• Juha-Veikko Nikulainen

    Juha-Veikko Nikulainen

”Kivistö on uusista alueista mielenkiintoisin.”

Asuminen, työpaikat, kauppa ja liikkuminen. Vantaan kaupunki kehittyy vauhdilla ja perusasiat edellä. Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Juha-Veikko Nikulainen seuraa ja vaikuttaa kehitykseen paraatipaikalta. Missä on Vantaan kehittämisen maantieteellinen painopiste lähitulevaisuudessa?

- Kivistö sijaitsee erinomaisessa paikassa kehäradan ja kolmostien kainaossa ja uusista alueista isoin, jo näistä johtuen alue on hyvin mielenkiintoinen. Myyrmäkeä ja hallinnollisena keskuksena olevaa Tikkurilaa täydennysrakennetaan. Ja vaikka Vantaalle ei jatkossakaan tule yhtä keskusta, liimaa kasvava Aviapolis idän ja lännen entistä vahvemmin yhteen. Kehitystä tapahtuu koko Vantaan alueella.

Kivistöstä puhutaan ekokaupunkina, mitä se käytännössä tarkoittaa?

- Ekokaupunki on monen asian summa. Ensimmäisenä tietysti se, että alueelle on erinomaiset julkiset kulkuyhteydet, joita vielä tukee vahva pyöräilyteema. Lisäksi alueelle tulee monia edistyksellisiä ratkaisuja, kuten keskitetty putkistoon perustuva jätehuolto, vettä säästävä hulevesiratkaisu, viherrakentamista ja Pohjoismaiden suurin puukerrostalo.

Keitä ovat Kivistön tulevat asukkaat?

- Tätä ei voi vielä täysin tarkasti tietää, mutta asuntoja tulevat ostamaan ja vuokraamaan niin yksinasuvat, pariskunnat kuin perheetkin. Nyt jo pidemmällä tähtäimeillä asuntoja ostavat piensijoittajat ovat alueesta kiinnostuneita, mistä voi päätellä, että alueeseen ja sen arvonnousuun uskotaan.

Vantaata pidetään autoilun ja raideliikenteen kaupunkina, mitkä näiden painostuserot ovat jatkossa?

- Vantaasta puhuttaessa ei myöskään pidä unohtaa bussliikennettä, eikä myöskään lentokenttää. Kehäradan myötä junayhteydet tulevat paranemaan, joten raideliikenteen merkitys ei ainakaan vähene. Vantaa on iso alue, jossa tarvitaan monenlaisia liikkenneratkaisuja.

Mikä on kaupan rooli Vantaan kehityksessä?

- Kauppa hoitaa tietysti omaa tehtäväänsä ja parantaa osaltaan alueiden palvelutarjontaa. Kaupunki tukee tätä rakentamalla infraa. Voidaan sanoa, että kauppa on yksi moottoreista, jotka vievät kaupunkia eteenpäin.

Tutustu Kivistön kaupunkikeskuksen videoon ja lue lisää hankkeesta.