Tietoa NCC:stä

NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2015 oli 6,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.000.


NCC:n ympäristöpolitiikka

NCC:n tavoitteena on terveellisten rakennettujen ympäristöjen luominen, yhtiön ympäristövaikutusten vähentäminen ja energian ja resurssien käytön tehostaminen tuotteiden koko elinkaaren ajan.

NCC:llä on neljä koko konsernia koskevaa ympäristötavoitetta:

  • NCC:n tavoitteena on terveellisten rakennettujen ympäristöjen luominen, jossa tuotanto ja tuotteet rasittavat luontoa ja ihmisiä mahdollisimman vähän.
  • NCC:n tavoitteena on vähentää kaikessa toiminnassaan ilmastovaikutuksia ja energiankulutusta sekä valita kestäviä energianlähteitä.
  • NCC:n tavoitteena on vähentää kaikessa toiminnassaan haitallisten aineiden käyttöä ja käyttää materiaaleja, joiden elinkaaren aikainen ympäristövaikutus on vähäinen.
  • NCC:n tavoitteena on vähentää kaikessa toiminnassaan jätteen syntyä ja osallistua kierrätykseen ja resurssien käytön tehostamiseen.

NCC pyrkii ennakoivasti tunnistamaan ja ehkäisemään liiketoiminnastamme aiheutuvia ympäristö- ja terveysriskejä. Perusvaatimuksemme on, että toimimme lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Kunnioitamme ja noudatamme ympäristölainsäädäntöä, sopimuksia, turvallisuusvaatimuksia ja muita määräyksiä, jotka asettavat rajoituksia toiminnallemme. Täytämme tai ylitämme ympäristönäkökohtiin liittyvät kansalliset tai kansainväliset säädökset tai sopimukset.

Liiketoimintamme ja henkilöstömme toteuttavat järjestelmällisesti ympäristöjohtamistyötä prosessipohjaisen toimintajärjestelmän avulla. Tavoitteenamme on yhtiön ympäristövaikutusten jatkuva vähentäminen ja seuranta. NCC:n johto toteuttaa kaikissa ympäristöasioissa jatkuvan parantamisen periaatetta.

Rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmiä käytetään tarkoituksenmukaisissa hankkeissa ympäristöjohtamistyömme toteuttamisen välineenä ja ympäristöhyödyistä kommunikoimiseen liiketoimintasuhteissamme.