Rekisteriseloste - NCC Building

Henkilötietolain (HetiL 523/99, 10 §) mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä: 2.5.2016

1. Rekisterinpitäjä
NCC Suomi Oy
Mannerheimintie 103a, PL 13
00280 Helsinki
puh. 010 507 51

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Maarit Seitsonen
Mannerheimintie 103a, PL 13
00280 Helsinki
puh. 010 507 5383

3. Rekisterin nimi
Henkilörekisteri korjausrakentamisen palveluista kiinnostuneista.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Korjausrakentamispalveluihin yhteydenottaneiden asiakkaiden tietojen ylläpito markkinointia ja yhteydenottoja varten.

5. Rekisterin tietosisältö
Nimi, osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoite ja palvelut mistä ollaan oltu kiinnostuneita, sekä yhteydenottoajankohdat ja -tavat.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaista rekisteröidään ne tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa erilaisten menekinedistämistoimenpiteiden yhteydessä tai verkkosivuja käyttäessään, sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättäviä tietoja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
ATK:lle talletetut tiedot on suojattu käyttöoikeuksilla sekä laitteiden fyysisellä suojauksella.

9. Henkilötietojen poistaminen rekisteristä
Halutessaan asiakas voi pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä lähettämällä yhteystietonsa sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@ncc.fi.