Pohjarakentaminen

NCC:n palveluihin kuuluvat kaikki pohjarakentamisen ratkaisut. Oleellinen osa pohjarakentamista on tontin esirakentaminen, johon sisältyy pilaantuneen maan poisto, puhtaan maan toimittaminen tontille ja aluerakentaminen.

Rakennuspohjat ja -perustukset

NCC:n toteuttamaan urakkaan sisältyvät kaivu- ja louhintatöiden lisäksi erilaiset pohjanvahvistustoimenpiteet. Toimitamme niin työnaikaiset kuin pysyvät tukiseinät ja ankkuroinnit sekä paalutukset, pohjaveden alennukset, kunnallistekniikan siirrot ja talotekniset liittymät, kuten kaukolämpö ja -kylmä sekä vesihuolto.

Maaperän vahvistaminen ja rakennuskaivannot

Maaperän vahvistaminen on tärkeä työvaihe, johon sisältyvät esimerkiksi paalulaatat, massa- ja pilaristabilointi sekä kevytsora- ja vaahtolasikevennys.

NCC:n toteuttamiin rakennuskaivantoihin liittyvät louhinta- ja täyttötöiden lisäksi työnaikainen kuivana pito, työnaikaiset tukiseinät sekä pohjavedenalennukset. Suunnittelemiamme ja toteuttamiamme vaativia paalutuskohteita ovat esimerkiksi HOAS Kalasatama, As Oy Zeniitti ja Atsimuutti.