Tietoa NCC:stä

NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2015 oli 6,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.000.


NCC:n työterveys ja turvallisuuspolitiikka

Ajattele turvallisuutta – toimi turvallisesti – varmista turvallisuutesi

Tämä politiikka, yhdessä NCC:n arvojen kanssa, on perusta terveellisen ja turvallisen työympäristön toteuttamiseksi. Vastuu turvallisuudesta on johdolla ja esimiehillä, mutta kaikkien NCC:läisten velvollisuus on noudattaa tätä politiikkaa. Kaikkien NCC:llä työskentelevien sekä yrityksen yhteistyökumppaneiden on tehtävä työnsä turvallisesti ja vältettävä riskejä.

NCC:n työterveys- ja turvallisuusvisio perustuu ”nolla tapaturmaa” – ajatteluun.

Tämän saavutamme ja toteutamme seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  • Sitoutuminen ja osallistuminen – Jokaisella on henkilökohtainen velvollisuus huolehtia työpaikan turvallisuudesta, sitoutua noudattamaan turvallisuusmääräyksiä, työskennellä turvallisesti sekä puuttua epäkohtiin ja virheelliseen toimintaan.
  • Oikeat tuotteet ja menetelmät – Tuotteita, työtapoja ja apuvälineitä valittaessa on aina otettava huomioon työympäristön, työterveyden ja turvallisuuden vaatimukset.
  • Riskien hallinta – Työskentelemme määrätietoisesti vähentääksemme tapaturma- ja sairastumisriskejä ja tunnistaaksemme vaarat ja riskitekijät. Päämääränä on ehkäistä ennalta vaaratekijät ja poistaa riskit. Erityisesti kiinnitämme huomiota mm. putoamisvaaran sisältäviin työvaiheisiin, elementtiasennuksiin ja liikenteen seassa työskentelyyn.
  • Viestintä ja osaaminen – Toiminnan jatkuva parantaminen, koulutus ja vuorovaikutus sekä dokumentointi ovat keinoja, joilla saamme aikaan terveellisempää ja turvallisempaa työympäristöä. Turvallisuuden ja terveellisyyden merkitystä työpaikalla on aina korostettava sekä edistettävä oikean asenteen ja oikeiden toimintatapojen kehittymistä.
  • Palaute – Jatkuvalla ja säännöllisellä seurannalla ja palautteella poistetaan riskejä, ehkäistään tapaturmia ja työperäisiä sairauksia sekä parannetaan työolosuhteita.  

On itsestään selvää, että NCC:n työpaikoilla noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja ohjeita sekä yhteisesti sovittuja, yrityksen määrittämiä pelisääntöjä.