• Kuninkaantien lukio ja uimahalli Espoossa toteutettiin NCC:n Ekokonseptin avulla.

Ekokonsepti

Rakennus on sijoitus pitkälle tulevaisuuteen. NCC:n Ekokonseptilla saat elinkaariedullisen rakennuksen järkevin investoinnein.

Ekokonsepti on NCC:n kehittämä malli uudenlaisesta kumppanuudesta, joka perustuu rakentamisen elinkaariajatteluun.

Etuja koko elinkaaren ajalle

Ekokonsepti tarjoaa tilaajalle merkittäviä etuja rakennuksen koko elinkaaren ajalle kohteen suunnittelusta rakennuksen ylläpitoon asti. Ekokonsepti antaa luotettavaa tietoa investointipäätösten pohjaksi ja kertoo rakennusten käyttö- ja huoltomenojen tason tulevina vuosina.

Suurin osa rakennuksen elinkaaren aikaisista kustannuksista sitoutuu jo suunnitteluvaiheessa. Usein investointipäätökset tehdään kuitenkin pelkkien rakentamiskustannusten perusteella ilman, että tunnetaan investointiratkaisun vaikutuksia myöhempiin ylläpito- ja käyttökustannuksiin.

Asiakkaille lisäarvoa tuottava toimintamalli

Ekokonseptissa suunnittelu, rakentaminen ja haluttaessa myös ylläpito kytketään yhdeksi kokonaisuudeksi. Yhdessä asiakkaan kanssa määrittellään tilantarpeet täyttävä elinkaariedullinen ratkaisu. Ekokonseptin keskeinen ominaisuus on elinkaarikustannusten, rakennuksen ominaisuuksien, investointikustannusten ja ympäristökuormien asiakaslähtöinen optimointi.

Kun kerrot meille tilantarpeesi, saat tietoa eri vaihtoehdoista kustannuksineen. Työkalunamme on EstiModel, jolla määritetään rakennuksen investointi- ja elinkaarikustannukset sekä ympäristökuormat. Ohjaamme suunnittelua EstiModel-ohjelman avulla siten, että taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteesi toteutuvat.