentät sekä erilaiset altaat. Tiivis asfaltti soveltuu myös liikennöitäville alueille.

Tiiviin asfaltin vedenläpäisykerroin on alle 10–10 m/s. Päällysteen tiiviys varmistetaan sideainerikkaalla asfaltti­massalla ja huolellisella levitystyöllä. Myös pohjarakenteen kantavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.