Tule töihin

Haluatko tulla rakentamaan kanssamme kestävämpää tulevaisuutta? Hae osaavaan ja uudistushenkiseen joukkoomme!


Harjoittelijana NCC:llä

Laadukas harjoitteluohjelma on meille tärkeä. Harjoittelijamme viihtyvät ammattilaistemme ohjauksessa ja työmaiden rennossa ja reilussa ilmapiirissä.

Olemme panostaneet paljon harjoitteluohjelmamme ja harjoittelijoiden ohjaamisen laatuun. Harjoittelijoiden meille antama palaute on ollut hienoa ja innostavaa luettavaa. Hyvä perehdytys ja ohjaus on myös yksi Vastuullinen kesäduuni -kampanjan periaatteista. NCC on mukana tässä hienossa kampanjassa ja toteuttaa harjoittelua näiden periaatteiden mukaisesti.

NCC:llä panostetaan harjoittelijoiden ohjaukseen. Ennen harjoittelua jokaiselle harjoittelijalle nimetään ohjaaja ja laaditaan kirjalliset tavoitteet harjoittelun ajaksi. Tavoitteet rakennetaan sinun osaamisen ja kokemuksen mukaan. Tavoitteet ovat erilaisia riippuen siitä, oletko menossa ensimmäistä kertaa työmaalle haalari-harjoitteluun vai oletko jo kerryttänyt kokemusta useamman harjoittelujakson ajan, jolloin tavoitteissasi näkyy kasvava vastuu.

Harjoittelun aikana tavoitteitasi ja työskentelyä seurataan ja ohjaaja ja esimiehesi ovat tukenasi koko harjoittelun ajan. Harjoittelun lopuksi jokaisen harjoittelijan kanssa käydään arviointi-keskustelu, johon osallistuvat sinun lisäksesi ohjaaja ja esimiehesi. Arviointikeskustelussa käydään läpi harjoittelun sujuminen, tavoitteiden toteutuminen ja sovitaan mahdollisesta jatkosta.

Moni harjoittelija löytää NCC:stä tulevan työantajan!